Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Overingeniør

Bli med i et unikt fagmiljø - Vi sikrer vannforsyningen i Oslo!

Oslo kommune, Vann- og avløpsetatenOslo14. januar 2024
Søk her

Kontaktpersoner

Kristin Kjøglum

Funksjonsleder

+47 97 07 21 92

Daniel Brinkmann

Seksjonsleder

Nøkkelord

Vann - og avløpHydrauliskeberegningerInvesteringsprosjekterVA-fag

Seksjon vanndistribusjon i Vann- og avløpsetaten søker en erfaren medarbeider til Funksjon driftsplaner og vedlikehold vann.

Seksjonen har ansvar for drift, vedlikehold og utvikling av distribusjonssystemet for drikkevann i Oslo.

Funksjon driftsplaner og vedlikehold vann har ansvar for at driftsoppgaver innen vannforsyningen utredes, planlegges og koordineres. Funksjonen har en unik posisjon i Vann- og avløpsetaten der vi jobber med alt fra større investeringsprosjekter, som ny vannforsyning Oslo kommune, til detaljplanlegging av driftsoppgaver. Vi jobber med alt fra ROS-analyser på overordnet nivå, til å analysere data og utvikle metoder og verktøy for å sikre leveranse av drikkevann i Oslo.

I denne stillingen vil du ha ansvar for å koordinere og utvikle arbeidsoppgaver for å følge opp drifta sine behov for rehabilitering oginvestering. Du vil gi innspill og føringer på et stort spenn av prosjekter,helt fra ny vannforsyning Oslo kommune til små kum-prosjekter, samt følge opptiltakene med hensyn til driftssikkerhet i vanndistribusjonssystemet. Istillingen vil du utvikle spesialkompetanse på vanndistribusjonssystemetsoppbygning og funksjoner.

Du kan gå inn som overordnet vakt etter tilstrekkelig opplæring. Som overordnet vakt vil du ha hovedansvar for å ivareta beredskap utenom ordinær arbeidstid.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for å koordinere og følge opp seksjonens driftsinteresser i forbindelse med prosjektutvikling og investeringsprosjekter
 • Prioritering av prosjekter basert på kritikalitet
 • Analyse av data og bearbeiding av tall
 • Evaluere og utvikle prosessene rundt ulike typer prosjekter,og oppfølging av læringspunkter
 • Fasilitere kommunikasjonen mellom drifta og prosjektmiljøene
 • Delta i arbeide med ROS analyser, drift og beredskapsplaner samt være bidragsyter til utvikling av et nytt modellverktøy til dette formål
 • Utføre saksbehandling innenfor seksjonens arbeidsområde
 • Hydrauliske beregninger med bruk av modelleringsverktøy
 • Mulighet for inntreden i vaktordningen

Kvalifikasjoner

 • Teknisk utdannelse på universitets/høgskolenivå, fortrinnsvis master
 • VA-teknisk praksis, eller annen relevant utdannelse/yrkesbakgrunn vil også kunne komme i betraktning
 • Erfaring fra prosjektledelse og/eller koordinering av prosjekter
 • Det er en fordel med erfaring fra planarbeid og utredninger
 • Søker må ha god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk
 • Førerkort for bil
 • Søker må kunne autoriseres og sikkerhetsklareres

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Tenker helhetlig og systematisk
 • Evne til å oppnå resultater gjennom tverrfaglig samarbeid
 • Initiativrik og selvstendig
 • Jobbe strukturert og samtidig utvise fleksibilitet i arbeidshverdagen
 • Evne til effektiv utnyttelse av egne ressurser

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag
 • Tverrfaglig miljø med hyggelige og dyktige kolleger
 • Hytte til utlån i marka
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
 • Gunstige pensjons- og forsikringsvilkår i tillegg til fleksibel arbeidstid
 • Lønn fra kr 781 500 til kr 849 900 avhengig av utdannelse og erfaring
 • Avspasering og lønnskompensasjon for deltagelse beredskapsvakt

Sted: Herslebs gate 5, 0551 Oslo

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Stillingsinfo

Frist14. januar 2024

Kontaktpersoner

Kristin Kjøglum

Funksjonsleder

Daniel Brinkmann

Seksjonsleder


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten

Vann- og avløpsetaten forvalter samfunnskritisk infrastruktur til en verdi av nærmere 100 milliarder kroner, og hver eneste dag benytter mer enn 700 000 innbyggere seg av våre tjenester. Sammen er vi 600 ansatte som deler visjonen «vi skal gi rent vann til nytte for mennesker og natur i Oslo». Våre hovedmål er derfor å sikre innbyggerne nok drikkevann av høy kvalitet og å håndtere avløpsvannet slik at byens miljø, vassdrag og fjord blir ivaretatt på en god måte.