Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Leiar tenesteleveranse

Vil du bli leiar for IKT-tenestene til brukarane våre?

Vestland fylkeskommuneBergen24. september 2023
Søk her

Kontaktperson

John Arne Lillestøl

seksjonssjef

93 02 49 59

Brenn du for medarbeidarutvikling og samarbeid? Set du sluttbrukaren i sentrum, og har eit sterkt ønskje om å tilby dei stabile og trygge jobbverktøy? Ja, då kan det vere deg vi søker etter!

Som leiar for fageininga Tenesteleveranse får du ei sentral rolle i seksjonen og rapporterar til seksjonsleiar for IKT. Tenesteleveranse er ei av 4 fageiningar i seksjonen. Du vil leie den største fageininga i seksjonen, og få personalansvar for tre regionsleiarar. Regionsleiarane har personalansvar for over 40 IKT-konsulentar som tilbyr lokal IKT-støtte til skular og tannklinikkar. Fageininga har også ansvar for AV-løysingane våre og drift av klientar og mobiltelefonar.

Stillinga er perfekt for deg som tenkjer utvikling og stabilitet i skjønn foreining. Dersom du også kan byggje gode relasjonar til dei ulike brukarmiljøa våre, og samtidig utvikle og ta vare på medarbeidarane våre, vil du verkeleg kunne blomstre i denne stillinga

Arbeidsoppgåver

Vi vil ha ein stødig og motivert leiar med auge for fotbetring som skal bidra inn mot satsingsområda til avdelinga; sterk sikkerheitskultur, effektiv tenesteleverandør og medarbeidarskap.

 • Du skal sørge for ein sikker, stabil og brukarvennleg flåtestyring av PC-ar, nettbrett og mobilar
 • Bidra aktivt til god samhandling internt i seksjonen, fylkeskommunen og ut mot leverandørar
 • Jobbe fram gode innkjøpsavtalar innanfor AV og klientløysingar, med støtte frå innkjøpsseksjonen
 • Ansvar for problem-prosessen i ITIL rammeverket
 • Personal og budsjettansvar
 • Reising ut til lokasjonane må påreknast

Kvalifikasjonar

 • Relevant høgare utdanning på minimum bachelornivå frå universitet eller høgskule innan IKT eller tilsvarande. Krav til utdanning og utdanningsretning kan fråvikast for søkarar som har god og relevant praksis
 • Dokumentert leiarerfaring
 • Erfaring frå fagområda som ligg til fageininga
 • Kompetanse og/eller erfaring innanfor prosjektleiing og styring av prosessar
 • Kompetanse og erfaring innanfor IKT-området

Personlege eigenskapar

 • Proaktiv, løysingsorientert og oppteken av å få jobben gjort til rett tid
 • Gode kommunikasjonsevner, forståing av samhandlingsprosessar og ønske om å understøtte ein delingskultur
 • God forståing for samanhengen mellom digital teknologi og organisasjon
 • God norsk skriftleg og munnleg framstillingsevne

Vi tilbyr

 • Fagleg dyktige kollegaer med stort engasjement
 • Varierte arbeidsdagar med ulike oppgåver og utfordringar
 • Kontorplass Bergen sentrum eller Leikanger
 • Løns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldande avtalar i Vestland fylkeskommune
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Fleksibel arbeidstid
 • Fagleg utvikling

Sted: Lars Hilles gate, 5020 Bergen

Stillingsinfo

Frist24. september 2023

Kontaktperson

John Arne Lillestøl

seksjonssjef


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Vestland fylkeskommune

Vestland fylkeskommune har ansvar for å utvikle Vestland fylke og å yte viktige tenester for samfunnet. Vi gir vidaregåande opplæring, tannhelsetenester og kollektivtransport til innbyggjarane i fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legg til rette for næringsutvikling, fritidsopplevingar, kulturliv og inkludering. Klima og miljø er premiss for samfunnsutviklinga og som verdiskapingsfylke er Vestland ein nasjonal pådrivar for eit desentralisert Noreg. Lokalsamfunna er ramma for gode kvardagsliv som gjev like mogelegheiter til å delta i verdiskaping i heile Vestland. Fylkestinget er øvste politiske organ i fylkeskommunen.