Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Ledsager spesialtransport

Statens vegvesenOslo31. august 2023
Søk her

Kontaktperson

Tone Eriksen-Munther

Kontorsjef

+47 957 20 062

Vi ser etter deg!

Vi ønsker å utvikle det kompetente fagmiljøet innen spesialtransport, og ser etter deg som evner å arbeide selvstendig, i samspillet mellom ledsager, transportør og medtrafikanter, og er fleksibel og ansvarsbevisst. Evner du på en god måte å lese trafikkbildet og ta en ledende rolle i arbeidet med å ledsage tunge og store transporter så oppfordrer vi nettopp deg til å søke stillingen hos oss!

Om stillingen

Kontoret er en del av seksjon for «Beredskap og spesialtransport», i divisjon Transport og samfunn, og har nasjonalt ansvar for gjennomføring av ledsagelse av tunge transporter. Ansvaret omfatter all offentlig veg. Hensikten med ledsagelsen, er å ivareta bruene. For ikke å overskride kapasiteten til bruene må de tyngste transportene passere disse etter gitte føringer, f.eks. at det må kjøres sentrisk over brua. Det er da ledsager sitt ansvar å sørge for at transporten kommer trygt over iht. gitte føringer og samtidig avvikle trafikken på en trygg måte. I mange tilfeller betyr dette å stanse trafikken, til transporten har kommet over brua. Den største delen av jobben foregår ute på vegen hele året til alle døgnets tider - å ivareta HMS og sikre god HMS-kultur er derfor en svært viktig del av stillingen.

Stillingen innebærer i hovedsak ledsagelse i Oslo/Viken, men er i tillegg en mobil ressurs som støtter andre steder i landet ved behov. Det må påregnes betydelig reisevirksomhet. En stor del av oppdragene vil også gå utenfor ordinær arbeidstid.

Arbeidsoppgaver

Ledsager har ansvaret for å planlegge, gjennomføre og sluttføre oppdraget. Dette innebærer blant annet å

 • sette seg inn i dispensasjonen som utløser ledsagelsen.
 • få oversikt over strekningen som skal ledsages, sjekke vegarbeid o.l.
 • innhente informasjon om bruer som skal passeres.
 • avtale direkte med transportør om oppdraget.
 • gjennomføre ledsagelsen.
 • sørge for at følgebilen har riktig utstyr.
 • bruke godkjent bekledning for oppgaven.
 • sende utført oppdrag til fakturering.
 • rapportere eventuelle hendelser og nestenulykker til kontaktperson hos oppdragsgiver uten ugrunnet opphold.

Kompetansen vi trenger

For å kunne utføre ledsagertjenesten kreves

 • førerkort klasse CE
 • minimum treårig videregående opplæring. Omfattende og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse.
 • god forståelse for HMS.
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.
 • evnen å tilegne deg kunnskap om aktuelle lover og forskrifter.

Erfaring fra tilsvarende stilling og personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt. Det er en fordel om du har erfaring fra ett eller flere av våre fagområder.

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som

 • evner å jobbe selvstendig.
 • Evner å koordinere og planlegge.
 • er fleksibel.
 • har gode samarbeidsevner.

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer.

 • Spennende arbeidsoppgaver i et svært kompetent fagmiljø med gode utviklingsmuligheter i en kultur som oppfordrer til faglig påfyll
 • God opplæring, introduksjonsprogram og fadderordning
 • Godt arbeidsmiljø i nye kontorbygg, som er universelt utformet med gode muligheter for individuell tilrettelegging ved behov for hjelpemidler i arbeidshverdagen.
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering.
 • God pensjonsordning og muligheter for boliglån i Statens pensjonskasse.

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi løser oppgavene våre bedre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CV’en. Hvis dette gjelder deg, oppfordrer vi deg til å krysse av i jobbsøkerportalen. Vi vil naturligvis tilrettelegge for deg om du får jobben. Vi bruker avkrysningen(e) til å velge ut de rette kandidatene, samt anonymisert statistikk.

Offentlig søkerliste

Åpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen er viktig. Alle som søker hos oss står på offentlig søkerliste, om de ikke oppgir en god grunn for

unntak. Ber du om unntak, tar vi kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.

Kontaktperson

Har du spørsmål til stillingen? Kontakt kontorsjef Tone Eriksen-Munther, tlf. 95720062 for en uforpliktende samtale.

Stillingsinfo

Frist31. august 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Tone Eriksen-Munther

Kontorsjef


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.