Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Mål- og metodeutvikler

Vil du bidra til Norges etterretning gjennom data og teknologi?

EtterretningstjenestenOslo16. november 2023
Søk her

Kontaktperson

For faglige spørsmål

+47 230 94 785

Etterretningstjenesten – Viten om verden for vern av Norge

Etterretningstjenestens visjon er å «bidra til norske myndigheters beslutningsgrunnlag med rettidig, pålitelig og relevant kunnskap om verden rundt oss.» Vår evne til å utføre oppdraget er i stor grad avhengig av vår evne til å finne relevant informasjon i komplekse datastrømmer. Er du nysgjerrig og analytisk, gjerne har en datateknisk utdanning og har en stor interesse for kommunikasjonsteknologi? Da kan du være den rette kandidaten for oss.

Som mål- og metodeutvikler i det digitale rom vil dine hovedoppgaver være å bearbeide store mengder informasjon fra en rekke ulike tekniske kilder, herunder tolke komplekse datasett og foredle disse. Videre vil du gi innspill til videre utvikling av innhenting i det digitale rom, utvikle nye metoder for databehandling og bidra til opplæring og erfaringsoverføring i enheten og organisasjonen. Disse oppgavene vil du gjøre innenfor Kina som fagområde.

Stillingen byr på spennende oppgaver i et dynamisk miljø og er preget av samarbeid og analytisk sparring. Du vil bli skolert innenfor en etterretningsprofesjon og vil på sikt bli kvalifisert som etterretningsspesialist.

Arbeidsoppgaver

 • Sammenstilling av informasjon og sikring av optimal utnyttelse av innhenting, samt videreformidling av dette
 • Bearbeiding og tilrettelegging av data i samarbeid med øvrige fagmiljøer
 • Bidra til å vedlikeholde og videreutvikle interne produkter, metoder og verktøy, samt gi opplæring og erfaringsoverføring internt
 • Gi råd innen ansvarsområdet

I stillingen kreves det:

For overingeniør:

 • Bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå (cand.-grader, tidl. Ingeniørutdanninger o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Relevant høyere utdanning og flerårig erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring innen scripting, databaser, datanettverk, og IKT generelt

Senioringeniør:

 • Mastergrad eller utdanning på tilsvarende nivå (hovedfag, profesjonsstudier o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Flerårig relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet
 • Lang e-faglig operativ tjenesteerfaring, alternativt tjenesteerfaring innen informasjonsteknologi, og/eller kommunikasjonsteknologi med tilsvarende varighet

Det er også ønskelig med:

For overingeniør:

 • Mastergrad eller utdanning på tilsvarende nivå eller omfang innen relevant fagområde

For senioringeniør:

 • Erfaring med programmering og automatiseringsverktøy
 • Erfaring med stordataanalyse
 • Erfaring med nettverksanalyse
 • Kjennskap til eller erfaring fra Forsvaret
 • Tjenesteerfaring innen informasjonsteknologi, og/eller kommunikasjonsteknologi med tilsvarende varighet

Særskilte krav for stilling i Etterretningstjenesten

Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering. For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet. Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Dette skjer normalt på grunnlag av villighet. Beordringsplikt medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet og grunnleggende engelskkunnskaper. Dersom du ikke oppfyller kravene har du mulighet til å søke dispensasjon

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt.

Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere. Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere. Videre ser vi etter kreative og initiativrike medarbeidere, som evner å se gode løsninger og som har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning. Det er videre en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning.

Vi tilbyr

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell. Etterretningstjenesten er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Overingeniør (stillingskode 1087): Årslønn innenfor spennet kr. 635.400-745.000 (lønnstrinn 65-74) iht. gjeldende hovedtariffavtale

Senioringeniør (stillingskode: 1181): Årslønn innenfor spennet kr. 708 000-895 500 (lønnstrinn 71-81) iht. gjeldende hovedtariffavtale

For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering og stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.

Vi er avhengige av mangfold i perspektiver og erfaringer for å løse våre oppdrag. Derfor ønsker vi å rekruttere medarbeidere fra ulike bakgrunner, med ulike livserfaringer til å jobbe hos oss. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne.

Stillingsinfo

Frist16. november 2023

Kontaktperson

For faglige spørsmål


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Etterretningstjenesten

Hva er det egentlig som skjer i verden?

Etterretningstjenesten henter inn, bearbeider og analyserer informasjon på vegne av Norge. Dette gjør vi for å gi norske myndigheter et best mulig grunnlag for å ta gode beslutninger. Vi er en del av Forsvaret, men løser også oppdrag for resten av myndighetsapparatet. Tjenesten arbeider etter overordnede politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om oss finner du på etj.no. Her finner du også Fokus - Etterretningstjenestens åpne vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer.