Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Overingeniør

Vil du drive med utvikling, dataanalyse og informasjonsflyt?

EtterretningstjenestenOslo6. juni 2024
Søk her

Kontaktperson

For spørsmål

+47 230 95 103

Etterretningstjenesten utvikler kontinuerlig interne analyseprosesser og tekniske løsninger som understøtter disse. Som informasjonsforvalter er du en digitaliseringsagent som jobber med etterretningsanalytikere på den ene siden og tekniske utviklingsmiljøer på den andre siden. Du bidrar til å tilføre det operative analysemiljøet nye evner i en digital hverdag, og du jobber i flere tverrfaglige team med ulike kompetanseprofiler som bidrar inn i den digitale transformasjonen i Etterretningstjenesten.

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgave

Ansvar for å understøtte analytiske prosesser, data- og informasjonstilfang i avdelingen og produksjonslinjen. Dette vil innebære å videreutvikle, herunder optimalisere, integrere og tilgjengeliggjøre data og informasjon.
Informasjonsforvaltere er de fremste ressurspersonene på digitale systemer i avdelingen.

Arbeidsoppgaver

 • Systematisere og tilgjengeligjøre data og informasjon for operativ anvendelse.
 • Drive dataanalyse for prosjekter i ulike faggrupper.
 • Skape synergieffekter ved dataintegrasjon og dataflyter på tvers av verktøy.
 • Vedlikeholde og videreutvikle digitale samhandlingsverktøy.
 • Bidra til digitalisering ved å videreformidle brukerbehov samt understøtte innføring av nye verktøy.
 • Følge opp og kvalitetssikre utgående etterretningsprodukter til relevante mottakere.
 • Understøtte operative og administrative prosesser

Kvalifikasjoner

Må-krav:

 • Bachelorgrad eller tilsvarende, med relevant teknisk fagbakgrunn. Annen teknisk utdanning og lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning
 • Erfaring med data-og eller informasjonsforvaltning.
 • Erfaring med prosessering, konvertering og tilgjengeliggjøring av data.
 • Gode programmeringsferdigheter innen relevante språk, f.eks. Python og SQL

Det er ønskelig med:

 • Relevant mastergrad eller utdanning på tilsvarende akademisk nivå. Annen utdanning og lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning utover bachelorgrad eller utdanning på tilsv. nivå
 • Erfaring med integrasjon og dataflyt mellom ulike plattformer og applikasjoner.
 • Kjennskap til samhandlingsplattformer, f.eks. Sharepoint og Atlassian Confluence-porteføljen
 • Kunnskap om datavisualisering.
 • Etterretningsrelevant erfaring.

Særskilte krav:

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering.
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet.
  Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt.

Personlige egenskaper

 • Løsningsorientert
 • Kreativ
 • Strukturert
 • Serviceinnstilt
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å skaffe helhetsoversikt og virksomhetsforståelse

Vi tilbyr

 • Overingeniør (kode 1087)
 • Lønn: kr 646 000 – 777 900 (lønnstrinn 66 - 76) i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale avhengig av søkerens kvalifikasjoner.

Hva er det egentlig som skjer i verden?

Etterretningstjenesten henter inn, bearbeider og analyserer informasjon på vegne av Norge. Dette gjør vi for å gi norske myndigheter et best mulig grunnlag for å ta gode beslutninger. Vi er en del av Forsvaret, men løser også oppdrag for resten av myndighetsapparatet. Tjenesten arbeider etter overordnede politiske prioriteringer og føringer.
Mer informasjon om oss finner du på etj.no. Her finner du også Fokus - Etterretningstjenestens åpne vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer.
Vi er avhengige av mangfold i perspektiver og erfaringer for å løse våre oppdrag. Derfor ønsker vi å rekruttere medarbeidere fra ulike bakgrunner, med ulike livserfaringer til å jobbe hos oss. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne.

Vi er avhengige av mangfold i perspektiver og erfaringer for å løse våre oppdrag. Derfor ønsker vi å rekruttere medarbeidere fra ulike bakgrunner, med ulike livserfaringer til å jobbe hos oss. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne.

Stillingsinfo

Frist6. juni 2024

Kontaktperson

For spørsmål


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Etterretningstjenesten

Hva er det egentlig som skjer i verden?

Etterretningstjenesten henter inn, bearbeider og analyserer informasjon på vegne av Norge. Dette gjør vi for å gi norske myndigheter et best mulig grunnlag for å ta gode beslutninger. Vi er en del av Forsvaret, men løser også oppdrag for resten av myndighetsapparatet. Tjenesten arbeider etter overordnede politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om oss finner du på etj.no. Her finner du også Fokus - Etterretningstjenestens åpne vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer.