Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Lead security and governance specialist

Erfaren i sikkerhet og skytjenester?

DSBTønsberg22. april 2024
Søk her

Kontaktperson

Hans Magne Holst

Seksjonssjef

hans.magne.holst@dsb.no

Nysgjerrig på kombinasjonen av informasjonssikkerhet, avansert bruk av skytjenester, samfunnssikkerhet og beredskap? DSB søker nå etter Lead security and governance specialist. Digitale løsninger knyttet til dagens nødnett, nytt nødnett, eksplosiver, anlegg med farlige stoffer, brann, samfunnssikkerhet og beredskap preger vårt oppsett og kompetanse. Azure og infrastruktur som kode står sentralt i det meste vi gjør. Avansert og helhetlig overvåking er også en del av hverdagen. Vi er stolte av det vi leverer og liker selv å tro at vi er det mest spennende og kompetente IKT-miljøet i Tønsberg-området.

Ansvar og oppgaver i stillingen

I denne stillingen vil du være i førersetet for å sikre en overordnet og holistisk tilnærming til operasjonell sikkerhet i DSB. Du vil få ansvar for oppsett, konfigurasjon, tilpasninger og endring av operasjonelle sikkerhetsløsninger. Vi har robuste og avanserte sikkerhetsløsninger, levert internt og eksternt (sårbarhetsskanning, DDoS, IDS, SOC, IRT, sikkerhetstesting o.l). Du vil være sentral i oppfølgingen og utviklingen innenfor disse løsningene. IKT i DSB har en DevSecOps tilnærming i teamstrukturen og du blir sentral i dette. Du kommer til å arbeide tett med svært kompetente ressurser og vil få ansvar for vårt kontinuerlige arbeid med sikkerhetsarkitektur, inkludert ferdigstilling av zero-trust tilnærming. Kvanteresistens er også temaer som blir en del av din kommende hverdag hos oss.

Stillingen har en sentral rolle i informasjonssikkerhetsarbeidet i DSB og den innebærer bred kontakt og dialog med eksterne partnere og sikkerhetsaktører, som en del av justissektoren er JustisCERT vårt nærmeste kontaktpunkt. Nasjonalt Cybersikkerhetssenter (NCSC) og flere private sikkerhetsaktører er også naturlige kontaktpunkt og arenaer i det daglige. Stillingen skal opprettholde og videreutvikle de gode relasjonene til eksterne partnere og sørge for at DSB til enhver tid er godt rustet og i stand til å møte nåtidens og fremtidens sikkerhetsutfordringer.

Ansvar og oppgaver kan tilpasses interesser og erfaringsbakgrunn.

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • relevant utdanning på høyskole- eller universitetsnivå, særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet. Utenlandsk utdanning må være godkjent av NOKUT
 • lang og relevant erfaring med operasjonelt sikkerhetsarbeid
 • inngående erfaring med Azure (security architecture, security posture, threat intelligence)
 • meget god muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk
 • følgende personlige egenskaper
 • tillitsskapende
 • gode kommunikasjonsevner
 • strukturert
 • analytisk

Vi ønsker at du har:

 • relevante sertifiseringer innen sikkerhet og sikkerhetsstyring
 • erfaring med komplekse infrastrukturer med svært høye krav til sikkerhet og robusthet
 • praktisk erfaring fra større IKT-miljøer

Betingelser

Fast stilling som seniorrådgiver (stillingskode 1364), årslønn fra kr 708 000 til 870 900 (lønnstrinn 71-80). DSB kan i helt ekstraordinære tilfeller vurdere annen lønnsplassering.

Sikkerhetsklarering

Den som får tilbud om stilling må kunne sikkerhetsklareres til nivå HEMMELIG før tiltredelse.

Om seksjonen

IKT i DSB består i dag av 27 kompetente og engasjerte medarbeidere. Vi arbeider i uformelle team og samholdet er svært godt. Microsoft Cloud Adaption Framework benyttes aktivt for å kontinuerlig utvikle vår teambaserte tilnærming. Vår stolthet opprettholdes gjennom å sikre at DSBs IKT-tjenester og løsninger er stabile, sikre og moderne. Vi har en robust og effektiv IKT-funksjon og er stolte av hva vi gjør og bidrar med. Senest Q4-26 skal vi være 100% i Azure på all IKT-produksjon. Vi har bevisst valgt å investere i egne ansatte og benytter ikke eksterne for å håndtere vår Azure plattform. Dette valget er vi stolte av og preger vår kompetanse og attraktivitet. Vi investerer kontinuerlig i videre utvikling, og våre valg av teknologier og arbeidsmetoder gjør og skal fortsatt gjøre vårt IKT-miljø attraktivt, for både ansatte og leverandører.

