Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Overingeniør

Er du glad i applikasjonsscripting og automatisering?

EtterretningstjenestenOslo21. januar 2024
Søk her

Kontaktperson

Fagperson

23 09 52 31

Nøkkelord

ApplikasjonScriptingWindowsVMware

Her vil du være med på å utvikle, forme og forvalte våre systemer for scripting av applikasjoner på Windows og Vmware-platformen.
For oss er dine aller viktigste egenskaper en sterk interesse for faget og lærevilje. Vi er i full gang med modernisering av våre plattformer og systemer, noe som vil gi deg mulighet til å bruke kompetansen du allerede har, samt tilegne deg nye kunnskaper.

Det forventes at du vil opparbeide deg kompetanse innen scripting av applikasjoner og veien forover for hvordan vi vil tilgjengeliggjøre applikasjoner og tjenester for våre brukere. Du vil også være med på å videreutvikle systemene for levering av applikasjoner både til tykke klienter, og til klienter på vår VDI-platform. Du må ta stilling til hvordan en arbeidsflyt skal se ut i et airgapped miljø og jobbe for å forminske innvirkningen dette har på vår arbeidshverdag.

Du vil ta del i et autonomt team med dyktige kolleger, som leverer mange tjenester og systemer til brukere av alle slag, men også til virksomheten i stort. Du kan påta deg varierte arbeidsoppgaver og oppleve å ha stor frihet i måten oppgaver løses på, og hvordan arbeidshverdagen din ser ut. Her har du også gode muligheter til å forme din egen karriere og kompetanseutvikling.

Er du interessert men i tvil om du er kvalifisert, eller bare nysgjerrig hva jobben går ut på? Ta kontakt, eller bare send en søknad, vi ønsker å høre fra deg!

Arbeidsoppgaver

 • Applikasjons-pakking, -scripting, -kontroll og -konfigurering
 • Utvikle og vedlikeholde systemer for automatisk pakking og konfig
 • Utarbeide faglig dokumentasjon og videreformidle kunnskap innen fagområdet

Kvalifikasjoner

Du må ha:

Bachelorgrad eller utdanning på tilsv. nivå (cand.-grader, tidl Ingeniørutdanninger o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Annen teknisk utdanning og flerårig relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet.

I tillegg er det ønskelig om du har:

 • Erfaring med applikasjonspakking for Windows
 • Erfaring med ett eller flere script-språk (Powershell ++)
 • Erfaring med programmering
 • Pakking av applikasjoner med App volumes
 • System Center Configuration Manager
 • Erfaring med PSAppDeployToolkit

Særskilte krav for stilling i Etterretningstjenesten:

 • Søkere må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering.
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet.
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Dette skjer normalt på grunnlag av villighet. Beordringsplikt medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet og grunnleggende engelskkunnskaper. Dersom du ikke oppfyller kravene har du mulighet til å søke dispensasjon.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt.

 • Holdninger og pålitelighet: Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere.
 • Lærelyst og planmessighet: Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere.
 • Samspill og samarbeid: I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning.
 • Stressmestring: Det er en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning.

For den konkrete stillingen som overingeniør vil personlige egenskaper som initiativ og samarbeidsevner spesielt vektlegges ved tilsetting.

Vi tilbyr

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell. Etterretningstjenesten er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 635 400– 745 000 [Lønnstrinn: 65-74] i stillingen som overingeniør (kode:1087) iht. gjeldende Hovedtariffavtale.

Sted: Jernbanetorget 1, 0154 Oslo

Vi er avhengige av mangfold i perspektiver og erfaringer for å løse våre oppdrag. Derfor ønsker vi å rekruttere medarbeidere fra ulike bakgrunner, med ulike livserfaringer til å jobbe hos oss. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne.

Stillingsinfo

Frist21. januar 2024

Kontaktperson

Fagperson


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Etterretningstjenesten

Hva er det egentlig som skjer i verden?

Etterretningstjenesten henter inn, bearbeider og analyserer informasjon på vegne av Norge. Dette gjør vi for å gi norske myndigheter et best mulig grunnlag for å ta gode beslutninger. Vi er en del av Forsvaret, men løser også oppdrag for resten av myndighetsapparatet. Tjenesten arbeider etter overordnede politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om oss finner du på etj.no. Her finner du også Fokus - Etterretningstjenestens åpne vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer.