Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Økonom

- økonomisk styring og analyse

Statens vegvesenOslo27. august 2023
Søk her

Er du den vi ser etter?

Synes du det høres spennende ut å jobbe med økonomistyring og økonomiske analyser? Statens vegvesen har et årlig budsjett på om lag 40 mrd. kroner, og et viktig samfunnsoppdrag. Vi søker en dyktig økonom, som ønsker å bidra til god økonomistyring av Statens vegvesen. Vi ser etter en person med de rette faglige og personlige egenskapene.

Du blir en del av et trivelig arbeidsmiljø med dyktige og erfarne kollegaer. Du vil trives hos oss dersom du motiveres av å jobbe i et til tider hektisk miljø på en samfunnsengasjert arbeidsplass. Vi er 18 medarbeidere med kontorsted i Oslo.

Stillingen er plassert i Økonomi og virksomhetsstyring, i enhet for økonomi. Økonomi har ansvar for budsjettet og økonomistyringen i Statens vegvesen, styring av prosjekt- og investeringsporteføljen, økonomiske analyser og utredninger, utarbeidelse av grunnlag til statsbudsjettet og budsjettproposisjonene og økonomiforvaltning, samt regnskapsavleggelsen i Statens vegvesen.

Arbeidsoppgaver/ansvar

 • Budsjett og økonomistyringen av Statens vegvesen
 • Utvikle og gjennomføre analyser for å sikre god økonomisk styring og innsikt
 • Utarbeide prognoser, rapporter, analysemodeller og KPI’er til brukere av finansiell styringsinformasjon Statens vegvesen
 • Løpende identifisering av potensial for kostnadsreduksjoner og/eller andre effektiviseringer, og følge opp organisasjonen i forhold til realisering av disse
 • Bistå i porteføljestyring og følge opp kostnader og gevinster
 • Bistå i videreutviklingen av økonomisystemene og være pådriver for videreutvikling av relevante dashboards

Kompetansekrav

Vi søker en kandidat med høyere økonomisk utdanning på mastergradsnivå og helst solid og relevant erfaring fra arbeid med budsjett, økonomistyring og økonomiske analyse. Vi åpner for søkere med mindre erfaring, men det er viktig at du har god kompetanse og interesse for økonomistyring og økonomiske analyser. Det er ønskelig om du er kjent med bruken av moderne analyseverktøy som Power BI eller lignende. Det er en fordel hvis du har kjennskap til økonomiregelverket i staten og erfaring med prosessarbeid. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk er også en viktig forutsetning for å lykkes i denne rollen.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, må du legge ved en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Vi ser etter deg som er

 • selvstendig og i stand til å sikre fremdrift på oppgavene dine på egenhånd, samtidig som du forstår når du må involvere andre
 • god til å samarbeide og bygge relasjoner, og spille andre gode
 • kvalitetsbevisst, kombinert med en stor respekt for tidsfrister
 • god på detaljer uten at det går på bekostning av helhetsblikket
 • faglig engasjert og viser engasjement for økt kunnskap om og utvikling av økonomiområdet

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Hos oss får du

 • spennende arbeidsoppgaver i en etat i stadig utvikling
 • et godt arbeidsmiljø der du kan samarbeide og lære av mange dyktige kolleger
 • muligheten til å jobbe tett sammen med dedikerte fagfolk som deler de samme målene
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode velferdsordninger med mulighet for trening i arbeidstiden
 • medlemskap i en av de beste pensjonsordningene i Norge

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt avdelingsdirektør Rita Kvivesen på tlf. 466 15 067, rita.kvivesen@vegvesen.no eller seniorrådgiver Bendix Gunvaldsen på tlf. 412 94 634.

Søk stillingen på www.vegvesen.no/jobb innen 27. august 2023.

Stillingsinfo

Frist27. august 2023
ArbeidsspråkNorsk

Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.