Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Medarbeidere - vegteknologi

Statens vegvesenTrondheim, Oslo19. mars 2023
Søk her

Kontaktperson

Kjell Arne Skoglund

Seksjonssjef

Kjell.Arne.Skoglund@vegvesen.no

Stillingsbeskrivelse

Vi ser etter deg som har bred kunnskap og erfaring innen overbygning og vannhåndtering for veg. Har du lyst til å bruke denne kunnskapen i arbeidet med vegnormaler, veiledninger og fag vil vi gjerne høre fra deg!

Vi har ledig inntil tre faste stillinger som er tilknyttet seksjon for vegteknologi i avdeling for vegutforming i Vegdirektoratet. I tillegg har vi ledig ett vikariat på inntil ett år innen fagområdet vannhåndtering. Arbeidssted er i utgangspunktet Trondheim eller Oslo, men også andre steder der Statens vegvesen er lokalisert kan være aktuelle.

Seksjon for vegteknologi har ansvar for utvikling av regelverk for vegoverbygningen, fra undergrunn til øverste lag asfalt, inkludert vegens drensanlegg. Normalen N200 Vegbygging er seksjonens ansvar, men noe faglig støtte fra andre seksjoner.

Vi søker medarbeidere som primært har kompetanse og erfaring fra ett eller flere av følgende kjerneområder:

 • Vannhåndtering og drenering
 • Klimautslipp, miljø og bærekraft
 • Asfaltmaterialer inkl. bituminøse bindemidler
 • Frostdimensjonering av veg
 • Granulære materialer
 • Bæreevnemessig dimensjonering

Vi ser også etter tilleggskompetanse innen

 • vegutstyr – bl.a. støttemurer, støyskjermer, kantstein og gjerder
 • geosynteter
 • regelverksarbeid – bl.a. kravstilling, kravtyper, struktur og kvalitetssikring
 • BIM
 • analyse av stordata
 • risikoanalyse

Kjennskap til tilgrensende fagområder som geoteknikk, ingeniørgeologi, vegutforming og konstruksjonsteknikk er en fordel, men inngår ikke seksjonens fagansvar.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Forbedring og forenkling av krav og veiledningsstoff, inkludert initiere forskning, utvikling og innovasjon som støtter opp under dette
 • Forvaltning og fraviksbehandling knyttet til normalen N200 Vegbygging
 • Opplæring og formidling av regelverk på kurs og konferanser, samt svare på spørsmål fra brukerne av regelverket
 • Bidra i tekniske vurderinger
 • Delta i faglige fora og standardiseringsarbeid nasjonalt og internasjonalt

Kvalifikasjonskrav/kompetanser

Du har relevant høyere utdanning innen ingeniørfag eller naturvitenskap fra universitet eller høgskole helst på masternivå, men kandidater med utdanning på bachelornivå vil også bli vurdert. I tillegg er det et krav at du har arbeidserfaring innen fagområdet. Vi ser gjerne at du behersker flere av de relevante fagområdene, men du bør ha en viss spesialisering. Det kreves også at du har meget god språkkompetanse i norsk og engelsk – både skriftlig og muntlig.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet må du legge ved en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Personlige egenskaper

Vi ønsker oss medarbeidere som

 • har et stort engasjement for utvikling av faget og ønsker å formidle dette til andre
 • tar initiativ, jobber analytisk og helhetlig i tillegg til at du liker å løse utfordrende oppgaver i samarbeid med andre
 • er sterk teoretisk så vel som innen praktisk utførelse og har god bransjekunnskap
 • har erfaring med digitale løsninger for regelverk og ønsker å videreutvikle dette

Vi tilbyr

 • spennende arbeidsoppgaver i en etat i stadig utvikling
 • godt arbeidsmiljø i lokaler sentralt i Trondheim eller Oslo
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode velferdsordninger med mulighet for trening i arbeidstiden
 • medlemskap i en av de beste pensjonsordningene i Norge

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Om søknadsprosessen

Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig!På grunn av kravene til utvidet søkerlistene må feltene for utdanning og erfaring fylles ut. Det er ikke tilstrekkelig å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attester.

Positiv særbehandlingStatens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi blir bedre på å løse oppgavene våre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CVen, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du trenger det. Avkrysningene brukes kun til å sørge for at vi velger ut de rette kandidatene, i tillegg til anonymisert statistikk. Les dette før du krysser av

SøkerlisteAlle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt. Åpenhet og innsyn i forvaltningen er viktig, derfor vil alle som søker hos oss bli satt opp på den offentlige søkerlista om de ikke oppgir en god grunn for å unntas. Vi tar kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.

Ønsker du mer informasjon om stillingene?

Ta kontakt med seksjonssjef Kjell Arne Skoglund (Seksjon vegteknologi) på tlf. 916 72 718 eller e-post Kjell.Arne.Skoglund@vegvesen.no.

Søk stillingene på www.vegvesen.no/jobb innen 19.03.2023.

Stillingsinfo

Frist19. mars 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Kjell Arne Skoglund

Seksjonssjef


Industrier

Bygg og anlegg

Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.