Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

MLOps Engineer

Interesse for maskinlæring og evne til å operasjonalisere ML-modeller?

EtterretningstjenestenOslo21. januar 2024
Søk her

Kontaktperson

Kontaktperson HR

+47 230 94 329

Etterretningstjenesten - Viten om verden for vern av Norge

Etterretningstjenestens oppdrag er å samle inn informasjon og varsle om forhold i utlandet som kan true Norge og norske interesser. Vi søker nå etter en MLOps Engineer som skal bidra til utvikling og drift av vår maskinlæringsarkitektur.

Vi ser etter deg som kan se forbi det sensasjonelle knyttet til AI/ML, og som vet hvordan metodene implementeres i praksis. Det er også viktig at du har evne til og et ønske om kontinuerlig læring.

Som medarbeider i Etterretningstjenesten vil du bidra i vårt viktige samfunnsoppdrag, samt være en del av et miljø kjennetegnet av høy kompetanse og sterkt engasjement for fagfeltet. Du vil også bli del av et team som vektlegger godt arbeidsmiljø, både faglig og sosialt.

Vi jobber aktivt for å få en bedre kjønnsbalanse, og oppfordrer kvinner til å søke. Er du nysgjerrig, men i tvil om du er kvalifisert? Ta gjerne kontakt for en prat, eller bare send en søknad – vi setter pris på din interesse!

Arbeidsoppgaver

Som MLOps Engineer skal du bidra til design, implementasjon og drift for en maskinlæringsarkitektur for trening og produksjonssetting av modeller.

Du vil jobbe tett med Data Scientists og Data Engineers for å produksjonssette maskinlæringsmodeller effektivt og sikkert. En viktig oppgave vil være å sikre skalerbarhet og oppetid på AI/ML kapabiliteter, og utvikle rammeverk for deployering og monitorering.

Kvalifikasjoner

Stillingen har følgende absolutte krav som må innfris for å bli vurdert som aktuell søker:

 • I stilling som overingeniør kreves bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå (cand.-grader, tidl. Ingeniørutdanninger o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Relevant utdanning og flerårig erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet.
 • I stilling som senioringeniør kreves mastergrad eller utdanning på tilsvarende nivå (hovedfag, profesjonsstudier o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Relevant bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå og mangeårig erfaring med meget god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet.
 • Videre kreves det (for begge stillinger) erfaring med distribuert arkitektur for prosessering og analyse av store datamengder, og erfaring med utvikling (fortrinnsvis i Python eller Scala).

I tillegg er det ønskelig om du har erfaring med:

 • Drifting og monitorering av produksjonssystemer
 • Erfaring med dataanalyse og maskinlæring
 • Applikasjonsutvikling
 • Å jobbe i tverrfaglige team
 • Teknologi knyttet til Open Source

Særskilte krav for stilling i Etterretningstjenesten:

Søkere må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering. For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet. Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Dette skjer normalt på grunnlag av villighet. Beordringsplikt medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet og grunnleggende engelskkunnskaper. Dersom du ikke oppfyller kravene har du mulighet til å søke dispensasjon.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt.

 • Holdninger og pålitelighet: Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere.
 • Lærelyst og planmessighet: Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere.
 • Samspill og samarbeid: I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning.
 • Stressmestring: Det er en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning.

Vi tilbyr

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell. Etterretningstjenesten er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr. 635.400 – 745.000 [lønnstrinn: 65-74] i stillingen som overingeniør (kode 1087) eller innenfor spennet 708.000 – 895.500 [lønnstrinn: 71-81] i stillingen som senioringeniør (kode 1181) iht. gjeldende Hovedtariffavtale. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering og stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.

Stillingsinfo

Frist21. januar 2024

Kontaktperson

Kontaktperson HR


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Etterretningstjenesten

Hva er det egentlig som skjer i verden?

Etterretningstjenesten henter inn, bearbeider og analyserer informasjon på vegne av Norge. Dette gjør vi for å gi norske myndigheter et best mulig grunnlag for å ta gode beslutninger. Vi er en del av Forsvaret, men løser også oppdrag for resten av myndighetsapparatet. Tjenesten arbeider etter overordnede politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om oss finner du på etj.no. Her finner du også Fokus - Etterretningstjenestens åpne vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer.