Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Leder Dataplattform

Vil du lede arbeidet med å forme neste generasjons dataplattform?

Statens vegvesenDrammen7. april 2024
Søk her

Kontaktperson

Magne Sneltvedt

Avdelingsdirektør

+47 906 54 659

Er du den vi ser etter?

Statens vegvesen sitter på enorme mengder data fra veitransportsystemet. Vi satser for fullt på å bruke disse dataene på en smartere måte, til nytte for samfunnet og for alle som ferdes i trafikken. Vi utvikler nå neste generasjons dataplattform, Saga 2.0. Dataplattformen blir vår motorvei for lagring, behandling og deling av data. Vi bygger plattformen basert på lakehouseprinsipper i arkitektur- og teknologivalg. Les mer her: Bli med på å forme neste generasjons dataplattform – en viktig brikke for framtidens digitale vei | Statens vegvesen

Vi bygger Dataplattformteamet med ressurser fra flere ulike fagområder, og ser nå etter deg som vil lede arbeidet med vårt nye satsningsområde Dataplattform. Kontorsted for stillingen er ved ITs hovedsete i Drammen Business Center i Drammen eller på vårt kontor i Skien. Andre kontorsteder kan eventuelt vurderes for aktuelle kandidater. Ta kontakt, så ser vi hva som kan passe for deg.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Overordnet kommunikasjon og koordinering med sentrale interessenter i Statens vegvesens ledelse
 • Rapportering til avdelingsdirektør Infrastruktur og drift IT og til divisjonsdirektør IT
 • Bidra til god informasjonsflyt mellom strategisk ledelse og teknisk prosjektleder
 • Strukturere arbeid i korte og innsiktsdrevne aktiviteter, samt i lengre strukturerte aktiviteter som krever leveranser fra flere team
 • Gi råd til ledelsen om prioritering av aktiviteter for å nå målet med etablering av en vellykket dataplattform
 • Økonomioppfølging

Det er ikke personalansvar i dagens oppgavebeskrivelse, men det kan bli aktuelt med personalledelse i framtidig organisering. Det er derfor viktig at du trives med å lede dyktige fagpersoner i et sterkt fagmiljø, og at du har interesse for både fag- og personalledelse.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning, min. 3 år. For kandidater med sterk og allsidig praksis fra det aktuelle fagområdet og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes.
 • Minimum fem års relevant arbeidserfaring innen ledelse av større IT-prosjekter eller tilsvarende - solid erfaring med prosjekter og aktiviteter innenfor IT, og relevante sertifiseringer innen prosjektledelse og smidig metode er ønskelig:
  • dokumentert erfaring med å strukturere og styre tekniske komplekse aktiviteter
  • dokumentert erfaring med å jobbe i målstyrte organisasjoner der man måles på oppnådd nytte gjennom iterativt og smidig arbeid
  • erfaring med Jira og Confluence, eller tilsvarende, og smidig prosjektstyring med disse verktøyene
 • Sterk organisasjonsforståelse er viktig, og erfaring med rådgivning, dialog og rapportering til leder- og styringsgrupper vektlegges
 • Erfaring med personalledelse er en fordel

Arbeidsoppgavene krever svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).

For å lykkes i stillingen må du ha utmerkede samarbeidsegenskaper og svært gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner. God gjennomføringsevne og løsningsorientering er andre sentrale kompetanser vi ser etter.

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr

 • spennende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter i en kultur som oppfordrer til faglig påfyll
 • god opplæring, onboardingsprogram og buddyordning
 • individuelt tilpasset onboarding av nye ledere
 • godt arbeidsmiljø i fine kontorbygg med sentral beliggenhet. Kontorene våre er universelt utformet, med gode muligheter for individuell tilrettelegging dersom du har behov for hjelpemidler i arbeidshverdagen.
 • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • fleksibel arbeidstid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for boliglån i Statens pensjonskasse

Din lønn avtaler vi i samsvar med lønnspolitikken vår.

Om søknaden din

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Kontaktperson

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt avdelingsdirektør Magne Sneltvedt, tlf. +47 906 54 659, for en trivelig prat!

Stillingsinfo

Frist7. april 2024
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Magne Sneltvedt

Avdelingsdirektør


Stillingstyper

Fast ansettelse,Ledelse,Offentlig

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.