Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Leder - analyseteam

Data og analyse for fremtidens veier: Bli en del av Datafyrtårn-teamet

Statens vegvesenOslo5. november 2023
Søk her

Kontaktperson

Line Victoria Nilsen

Fagdirektør for Innsikt og Analyse

line.victoria.nilsen@vegvesen.no

Om oss og stillingen

Statens vegvesen har en viktig jobb i samfunnet vårt og tilsvarende store utfordringer vi må løse. Mye av det vi skal jobbe med fremover involverer data i alle former og fasonger. For å lykkes med dette arbeidet, trenger vi flinke analysefolk som kan omsette data og analyse til innsikt det er mulig å agere på.

Etaten satser tungt på data og analyse og vi har allerede gjort store investeringer på området, samtidig har vi så vidt begynt - det skjer definitivt mye spennende her fremover! Vi leter etter en erfaren og entusiastisk fagleder for analyseteamet vi kaller Datafyrtårn. Er det deg?

Datafyrtårn-teamet jobber mye eksplorativt, hypotesedrevet og med raske interaksjoner. Teamets hovedansvar er å utforske komplekse spørsmål sammen med divisjoner og fagmiljøer i etaten og vise verdien av å bruke data og analyse til å besvare dem. Teamet har jobbet med spørsmål som: «Kan vi bruke data til å planlegge arbeid på veiene bedre så vi er til minst mulig hinder for trafikantene våre?», «Kan vi bli bedre på å forutsi hvor, når og hvordan ulike deler av veiene våre bør vedlikeholdes?», «Hvordan kan ekstremvær og klimaendringer påvirke veiene våre og måten vi skal jobbe med veinettet fremover?», «Er vi nærmere eller fjernere målet om nullvekst i biltrafikk i byer?». For å kunne gi gode svar, må analyseteamet jobbe tett med fageksperter innenfor de respektive områdene.

Teamet hører til i den relativt nye avdelingen Innsikt, analyse og virksomhetsdata som består av flere andre data- og analyseteam. Sammen bygger vi et bunnsolid analysemiljø på DataOps, Data Science og Business Intelligence.

Som fagleder av Datafyrtårn-teamet vil du ha en sentral rolle i at etaten øker bruken av innsikt og analyse i en stor og variert organisasjon full av spennende muligheter. Vi har lykkes når vi klarer å bruke data og analyse til å forbedre arbeidsprosessene våre, prioritere smartere og måle effekten av tiltakene vi gjør.

Dette er en operativ faglederstilling, så du vil jobbe like mye med leveranser som team- og fagledelse. Som leder av Datafyrtårn blir du en viktig del av vårt senter for beste praksis i innsikt og analyse i Vegdirektoratet.

Avdeling for Innsikt, analyse og virksomhetsdata er under oppbygging, så arbeidsområder og organisering kan endre seg over tid. Av samme grunn forventer vi at denne rollen i starten vil være mer operativ enn den vil bli i fremtiden. På sikt vil vi også vurdere om det er hensiktsmessig å legge personalansvar til rollen. Stillingen er fast, med arbeidssted i Oslo eller Trondheim. Fagleder Datafyrtårn rapporterer til avdelingsleder Innsikt, analyse og virksomhetsdata.

Er du den vi ser etter?

Arbeidsoppgaver:

 • Bistå i kartlegging og prioritering av større analyseinitiativer
 • Utforme hypoteser, identifisere og utforske relevante datakilder, analysearbeid og god kommunikasjon av innsikt
 • Faglig og daglig ledelse av Datafyrtårn-teamets arbeid og sørge for at dere leverer i henhold til det som er lovet, på tid og med god kvalitet
 • Definere og kontinuerlig forbedre det som skal inngå i Statens vegvesen sin felles kunnskapsbank innenfor data, innsikt og analyse
 • Sikre at etatens arkitektur-, governance- og personvernkriterier er ivaretatt i teamets leveranser
 • Samarbeide med dataingeniørene våre for å skaffe, strukturere og flytte data og analytiske modeller effektivt fra datakilden og inn i etatens dataplattform
 • Utvikle brukervennlige analyser, inkludert evaluere og bruke datavisualiseringsverktøy til dets ytterste grense
 • Kontinuerlig lære og utforske nye teknologier og metoder for å skape innsikt av data

Kompetansekrav

Du har mastergrad eller tilsvarende innen informatikk, datavitenskap, matematikk, statistikk eller annet beslektet fagområde. Relevant og omfattende erfaring kan kompensere for manglende utdanning. Stillingen forutsetter at du har god formuleringsevne i norsk, både skriftlig og muntlig.Vi skal gjøre mye for første gang og trenger noen som har gjort dette før og vet hva de driver med. Derfor er det et krav at du har minimum 5 års erfaring innenfor analyse og statistikk på et avansert nivå, samt dokumentert ledererfaring.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).

For å kunne lede andre dataanalytikere faglig ønsker vi at du har solid kompetanse i språk som SQL og Python, og har nok kjennskap til datateknologier til å diskutere med data- og plattformingeniører. Ettersom rollen er avhengig av tett samhandling med fageksperter, ledere og andre for å lykkes, ønsker vi at du også har erfaring med å lede tverrfaglige analyseprosjekter fra start til mål.

For å trives i rollen tror vi at du liker å snakke med folk og investerer mye i kommunikasjon - både personlig, skriftlig og visuelt. Er du i tillegg god til å samarbeide med folk fra helt andre fagområder for å få ting gjort, vil du lykkes her.

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • Et meningsfylt samfunnsoppdrag som berører alle i Norge hver eneste dag
 • En spennende og utfordrende stilling i en viktig offentlig etat som tar data og analyse på alvor
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling i et tverrfaglig miljø
 • Et dynamisk og inkluderende arbeidsmiljø, fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Ta kontakt med Line Victoria Nilsen, fagdirektør for Innsikt og Analyse, tlf. +47 410 40 571 eller e-post line.victoria.nilsen@vegvesen.no.

Stillingsinfo

Frist5. november 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Line Victoria Nilsen

Fagdirektør for Innsikt og Analyse


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.