Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Rådgiver/ fagansvarlig byggautomasjon

Bli med på å forme Fredrikstad kommunes bærekraftige fremtid

Fredrikstad kommuneFredrikstad5. februar 2024
Søk her

Kontaktpersoner

Thea S. Gaulen

Etatssjef

thegau@fredrikstad.kommune.no

Nøkkelord

Rådgiver byggautomasjonKommunale byggENØK-prosjekterNybygg- og rehabiliteringsprosjektEnergi, enøk og klima

Hvem er vi?

Etat Bygg og eiendom i seksjon Teknisk drift forvalter, drifter og vedlikeholder kommunens grunneiendommer, formålsbygg og boliger. Etaten består av cirka 280 ansatte og forvalter 500 000 m2 formålsbygg, 21 000 dekar grunneiendom, 1100 kommunale utleieboliger og omsetter for ca. 500 millioner årlig.

Byggteknisk stab består av fagekspertise som støtter de øvrige virksomhetene i Etat for bygg og eiendom og kommunen for øvrig. Byggteknisk stab har ansvar for energioptimalisering, brannteknisk oppfølging, tilstandskartlegging, bygggautomasjon, FDVU-dokumentasjon og digitale forvaltningssystemer for kommunens formålsbygg og boliger. Enheten består av sju stillinger, derav to energirådgivere.

Vi søker nå etter en engasjert og faglig sterk rådgiver som skal styrke kommunen i sitt målrettede arbeid for å redusere energiforbruk, og effektivisere byggdriften, gjennom å ta i bruk sensorikk, og utvikle "smartere bygg"

Vår nye medarbeider vil få et overordnet ansvar for automasjonsanlegg på våre bygg, og skal bidra til at vi har godt fungerende tekniske anlegg i en bygningsportefølje på over 478 000 m2. Vedkommende vil gjennomføre egne prosjekt, herunder anskaffelse og innføring av nytt toppsystem for felles driftskontroll og prioritere hvordan kommunen skal bruke avsatte investeringsmidler best mulig for å få fremtidsrettede teknologiske løsninger. Den som ansettes vil få stor kontaktflate og samarbeide med driftssentral, prosjektledere, kommunens digitaliseringsavdeling og eksterne leverandører.

Fredrikstad kommune er i omstilling, og alle nivåer jobber kontinuerlig med å forbedre og utvikle seg. Interne justeringer av organisatorisk struktur og oppgaver må derfor kunne påregnes.

Vi kan tilby

Vi kan tilby en spennende og faglig variert jobb, med utstrakt samarbeid på tvers av fagområder internt og eksternt. Arbeidsmiljøet består av engasjerte og dyktige kollegaer som motiveres av å ivareta fellesskapets verdier. Vi har fleksibel arbeidstid og gode pensjonsordninger, og har kontorlokaler midt i Fredrikstad sentrum.

Stillingsbeskrivelse

Byggteknisk stab i Etat for bygg og eiendom, har ansvar for energiledelse og ENØK, brannteknisk oppfølging, FDVU-dokumentasjon og automasjon. Enheten planlegger og gjennomfører prosjekt i eksisterende bygningsmasse, og bidrar med råd og veiledning innen våre fagfelt for hele kommunen.

Stillingen vil være en del av et tverrfaglig miljø med høyt kompetente fagpersoner. Vi spiller hverandre gode, og deler engasjement for faget vårt og ønsket om å levere gode tjenester til innbyggere og brukere av byggene våre.

Hovedoppgaver

Ha det overordnede ansvaret for automasjonsanlegg på kommunens bygg, der målsettingen er å bidra til
energieffektivisering og godt inneklima. Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Anskaffe, og innføre nytt toppsystem for felles driftskontroll (SD-anlegg)
 • Delta i automasjonsprosjekter og prioritere bruk av investeringsmidler
 • Støtte og instruere i faglige spørsmål knyttet til byggautomasjon
 • Gi faglig bistand, og legge premisser ved rammeavtaler med leverandører
 • Rådgiver og premissgiver i nybygg- og rehabiliteringsprosjekter
 • Bidra til energieffektivisering og godt inneklima
 • Bidra med strategiske valg og føringer innen fagområdet
 • Samarbeid med vår driftssentral om energioptimalisering av bygg og anlegg
 • Videreutvikle eksisterende bygningsmasse med fremtidsrettede løsninger

Kvalifikasjonskrav

Utdanning innen tekniske fag, på minimum bachelornivå. For personer med særskilt relevant erfaring, kan teknisk fagskole med fordypning innen automasjon være tilstrekkelig. Det samme gjelder personer med fagbrev, lang erfaring fra tilsvarende oppgaver, og sterk interesse for fagfeltet.

 • Tre års relevant erfaring innen fagfeltet automasjon
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • Ønskede kvalifikasjoner
 • Interesse for samfunnsoppdraget og motivasjon for å ivareta fellesskapets verdier
 • Stort faglig engasjement
 • God evne til å følge opp samarbeidspartnere, både internt og eksternt
 • Erfaring innen prosjektledelse
 • Erfaring med bruk av sd-anlegg og energioppfølgingssystem
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Har godt humør og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Evne til å arbeide selvstendig og prioritere arbeidsoppgaver
 • Lærevillig og god til å samarbeide
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.
 • Lønnsopplysninger
 • Stillingen lønnes som overingeniør etter Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ. Lønn etter avtale avhengig av kompetanse og erfaring.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter kun elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no/stillinger. Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger. Attester/vitnemål skal ikke skannes inn som vedlegg, men tas med til eventuelt intervju.

Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Hege Klerud tlf. 69 36 14 04, e-post hegkle@fredrikstad.kommune.no

Spørsmål om stillingen rettes til Thea S. Gaulen, tlf. 908 24 632, e-post thegau@fredrikstad.kommune.no

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Søkere som har bedt om unntak fra offentlighet vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven §25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært til stillingen, søkerens navn, alder, poststed, nåværende arbeidstittel og kjønn.

Stillingsinfo

Frist5. februar 2024
ArbeidsspråkNorsk

Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 85.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.
MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!