Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Næringspolitisk rådgiver

Brenner du for effektiv energiomstilling?

Fornybar NorgeOslo19. april 2024
Søk her

Kontaktpersoner

Kristin H. Lind

Direktør strømnett og beredskap

+47 916 03 694

Hanne Paulsen Ødegård

Seniorrådgiver hos Cruit AS

Elektrifiseringen av Norge skyter fart og strømnettet har en nøkkelrolle i kraftsystemet for å transportere og distribuere fornybar energi fra produsenter til forbrukere og næring, på en sikker og bærekraftig måte.

For å sikre at fornybarnæringen bidrar til økt verdiskaping og grønn vekst i Norge, trenger vi et velfungerende kraftsystem og velfungerende kraftmarkeder. Riktig regulering av både monopol og marked med riktige insentiver og prising av nettjenestene er sentrale i en tid med behov for betydelige investeringer i alle deler av kraftsystemet. I tillegg er det viktig å utnytte det eksisterende strømnettet mest mulig effektivt.

I rollen som næringspolitisk rådgiver hos Fornybar Norge vil du ha en spennende og variert arbeidshverdag i et miljø med engasjerte kolleger og medlemmer som har sentrale roller i elektrifisering og overgang til nullutslippsamfunnet. Du vil samarbeide tett med aktørene i fornybarnæringen, og du vil ha en viktig stemme i vårt næringspolitiske arbeid.

EU er en sentral aktør i utviklingen av rammevilkårene for næringen, og du vil også bidra til å sikre at rammevilkår fra EU gjennomføres på en hensiktsmessig måte i Norge.

Vi ser etter deg som:

 • brenner for utvikling av effektive og bærekraftige energiløsninger
 • har kunnskap om og eventuelt erfaring fra fornybarnæringen
 • har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne og liker å formidle
 • ønsker å gjøre en forskjell og har et stort engasjement for klima, elektrifisering og verdiskaping

Det er en fordel om du har:

 • noe erfaring med arbeid knyttet til regelverksutforming
 • erfaring og kunnskap om kraftsystemet
 • erfaring med påvirkningsarbeid overfor EU
 • erfaring med næringspolitisk arbeid innen energiområdet
 • erfaring med regulatoriske spørsmål innen fornybarnæringen eller andre relevante sektorer
 • noe teknisk utdannelse/kompetanse

Som person er du en som evner å arbeide selvstendig og tenke helhetlig, og du trives også godt i samarbeid med andre. Du har gode analytiske evner, du tar initiativ, og du driver prosjekter fremover.

Vi kan tilby deg:

 • en unik mulighet til å påvirke rammevilkårene for fornybarnæringen slik at disse bygger opp under Norges grønne skifte
 • en utadrettet stilling med stor kontaktflate mot energiselskaper og myndigheter i inn- og utland
 • en sentral rolle i Fornybar Norges arbeid med å forbedre rammevilkår for nettvirksomheten og kraftsystemet
 • en sentral rolle i arbeidet med teknisk – økonomisk regulering av kraftsystemet
 • sterk samhandling med medlemmene, samt nasjonale og internasjonale kunnskapsmiljøer
 • en hverdag preget av gode faglige diskusjoner og tverrfaglig samarbeid med kunnskapsrike kollegaer i hele NHO-fellesskapet
 • et hyggelig, uformelt og faglig sterkt arbeidsmiljø i Næringslivets Hus på Majorstuen i Oslo
 • konkurransedyktige betingelser inkludert gode forsikring- og pensjonsavtaler, en fleksibel arbeidshverdag og store påvirknings- og utviklingsmuligheter

Vil du vite mer om stillingen?

Ta gjerne kontakt med Direktør strømnett og beredskap, Kristin H. Lind på tlf. 91 60 36 94 eller Seniorrådgiver hos Cruit AS, Hanne Paulsen Ødegård på tlf. 95 96 15 99.

Vi vet at mangfold skaper bedre resultater, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Stillingsinfo

Frist19. april 2024

Kontaktpersoner

Kristin H. Lind

Direktør strømnett og beredskap

Hanne Paulsen Ødegård

Seniorrådgiver hos Cruit AS


Stillingstyper

Fast ansettelse,Offentlig,Hybrid

Industrier


Se flere stillinger fra Fornybar Norge

Fornybar Norge er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for hele fornybarnæringen. Over 400 medlemmer bidrar innen fornybar energiproduksjon, er nettselskaper, entreprenører, strømsalg, leverandører og rådgivere.

Vårt oppdrag er å bidra til at Norge blir et nullutslippssamfunn med vekst og verdiskapning basert på fornybar energi, elektrifisering og annen utslippsfri energibruk, sikre at fornybarnæringen får rammebetingelser som gir lønnsomhet og konkurranseevne og fremme bærekraftige energiløsninger og sameksistens med andre samfunnsinteresser.

Fornybar Norge er tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).