Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Overingeniør IT-drift

Ønsker du å jobbe med IT-drift og operativ IT-sikkerhet?

EOS-utvalgetOslo14. januar 2024
Søk her

Kontaktperson

Kjetil Otter Olsen

Teknologisk enhetsleder

+47 216 23 948 /+47 901 13 340

Nøkkelord

VMwareLinuxMicrosoft

Nyopprettet fast stilling innenfor IT-drift og operativ IT-sikkerhet

For en person med god kompetanse og erfaring innenfor oppsett, drift og sikring av lokale IT-løsninger med klienter, applikasjoner, servere og tilhørende nettverksløsninger er det ledig en fast stilling innenfor IT-drift og operativ IT-sikkerhet.

Stillingen er en del av teknologisk enhet som i dag har syv ansatte med bred kompetanse innen IT og teknologi generelt. Sammen med dagens ansatte skal den nyopprettede stillingen bidra til å sikre stabil og sikker drift av de lokale IT-løsningene også i fremtiden.

Du vil også bidra med kompetansen din som støtte til utvalgets kontroll av EOS-tjenestene.

Arbeidet forutsetter gode samarbeidsevner, evne til å ta initiativ, selvstendighet, nøyaktighet og en metodisk tilnærming til arbeidsoppgavene.

Krav til de som ansettes

 • Bachelor eller tilsvarende innenfor nevnte fagområder. Relevant og dokumentert erfaring kan erstatte utdanningskravet
 • Kompetanse og minst fem års arbeidserfaring med
  - nettverk og nettverksrelaterte tjenester som VPN, brannmur, rutere og switcher
  - virtualiseringsinfrastruktur basert på VMware
  - Linux-baserte servere
 • Bredde i IT-kompetansen

Ønskede kvalifikasjoner

 • Kompetanse og erfaring innenfor fagfeltene
  - Microsoft-basert infrastruktur
  - Applikasjonsdrift
  - Klientdrift
  - AV-løsninger i møterom
  - Operativ IT-sikkerhet i lokale IT-løsninger
 • Erfaring med samarbeid og arbeidsdeling rundt drift, for eksempel i en IT-driftsorganisasjon
 • God samfunnsforståelse og kjennskap til offentlig forvaltning
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper som vil bli vektlagt

 • God rolleforståelse og høy integritet
 • God arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Evne til å arbeide selvstendig og ta initiativ
 • Evne til å finne løsninger gjennom tverrfaglig samarbeid
 • Sans for systematikk og detaljer

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass
 • Fleksibel arbeidstid
 • Eget kontor i nye lokaler
 • To timer trening i arbeidstiden, samt tilgang på treningsrom
 • Mulighet til å holde seg faglig oppdatert med kurs og konferanser
 • Lønn som overingeniør, med et lønnsspenn fra kr 650 000 – kr 850 000 basert på kvalifikasjoner og erfaring.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger

Vilkår

For stillingen gjelder krav om sikkerhetsklarering og autorisasjon på høyeste nivå. Tilsetting vil derfor skje med forbehold om sikkerhetsklarering og autorisasjon. Søkere kan ikke ha andre statsborgerskap enn norsk.

Fra lønnen går to prosent innskudd til Statens pensjonskasse. For stillingen gjelder prøvetid på seks måneder. Utvalgets kontorer ligger i nye lokaler i Nils Hansens vei 25 på Bryn i Oslo. Arbeidets innhold gjør at det i liten grad er mulighet for hjemmekontor. Arbeidet vil innbefatte noe reising, og noe av arbeidet vil skje hos EOS-tjenestene.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Lurer du på noe? Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til teknologisk enhetsleder Kjetil Otter Olsen på telefon 21 62 39 48 eller 901 13 340.

Søknad sendes via "søk stillingen" på denne siden. Søknader må ha vedlagt vitnemål og attester for å komme i betraktning.

Søknadsfrist er 14. januar 2024.

En forutsetning for stillingen er at EOS-utvalgets budsjett for 2024 vedtas slik det foreligger. Nærmere informasjon om utvalgets oppgaver og arbeid er å finne i EOS-kontrolloven, på utvalgets nettsider og i utvalgets årsmeldinger og særskilte meldinger til Stortinget.

Stillingsinfo

Frist14. januar 2024

Kontaktperson

Kjetil Otter Olsen

Teknologisk enhetsleder


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra EOS-utvalget

EOS-utvalget er oppnevnt av Stortinget, og er ett av Stortingets eksterne kontrollorganer. Utvalget består av syv medlemmer, og har i oppgave å føre løpende kontroll med virksomheter som driver etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste for det offentlige. Disse betegnes ofte som EOS-tjenestene, eller de hemmelige tjenestene.

I dag består de av Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Forsvarets sikkerhetsavdeling. Kontrollens formål er først og fremst å se til at EOS-tjenestene ikke krenker noens rettigheter, f.eks. ved urettmessig overvåking.

EOS-utvalgets sekretariat består av nærmere 30 ansatte. Det ledes av sekretariatsleder og er delt inn i tre enheter: juridisk enhet, teknologisk enhet og administrativ enhet. Arbeidsmiljøet er godt og den faglige standarden er høy. EOS-utvalget er IA-virksomhet.