Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Operativ analytiker

Statens vegvesenFlere steder7. mai 2023
Søk her

En verden i betydelig endring påvirker hvordan vi beveger oss rundt i samfunnet og stiller krav til bedre og raskere beslutninger om samferdselsinvesteringer. Som operativ analytiker vil du være en del av et team som jobber med at riktige analyser ligger til grunn for disse beslutningene. Vi søker etter deg som har lyst til å bidra til at digitalisering, bærekraft og befolkningens mobilitetsbehov blir en del av fremtidens transportanalyser.

Seksjon Overordnet planlegging og analyse i Divisjon Transport og samfunn har et landsdekkende ansvar for strategisk planlegging, herunder Nasjonal transportplan (NTP). Seksjonen har et nasjonalt ansvar for verktøy- og metodeutvikling innen transportmodeller. Transportanalysene er hjertet til Statens vegvesen fordi de legger grunnlaget for hvilke samferdselsprosjekter som skal prioriteres.

Seksjonen består i dag av om lag 20 medarbeidere med ulike bakgrunner. Sammen med resten av teamet skal du ivareta og styrke kompetansen spesielt innen fagområdet transportanalyser. Her vil du få en unik mulighet til å være med å forme hvordan fremtidens transportmodeller skal se ut.

Arbeidssted vil fortrinnsvis være Drammen eller Trondheim, men andre lokasjoner kan være aktuelle.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i spennende prosesser som analyserer fremtidens mobilitetskonsepter og utvikler nye måter å jobbe med dagens mobilitetssystemer
 • Delta i tverretatlig transportanalysegruppe (person/gods)
 • Være en støtte til utredningsenhetene på bruk av modellsystemene og kvalitetssikring av beregninger
 • Gjennomføre beregninger i forbindelse med egne utredninger, eksempelvis til NTP 2025-2036.

Hvem ser vi etter?

Krav:

 • Du må ha fullført høyere utdanning på masternivå innen relevante fagområder (f.eks. Sivilingeniør, Samfunnsøkonom, Siviløkonom, Matematiker, Statistiker). Dersom du har omfattende og relevant erfaring fra ett eller flere av fagområdene, og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan vi fravike kravet til utdanning.
 • Du må ha gode fremstillingsevner på norsk, både skriftlig og muntlig.

Ønskelig:

 • Det er ønskelig med relevant erfaring
 • Det er ønskelig at du har solid kjennskap til eller operativ erfaring med bruk av transportmodellene innenfor person- og gods-/ næringstransport (innenfor programpakkene CUBE eller EMME)
 • Det er ønskelig at du behersker dataflyten til samfunnsøkonomiverktøyene

Med riktig bakgrunn og motivasjon for stillingen er du som er nyutdannet velkommen til å søke.

Personlige egenskaper:

 • Du er engasjert og initiativrik og trives med en hektisk hverdag
 • Du er strukturert og tenker strategisk samtidig som du kan jobbe operativt innen fagområdet
 • Du er samfunnsengasjert og har lyst til å være med å påvirke samfunnsutviklingen

Vi kan tilby

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til bærekraftige løsninger for fremtidens transportsystemer. Du vil få varierte og utfordrende oppgaver og gode muligheter til å utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • muligheten til å jobbe i et mangfoldig og innovativt miljø
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Dersom det

er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til

å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring, samt at du legger ved relevante vitnemål og attester.

Ønsker du mer informasjon om stillingene?

Ta kontakt med seksjonsleder Eva Larsen (eva.larsen@vegvesen.no, mobil 951 68 602), eller Oskar Kleven (oskar.kleven@vegvesen.no, mobil 416 32 148).

Stillingsinfo

Frist7. mai 2023
ArbeidsspråkNorsk

Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.