Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Nettverks- og infrastrukturingeniør

Vi søker deg med interesse for moderne nettverk og infrastruktur!

EtterretningstjenestenHønefoss14. januar 2024
Søk her

Kontaktperson

Kontaktperson Fag

23 10 16 43

Nøkkelord

InfrastrukturEtterretningNettverkUtvikling

Vårt viktige samfunnsoppdrag er å samle inn informasjon og varsle om forhold i utlandet som kan true Norge og norske interesser. Etterretningstjenesten er en faglig sterk kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen mange ulike fagfelt. Vi har nå en stilling ledig som nettverks- og infrastrukturingeniør.

I denne stillingen skal du bidra til å planlegge, etablere og drifte et høykapasitetsnettverk med stort geografisk omfang. Infrastrukturen du skal være med på å lage vil ha noen særegne krav til seg. Krav som kommer av vårt viktige samfunnsoppdrag som Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. Du blir en del av et høyt kompetent miljø med ansvar for planlegging, etablering og drift av høykapasitetsnettverk med spennende utfordringer. I tillegg ønsker vi at du bidrar til å utvikle kontoret, det gode miljøet og kulturen. Du skal også bidra med din kompetanse og tekniske innsikt i ulike utfordringer som vi løser på kontoret. Vår virksomhet er i kontinuerlig utvikling, og det vil satses på både deg som person og din faginteresse!

Kvinner oppfordres til å søke stillingen. Denne stillingen er også aktuell for nyutdannede.

Arbeidsoppgaver

 • Designe, planlegge, koordinere og lede teknisk utvikling og drift av høykapasitetsnettverk og infrastruktursystemer
 • Bidra til utvikling av relevante støtteverktøy for automatisering av drift
 • Bidra til kompetanseheving innad i kontoret

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå (cand.-grader, tidl. Ingeniørutdanninger o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Flerårig relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet
 • For senioringeniør kreves det mastergrad eller tilsvarende
 • God innsikt i nettverksteknologier og sikkerhetsforståelse
 • Erfaring med drift av nettverk og infrastruktur

Det er ønskelig med:

For at du skal skinne i denne stillingen tror vi og at du har erfaring med høykapasitetslinker, på tvers av landegrenser, samt erfaring med automatiseringsverktøy for administrasjon. Vi tror også at du har noe erfaring med systemer for strømming av store mengder data over lange avstander, samt god kjennskap til moderne SDN-teknologier/produkter. Du har nok også erfaring med produkter fra de noen av de store produsentene av nettverksutstyr (f.eks. Cisco, Arista, Juniper osv.) og noe kjennskap til bruk av kryptografi på nettverkslaget.

Særskilte krav:

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering.
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet.
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Dette skjer normalt på grunnlag av villighet. Beordringsplikt medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet og grunnleggende engelskkunnskaper. Dersom du ikke oppfyller kravene har du mulighet til å søke dispensasjon.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt.

 • Holdninger og pålitelighet: Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere.
 • Lærelyst og planmessighet: Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere.
 • Samspill og samarbeid: I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning.
 • Stressmestring: Det er en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning.

I tillegg ser du kreative løsninger på komplekse tekniske utfordringer, og evner å sette planer ut i livet. Samtidig har du innsikt nok til å unngå fallgruver, og du deler av din kompetanse og erfaring. Du kommuniserer og samarbeider godt med de rundt deg, også de du ikke møter til daglig.

Vi tilbyr

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell.

Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 635 400– 745 000 [Lønnstrinn: 65-74] i stillingen som overingeniør (kode:1087), og en årslønn innenfor spennet kr 708 000– 895 500 [Lønnstrinn: 71-81] i stillingen som senioringeniør (kode: 1181) iht. gjeldende Hovedtariffavtale. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vi er avhengige av mangfold i perspektiver og erfaringer for å løse våre oppdrag. Derfor ønsker vi å rekruttere medarbeidere fra ulike bakgrunner, med ulike livserfaringer til å jobbe hos oss. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne.

Stillingsinfo

Frist14. januar 2024

Kontaktperson

Kontaktperson Fag


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Etterretningstjenesten

Hva er det egentlig som skjer i verden?

Etterretningstjenesten henter inn, bearbeider og analyserer informasjon på vegne av Norge. Dette gjør vi for å gi norske myndigheter et best mulig grunnlag for å ta gode beslutninger. Vi er en del av Forsvaret, men løser også oppdrag for resten av myndighetsapparatet. Tjenesten arbeider etter overordnede politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om oss finner du på etj.no. Her finner du også Fokus - Etterretningstjenestens åpne vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer.