Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Lisens manager IT

Klar for å bli sentral i vår digitale transformasjon?

StatnettOslo15. mars 2024
Søk her

Kontaktpersoner

Silje Høstmælingen

Direktør

+47 970 16 763

Synnøve Skjelbreid Salthe

Fagspesialist

Tempoet i det grønne skiftet skyter fart, og Statnett er sentral for at dette skal bli mulig. For å lykkes må vi øke både tempo og endringsevnen i våre digitale leveranser. Dette krever gjennomføring av en rekke spennende transformasjoner som omfatter implementering av nye digitale løsninger sammen med store endring i arbeidsprosesser. Egenutvikling av IT-systemer, innkjøp av hyllevare og lisenser, bruk av data og kunstig intelligens er nødvendig for å realisere fremtidens kraftsystem.

Vi etablerer et sentralt eierskap til lisensforvaltning innen Digital & IT, og søker deg som vil bidra i dette arbeidet. Kontroll og styring av programvarelisensers livssyklus skal være ditt fokus, og du må styre opp arbeidet på tvers av nødvendige avdelinger og forretningsområder.

Som lisens manager for våre programvarelisenser vil du jobbe tett med eksisterende lisensforvaltere samt ledergruppen til Digital & IT for å etablere et sentralt eierskap og en egnet nettverksmodell for lisensforvaltning innen Digital & IT. Du har teft for å se muligheter for kostnadskontroll og -optimalisering, og trives med å jobbe med hele bredden av programvarelisenser – fra teknologisiden til kostnadssiden. Vi er et sterkt fagmiljø innen lisensforvaltning som du blir en del av. Det er ca. 300 ansatte i Digital & IT, og vi blir stadig flere for å realisere tilstander og tiltak vi har i våre veikart og porteføljeplaner.

Vi søker deg som kan ta ansvar for å bygge opp strukturer og aktiviteter innen lisensforvaltning, og selv være operativ og tett på oppgaver.

Er du den vi ser etter?

Arbeidsoppgaver

Du får ansvar for å etablere et lisensteam ut fra dagens lisensforvaltere og sørge for nødvendig samhandling internt for å løse teamets oppgaver.

Lisensteamet skal ha kontroll og styring med programvarelisensers livssyklus (behov - anskaffelse - iverksetting - forvaltning - terminering). I ditt ansvar inngår det å få opp en helhetlig lisensforvaltning, inkl. å operasjonalisere årshjul for lisensforvaltning med nødvendige rutiner for oppfølging og rapportering. Du vil også samhandle med Anskaffelser og med FinOps rådgiver for skytjenester for å sikre et helhetlig kostnadsbilde på lisenser til ledergruppen Digital & IT.

Oppgaver som lisensteamet har ansvar for:

 • Helhetlig oversikt og strategisk styring av lisensporteføljen inn mot ledergruppen i Digital & IT.
 • Etterlevelse av avtaler (compliance).
 • Lisensoptimalisering, herunder også vurdere mellom lisenser og forbruk av skytjenester samt bidra til at vi har riktig type/antall lisenser og minimere kostnader for ubrukt programvare.
 • Kostnadskontroll, bl.a. sammen med FinOps rådgiver skytjenester optimalisere ressursbruk i skytjenester.
 • Sørge for god leverandør- og avtalehåndtering, og prisforhandlinger ved avtaleinngåelse og reforhandlinger.
 • Bærekraft og reduksjon av karbonavtrykk.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på bachelor- eller masternivå fra universitet eller høgskole. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning.
 • Du må ha erfaring med å lede andre (for eksempel som teamlead, prosjektleder eller lignende), eller erfaring med å lede et fagområde.
 • Du må ha god kjennskap til Microsoft-porteføljen og skyplattformer, samt ha erfaring med lisensforvaltning.
 • Du må ha kunnskap om ulike lisensreguleringer og -modeller for programvarelisenser, og kunne utføre/forstå lisensanalyser/lisenskostnader.
 • Kunnskap om FinOps er en fordel da stillingen samhandler med FinOps arbeidsprosesser.
 • Du bør ha erfaring med oppfølging av leverandører.
 • Du bør har jobbet med forbedringer.
 • Det er en fordel om du har god teknisk kompetanse, spesielt innen plattform- og virtualisering, skytjenester og sikkerhetsløsninger.
 • God økonomi- og forretningsforståelse.
 • Gode norsk og engelsk kunnskaper, skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

