Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Økonomirådgiver

Økonomirådgiver samferdselspakke Kristiansand

Statens vegvesenArendal30. oktober 2023
Søk her

Kontaktpersoner

Olav Uldal

Seksjonssjef

+47 916 37 277

Cecilie Prestjord Gunnufsen

Seniorrådgiver

Er du den vi ser etter?

Vi søker deg som er samfunnsinteressert, og som ønsker en spennende og variert arbeidshverdag. Hos oss i Statens vegvesen får du å ta del i arbeidet med det grønne skifte og å planlegge fremtidens mobilitetsløsninger og byutvikling i Kristiansandsregionen og andre byområder i Agder, Telemark og Vestfold. Vi bidrar i tett samarbeid med ulike aktører.

Statens vegvesen har i oppdrag å følge opp statlige tilskudd og bruk av bompenger i samferdselspakker i by. For å kunne gjennomføre våre oppgaver knyttet til oppfølging av bypakker og mulige byvekstavtaler trenger vi en engasjert medarbeider med naturlig interesse for tall og med analytiske evner.

Du vil bli en del av seksjonen Utredning sør med 11 medarbeidere fordelt på kontorstedene Arendal, Skien, Kristiansand og Drammen. Utredning sør utarbeider grunnlag for Nasjonal transportplan, utvikler prosjekter i tidligfase, gjennomfører/bidrar i ulike utredningsoppdrag, utfører transport- og samfunnsøkonomiske analyser, utreder bompengeprosjekter og følger opp bypakker/byvekstavtaler.

Kontorsted for stillingen er Arendal

Hva vil du jobbe med?

Dine oppgaver vil være

 • økonomisk oppfølging, koordinering og rapportering av samferdselspakke for Kristiansandsregionen og andre bypakker i vårt område.
 • oversikt og oppfølging av budsjett/rammer, forbruk og prognoser.
 • bidra til videreutvikling av rapporteringsrutiner på økonomi og måloppnåelse.
 • framstille og visualisere data, som reisestatistikk og trafikkutvikling i byområdene.
 • andre saksbehandleroppgaver i utredningsseksjonen herunder analyse- og utredningsarbeid, oppfølging av vårt ansvar i regionale planer og deltakelse i aktuelle samarbeidsfora.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kompetansekrav

Du må ha

 • relevant høyere utdanning på masternivå fra universitet eller høyskole, fortrinnsvis innen økonomi.
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.
 • erfaring med vanlige digitale verktøy, spesielt regneark.

Det er en fordel om du har

 • erfaring fra regnskapsanalyse og økonomioppfølging av prosjekt.
 • erfaring med statistikk og/eller annen analyse

Vi oppfordrer nyutdannede til å søke!

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som liker å jobbe systematisk, har gode analytisk evner og god ordenssans. Du ønsker å jobbe i skjæringsfeltet mellom politikk og fag. I arbeidet ditt er du fleksibel og trives med tidvis høyt arbeidstempo og korte frister. Du kan jobbe selvstendig og ta nye utfordringer. Du liker også å samarbeide med andre og ønsker å bidra til et godt arbeidsmiljø. Du har gode kommunikasjonsevner og er i tillegg løsnings- og leveranseorientert.

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • Spennende arbeidsoppgaver i et svært kompetent fagmiljø med gode utviklingsmuligheter i en kultur som oppfordrer til faglig påfyll.
 • God opplæring, introduksjonsprogram og fadderordning.
 • Godt arbeidsmiljø i kontorbygg som er universelt utformet med gode muligheter for individuell tilrettelegging ved behov for hjelpemidler i arbeidshverdagen.
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering.
 • God pensjonsordning og muligheter for boliglån i Statens pensjonskasse.

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt seksjonssjef Olav Uldal på tlf. +47 916 37 277 eller seniorrådgiver Cecilie Prestjord Gunnufsen på tlf. +47 909 44 278 for en uforpliktende samtale.

Stillingsinfo

Frist30. oktober 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktpersoner

Olav Uldal

Seksjonssjef

Cecilie Prestjord Gunnufsen

Seniorrådgiver


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.