Blir du en del av IKT i DSB får du faglige utfordringer og utviklingsmuligheter gjennom kursing og konferanser og ikke minst som del av et svært kompetent team. Vi holder til i moderne lokaler, sentralt plassert ved kanalen og brygga i Tønsberg. Vi tilbyr stor fleksibilitet rundt mobilt kontor (inntil 50% hjemmearbeid). På hovedkontoret har vi en flott kantine, velutstyrt treningsrom og sikker sykkelparkering i kjelleren.

Smarte og sikre IKT-løsninger og samspillet dem imellom, får stadig større betydning for DSB. IKT i DSB har ansvar for stabil operasjon, overvåking, sikkerhetsvurderinger og analyser, samt utvikling/vedlikehold av egenutviklede applikasjoner og integrasjoner. I tillegg har vi en vesentlig rolle i forhold til å understøtte videre digitalisering og utvikling i DSB. Med intern kompetanse og solide eksterne samarbeidspartnere jobber vi hver dag for solide IKT-leveranser til DSB. Vi liker standardisering og stabile driftsmiljø, og nye ideer og muligheter driver oss stadig fremover. Vi har et viktig samfunnsoppdrag som vi leverer på hver dag, noe som gjør våre arbeidsdager spennende og varierte.

Vi har et svært moderne teknisk drifts-, utviklings- og sikkerhetsmiljø og benytter kun markedsledende verktøy og plattformer.

Om DSB

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi er pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker og kriser, og bidrar til effektiv ulykkes- og krisehåndtering. Hovedkontoret ligger i Tønsberg, og vi har enheter over hele landet. Til sammen er vi ca. 700 ansatte. DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Om å jobbe i DSB

Risiko og sårbarhet i samfunnet er i stadig bevegelse. Derfor er DSB en organisasjon i kontinuerlig utvikling. Vi trenger medarbeidere som er tillitskapende, kompetente og gode lagspillere, og som aktivt bidrar til fornyelse og forbedring. Som ansatt i DSB er du med på å løse et viktig samfunnsoppdrag, sammen med dyktige og dedikerte kollegaer. Vi ønsker oss økt mangfold i organisasjonen, og håper derfor at også kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn, hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne vil søke hos oss. DSB er en stabil arbeidsgiver med gode velferdsordninger. For å jobbe i DSB må du være sikkerhetsmessig skikket og bidra til god sikkerhetskultur.

Hos oss får du

 • medlemskap i Statens pensjonskasse (SPK). Som medlem får du verdifulle fordeler gjennom svært gode pensjons-, forsikrings- og boliglånsordninger. Les mer om medlemsfordelene på www.spk.no
 • fleksibel arbeidstid
 • bedriftshelsetjeneste
 • mulighet for å trene i arbeidstiden
 • tilrettelagt for mobilt kontor når det er hensiktsmessig

Les mer om godene ved å jobbe i staten på Arbeidsgiverportalen: https://arbeidsgiver.dfo.no/lonn-goder-og-reise

Offentlig søkerliste

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlisten, jf. Offentlighetsloven §25.

Praktisk informasjon om søknadsprosessen

Når søknadsfristen går ut, vurderer vi søknaden din på bakgrunn av den informasjonen du har sendt oss. Det er derfor viktig at du gjennom både søknadsbrev og CV viser hvordan kompetansen din fyller de kvalifikasjonskravene som er beskrevet i utlysningen. Det er viktig at du registrerer all relevant utdanning og erfaring i profilen du oppretter i rekrutteringssystemet. Det gir en strukturert CV og sikrer at vi har opplysningene vi trenger. I tillegg ber vi om at du laster opp både søknadsbrev og CV som vedlegg i pdf-format. Vi tar imot søknader på begge målformer. Det vil bli vurdert å gjennomføre bakgrunnssjekk. Interne søkere må sende inn søknaden i DFØ HR.

Vi hører gjerne fra deg dersom du har spørsmål! Kontaktperson er

 • seksjonssjef Hans Magne Holst: |e-post hans.magne.holst@dsb.no |telefon 33 37 27 51

Du finner mer informasjon om DSB på www.dsb.no. Velkommen som søker hos oss!

Stillingsinfo

Frist22. april 2024

Kontaktperson

Hans Magne Holst

Seksjonssjef


Stillingstyper

Fast ansettelse,Offentlig,Hybrid

Industrier


Se flere stillinger fra DSB

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, og har en viktig rolle i å understøtte departementets ansvar for å samordne det nasjonale samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet. Vår visjon er et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar. DSB skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi skal være pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser, og skal sørge for god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering. DSB har i overkant av 700 ansatte, hvorav ca 300 jobber ved hovedkontoret i Tønsberg. www.dsb.no

I DSB jobber vi hver dag for å innfri våre verdier om å være tillitsskapende, kompetente lagspillere.