For å jobbe hos oss må du kjenne deg igjen i personlige egenskaper som vi verdsetter og har fokus på:

 • Du er positiv, ditt engasjement smitter og du får tillit av de du arbeider sammen med.
 • Du arbeider strukturert, både selvstendig og i team.
 • Du er initiativrik og trives med å drive prosesser.
 • Du evner å formidle faglige oppgaver/problemstillinger/spørsmål på en lettfattelig måte til ulike brukere/ledere.
 • Du er en lagspiller som er opptatt av å få teamet til å fungere bra og at vi gjør hverandre gode.
 • Du holder deg faglig oppdatert, er nysgjerrig og liker å lære nye ting.
 • Du interesserer deg for det kommersielle i en teknologisk verden og har kommersiell teft.

Vi tilbyr

I tillegg til en spennende jobb og gode kolleger tilbyr vi også:

 • Konkurransedyktig lønn
 • Knallgode pensjonsordninger og gode forsikringer
 • Mulighet for hjemmekontor og fleksitid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Mange muligheter til å være sosial, f.eks. Ung i Statnett, bedriftsidrettslag, kor og revy
 • Treningsstudio
 • Firmahytter

Hva sier våre ansatte om oss?

Ansatte har ulike motivasjonsfaktorer, men våre ansatte har noen fellestrekk på hvorfor de jobber i Statnett uavhengig av hvilken rolle de jobber i:

 • Vi har et stort samfunnsansvar som forvalter av landets viktigste infrastruktur
 • Vi har faglig spennende oppgaver og tilrettelegger for kompetanseutvikling
 • Vi har et godt arbeidsmiljø

Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne.

Krav til søknaden din

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar bakgrunnssjekk med hjemmel i energiloven og følger sikkerhetskrav fra norske myndigheter ved ansettelse. Dersom stillingen krever sikkerhetsklarering etter sikkerhetsloven, må du være villig til å oppgi relevante opplysninger.

Stillingsinfo

Frist15. mars 2024

Kontaktpersoner

Silje Høstmælingen

Direktør

Synnøve Skjelbreid Salthe

Fagspesialist


Stillingstyper

Fast ansettelse,Hybrid,Offentlig

Industrier


Se flere stillinger fra Statnett

Vårt oppdrag er å sikre strømforsyningen i Norge døgnet rundt hele året. Det gjør vi ved å utvikle og drifte strømnettet slik at det møter alle krav fra samfunnet rundt oss. Vi leverer et robust og effektivt strømnett som er avgjørende for at vi når Norges klimamål, og bærekraftig verdiskapning for våre kunder og samfunnet.

Visjonen vår:

Statnett er sentral i den grønne omstillingen i dag og for kommende generasjoner. Sikker og robust strømforsyning skaper grobunn for gode liv og bærekraftig verdiskaping

Våre verdier skal være rettesnor for våre handlinger, hvordan vi samarbeider og våre valg

 • Vi leverer effektivt på prioriterte oppgaver, med riktig tempo og kvalitet, og hele veien ut
 • Vi har mot til å prioritere og forenkle, til å gi tillit og til å tenke nytt
 • Vi gjør det sammen for effektiv samhandling, for å bygge relasjoner og deler

Hvorfor skal du velge å jobbe i Statnett?

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets viktigste infrastruktur
 • Vi er opptatt av å skape interne karriereveier og utvikle våre medarbeidere
 • Vi legger til rette for god balanse mellom jobb og fritid

Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne.