Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Rådgiver energi og klima/miljø

Jobb med energi- og klimaprosjekter: Energiengasjert ingeniør søkes!

Fredrikstad kommuneFredrikstad5. februar 2024
Søk her

Kontaktperson

Thea Stenersrød Gaulen

Etatssjef

thegau@fredrikstad.kommune.no

Nøkkelord

EnergirådgiverEnergioppfølging Kommunale byggEOS ENØK-prosjekterNybygg- og rehabiliteringsprosjektEnergi, enøk og klima

Hvem er vi?

Etat for bygg og eiendom i Seksjon for teknisk drift forvalter, drifter og vedlikeholder kommunens grunneiendommer, formålsbygg og boliger. Etaten består av cirka 280 ansatte fordelt på virksomhetene eiendomsdrift, renhold, byggutvikling, boligbygg, samt Byggteknisk stab og Forvaltningsstab. Etat for bygg og eiendom forvalter 500 000 m2 formålsbygg, 1100 kommunale utleieboliger og omsetter for ca. 500 millioner kroner årlig.

Byggteknisk stab består av fagekspertise som støtter de øvrige virksomhetene i Etat for bygg og eiendom og kommunen for øvrig. Byggteknisk stab har ansvar for energioptimalisering, brannteknisk oppfølging, tilstandskartlegging, byggautomasjon, FDVU-dokumentasjon og digitale forvaltningssystemer for kommunens formålsbygg og boliger. Enheten består av sju stillinger, derav to energirådgivere. Fredrikstad kommune har som mål å redusere energiforbruket med 30 % innen 2030, sammenliknet med 2016. Arbeidet er i rute. Vi søker etter en engasjert medarbeider som skal styrke stabens arbeid med energiøkonomisering og bidra til videre måloppnåelse.

Stillingen er en fast heltidsstilling organisatorisk plassert i Byggteknisk stab, og rapporterer direkte til stabsleder. Energirådgivere i Byggeteknisk stab vil samarbeide om oppgavene listet under. Oppgavene fordeles basert på interesse og kompetanse. Energirådgivere samarbeider spesielt med Eiendomsdrift, Byggutvikling, Prosjektutvikling og fagansvarlig byggautomasjon for å oppnå målsetning om redusert energiforbruk.

Vi kan tilby

Vi kan tilby en spennende og faglig variert jobb, med utstrakt samarbeid på tvers av fagområder internt og eksternt. Arbeidsmiljøet består av engasjerte og dyktige kollegaer som motiveres av å ivareta fellesskapets verdier. Vi har fleksibel arbeidstid og gode pensjonsordninger, og har kontorlokaler midt i Fredrikstad sentrum.

Hovedoppgaver

 • Energioppfølging i kommunale bygg
 • Kartlegge gode energibesparende tiltak i våre bygg, på bakgrunn av EOS og analyser i byggene
 • Planlegge og lede gjennomføring av ENØK-prosjekter i våre bygg
 • Støtte og instruere organisasjonen i faglige spørsmål knyttet til energi, enøk og klima
 • Rådgiving i nybygg- og rehabiliteringsprosjekt.

Andre viktige oppgaver i stillingen

 • Opprettholde og ivareta et godt fungerende energioppfølgingssystem
 • Samarbeid og møter med driftssentralen om energioptimalisering av våre bygg og anlegg
 • Utarbeide søknad om tilskudd for energi- og klimaprosjekter i eksisterende eller nye bygg
 • Følge opp energiavtaler
 • Ivareta lovkrav og forskrifter knyttet til energibruk i kommunale bygninger
 • Bistå leder i å følge opp enhetens aktiviteter og leveranser

Kvalifikasjonskrav

 • Fullført relevant høyere utdanning (minimum bachelor), fortrinnsvis ingeniør innen energi/miljø/VVS-teknikk og/eller bygg på masternivå. Solid relevant realkompetanse kan i kombinasjon med fagbrev kompensere for kravet til nevnte utdanning.
 • Svært gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på norsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • Kompetanse og/eller erfaring med ENØK-prosjekter i bygg
 • Kompetanse og/eller erfaring med bruk av energioppfølgingssystemer
 • Kompetanse og/eller bruk av sentrale driftskontrollsystemer
 • Kunnskap om bærekraftige løsninger og sirkulærøkonomi
 • Kunnskap om energisystemer
 • Kunnskap om energimarkeder og energikjøpsavtaler
 • Kompetanse og/eller erfaring med prosess- og/eller prosjektledelse
 • Kjennskap til offentlig/kommunal forvaltning, og forståelse for samspillet mellom politikk og administrasjon
 • Kjennskap til eiendomsforvaltning
 • God digital kompetanse
 • Førerkort klasse B

Vi ønsker at du

 • Har stort faglig engasjement
 • Har interesse for samfunnsoppdraget og motivasjon for å ivareta fellesskapets verdier
 • Har evne til å planlegge, og jobber strukturert og systematisk og prioriterer oppgaver på en god måte
 • Er selvgående og initiativrik, og setter tydelige mål og har gjennomføringsevne
 • Bygger gode relasjon gjennom å etablere troverdighet, tillit og innflytelse
 • Kommuniserer svært godt. Du formidler informasjon med klarhet og enkelhet, både muntlig og skriftlig
 • Er en lagspiller, og fremmer effektivitet i grupper ved å tilrettelegge for og bygge på andres idéer
 • Er utviklingsorientert, og har evne til å drive utvikling og ta strategiske valg
 • Har godt humør og samarbeider godt med alle typer mennesker og aktører, og bidrar til et godt arbeidsmiljø

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Lønnsopplysninger

Stillingen lønnes som stillingskode 8084/8664 overingeniør, etter Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ. Lønn etter avtale avhengig av kompetanse og erfaring.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter kun elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no/stillinger. Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger. Attester/vitnemål skal ikke skannes inn som vedlegg, men tas med til eventuelt intervju.

Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Hege Klerud tlf. 69 36 14 04, e-post hegkle@fredrikstad.kommune.no

Spørsmål om stillingen rettes til Thea S. Gaulen, tlf. 908 24 632, e-post thegau@fredrikstad.kommune.no

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Søkere som har bedt om unntak fra offentlighet vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven §25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært til stillingen, søkerens navn, alder, poststed, nåværende arbeidstittel og kjønn.

Stillingsinfo

Frist5. februar 2024
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Thea Stenersrød Gaulen

Etatssjef


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 85.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.
MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!