Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Overingeniør - histopatologi

Seksjon for fiskediagnostikk søker en dyktig ingeniør som skal inngå i vårt arbeid ved laboratoriet i Harstad

VeterinærinstituttetHarstad14. juli 2024
Søk her

Kontaktperson

Geir Bornø

Seksjonsleder

+47 911 16 649

Nøkkelord

BioingeniørLaboratoriumHistopatologi

Til Veterinærinstituttets seksjon for fiskediagnostikk søker vi etter en dyktig ingeniør som skal inngå i vårt arbeid ved laboratoriet i Harstad. Seksjonen består i dag av ni medarbeidere, med hovedansvar for instituttets digitale histopatologiske fiskediagnostikk og produksjon av digitale snitt for hele Veterinærinstituttets portefølje innen fisk og havbruk/blå sektor. Seksjonen har også større leveranser av digitale snitt til andre forskningsinstitusjoner og næringsaktører i blå sektor.

Veterinærinstituttet er inne i en spennende prosess med digitalisering av hele sin diagnostiske linje med effektive og fleksible interne løsninger og sømløs datautveksling med næring og forvaltning. Den som ansettes vil få mulighet til å være aktivt med i denne prosessen, videreutvikle seksjonen faglig og teknisk, i tillegg til det daglige ingeniørarbeidet.

Våre lokaler ligger i hjertet av et oppdrettsintensivt område med flere etablerte fagmiljøer innen blå sektor, og er samlokalisert med Mattilsynet som bidrar til et større fagmiljø. Vi jobber tett med Veterinærinstituttets ulike lokasjoner gjennom fysiske og digitale løsninger. Vi har gode og oppdaterte kontor og laboratoriefasiliteter.

Veterinærinstituttet er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stillingen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

Hovedarbeidsoppgavene er å delta i laboratoriets daglige drift. Dette innebærer produksjon av histologiske snitt, digitalisering av snitt og prøveregistrering. Den som ansettes må trives både med laboratoriearbeid og etterfølgende rapporteringsarbeid.

Harstad er med i den nasjonale atomberedskapen og seksjonen gjør en del radioaktivitetsanalyser på næringsmidler. Oppgaver knyttet til dette analysearbeidet, og annet forefallende arbeid i seksjonen inngår i stillingen. Nødvendig opplæring vil bli gitt.

Basert på egne kvalifikasjoner, vil den som ansettes også kunne settes inn i arbeidsoppgaver innen beredskap og overvåkning.

I tillegg vil vi at du aktivt bidrar til å videreutvikle seksjonen faglig og teknisk, og bidrar til omstilling og endring for gode faglige løsninger og effektivisering.

Kvalifikasjoner

  • Du har minimum 3-årig relevant bachelorutdanning.
  • Du har relevant kjemikompetanse, og relevant arbeidserfaring fra laboratorium.
  • Du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk, i tillegg til engelsk.
  • Gode digitale ferdigheter er en forutsetning.

Personlige egenskaper

  • Du har en konstruktiv og imøtekommende samarbeids- og kommunikasjonsform, tar initiativ og bidrar aktivt i å finne mulige løsninger på problemstillinger.
  • Du arbeider systematisk og selvstendig. Dette viser seg blant annet ved at du organiserer og strukturerer arbeidet ditt hensiktsmessig, og at du er nøyaktig.
  • Du må kunne identifisere deg med Veterinærinstituttets verdier: fremtidsrettet, faglig ambisiøs og samspillende.

Motivasjon for stillingen og egenskapene dine tillegges vekt, i tillegg til dine faglige kvalifikasjoner. Vi ønsker at du reflekterer over disse elementene i søknaden din.

Hvis du finner stillingen interessant, gleder vi oss til å se søknaden din.

Søknad og CV registreres i søkerverktøyet Webcruiter. Du må legge ved vitnemål, attester og øvrige relevante dokumenter.

Vi tilbyr

  • et arbeidsmiljø preget av et høyt kompetansenivå, faglige utfordringer og mangfold
  • en fleksibel og inkluderende arbeidsplass
  • gunstige avtaler for lån og pensjonssparing i Statens pensjonskasse, og for dette innskuddet trekkes 2 % av lønn

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ i stillingskode 1087 Overingeniør.

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Sted: Havnegata 4, 9404 Harstad

Stillingsinfo

Frist14. juli 2024

Kontaktperson

Geir Bornø

Seksjonsleder


Stillingstyper

Fast ansettelse,Offentlig

Industrier


Se flere stillinger fra Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet er en forsknings- og kunnskapsorganisasjon underlagt Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Instituttets visjon "God helse hos dyr, fisk og mennesker" skal nås gjennom tydelige mål og gjennom et strategisk, faglig samarbeide med partnere i over 40 land i tillegg til Norge.

Instituttet avdekker og avverger smittsomme sykdommer og andre trusler mot helsen til dyr, fisk, mennesker og miljø. Sammen med myndigheter og næringsliv arbeider vi også strategisk for god dyrevelferd, trygg mat og bærekraftige bionæringer.

Veterinærinstituttet er et nasjonalt referanselaboratorium på over 30 områder og internasjonalt referansesenter for Verdens dyrehelseorganisasjon (WOAH) på flere områder.

Veterinærinstituttet har rundt 330 ansatte som sammen skal løse vårt viktige samfunnsoppdrag fordelt i våre lokaler i Tromsø, Harstad, Trondheim, Bergen, Sandnes og på hovedkontoret på Ås i Akershus.

For ytterligere informasjon om oss viser vi til våre hjemmesider: www.vetinst.no.