Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Løsningsarkitekter /områdearkitekter

Statens vegvesenFlere lokasjoner21. mai 2023
Søk her

Kontaktperson

Frode Dokken Juul

Seksjonssjef

+47 480 16 905

Statens vegvesen står overfor store endringer innen mobilitet og transport. Vi har store ambisjoner om å bli en innsiktsdrevet virksomhet for bedre kundetjenester. Sentralt står innovasjon og digitalisering gjennom bruk av ny teknologi, og tilgjengeliggjøring av data og IT-tjenester. Vi jobber for å bli en mer datadrevet virksomhet med tverrfunksjonelle team i produktområder, som skal bidra til at Statens vegvesen leverer gode tjenester til trafikantene.

Som løsningsarkitekt/områdearkitekt får du en viktig rolle med å gjøre Statens vegvesen bedre i stand til å levere på satsingsområdene fremkommelighet, bærekraft og trafikksikkerhet. Du får en sentral rolle som verdiskaper gjennom IT-divisjonens arkitekturleveranser, i samarbeid med fagavdelingene. Som arkitekt hos oss jobber du i et spennende og tverrfaglig kompetansemiljø, der vi vektlegger aktiv kunnskapsdeling. Du blir del av et team i en av våre porteføljer, hvor dere sammen tar tak i porteføljens digitaliseringstiltak.

Kontorsted vil være Drammen, Moss, Bergen eller Trondheim.

Arbeidsoppgaver og ansvar

Som løsningsarkitekt/områdearkitekt hos oss vil du

 • være ansvarlig for IT-arkitekturen og veikart for området/porteføljen, i tråd med strategi og forretningsbehov
 • være ansvarlig for arkitekturstyring og drive arkitekturen i området/porteføljen samt koordinere på tvers av verdikjeder
 • være ansvarlig for å jobbe systematisk med analyse av uttrykte og mulige forretningsbehov knyttet til IT innenfor området/porteføljen
 • bidra inn i smidige og tverrfaglige team med å utforme løsningsarkitektur i henhold til gjeldende arkitekturprinsipper og standarder
 • sette rammer og støtte utviklere/techlead i produktteam og prosjekter, og sikre kvalitet og etterlevelse av arkitekturprinsippene
 • bidra i utviklingen av retningslinjer og beste praksis innen IT-arkitektur
 • utvikle ulike artefakter som forklarer sammenhengen mellom prosess, dataflyt, sikkerhet, integrasjoner og infrastruktur
 • være ansvarlig for å oppdatere arkitekturverktøy med relevant dokumentasjon
 • støtte prosjekter med kvalitetssikring av sentrale leveranser, spesielt knyttet til design/spesifikasjon
 • være rådgiver og bindeledd mellom produkteiere, utviklere, forvaltere, driftspersonell og andre arkitekter

Kvalifikasjoner

 • Min. tre års relevant høyere utdanning. Omfattende og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av papirene dine og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).
 • Flere års erfaring fra arbeid med operativ og strategisk IT i komplekse organisasjoner.
 • God arkitekturforståelse og kunnskap hvordan ulike tjenester og applikasjoner fungerer i samspill.
 • Bred teknisk kompetanse og god forretningsforståelse.
 • Generell bred kunnskap og erfaring med utviklingsspråk/-rammeverk, containerteknologi, databaser (relasjons- og dokument) samt modelleringsverktøy.
 • Erfaring med de følgende områdene er en fordel; utvikling og løsningsdesign, smidige arbeidsformer, utvikling og bruk av offentlig og/eller privat skytjeneste, sikkerhet og autentiseringsstandarder (OAUTH2 og OIDC), tjenestedesign, og hendelsesorientert arkitektur.

Arbeidsoppgavene krever god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

Personlige egenskaper

Vi søker deg som, i likhet med oss, er opptatt av å sette kunden i sentrum. For å lykkes i rollen som løsningsarkitekt /områdearkitekt er det viktig at du er engasjert, fremoverlent og komfortabel i rollen som teknisk leder.

I tillegg tror vi at du

 • er analytisk og strukturert, med evne til å gi godt begrunnede beslutningsgrunnlag
 • trives like mye med å jobbe i team, som selvstendig
 • er forbedringsorientert og fleksibel, med evne til å endre kurs når det trengs
 • har et godt blikk for verdikjeder og hvordan teknologi og team kan spille sammen for å skape gode produkter og helhetlige tjenester
 • evner å oppnå resultater innenfor definerte rammer og regelverk
 • er god på samhandling og relasjonsbygging, ser nytten av dialog og forankring
 • trives med å presentere og kommunisere på en pedagogisk måte, tilpasset mottakere

Vi oppfordrer kvinner til å søke hos oss i Statens vegvesen IT.

Videreutvikling av kompetansen din

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger innen ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer. Hos oss vil du ha store muligheter til å kunne forme din egen arbeidshverdag.

Vi tilbyr

 • spennende arbeidsoppgaver i et svært kompetent IT-miljø med gode utviklingsmuligheter i en kultur som oppfordrer til faglig påfyll
 • god opplæring, introduksjonsprogram og fadderordning
 • muligheter for videre studier internt
 • godt arbeidsmiljø i nye kontorbygg med universell utforming. Vi har gode muligheter for individuell tilrettelegging ved behov for hjelpemidler i arbeidshverdagen.
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • mulighet for trening i arbeidstiden, eller støtte til andre treningsaktiviteter
 • god pensjonsordning og muligheter for boliglån i Statens pensjonskasse

Din lønn avtales i samsvar med lønnspolitikken vår.

Om søknadsprosessen

Positiv særbehandling

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi løser oppgavene våre bedre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CV’en. Hvis dette gjelder deg, oppfordrer vi deg til å krysse av i jobbsøkerportalen. Vi vil naturligvis tilrettelegge for deg om du får jobben. Vi bruker avkrysningen(e) til å velge ut de rette kandidatene, samt anonymisert statistikk.

Offentlig søkerliste

Åpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen er viktig. Alle som søker hos oss står på offentlig søkerliste, om de ikke oppgir en god grunn for unntak. Ber du om unntak, tar vi kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.

Kontaktperson

Synes du dette høres spennende ut? Kontakt seksjonssjef Frode Dokken Juul, tlf. 480 16 905, for en hyggelig prat og for å få mer informasjon.

Stillingsinfo

Frist21. mai 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Frode Dokken Juul

Seksjonssjef


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.