Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Kontrollører

Ønsker du å bidra til at industrien og importører følger miljøregelverket?

MiljødirektoratetOslo28. april 2024
Søk her

Kontaktpersoner

Einar Knutsen

Seksjonsleder (industritilsyn)

einar.knutsen@miljodir.no

Yvonne R. Thoresen

HR seniorrådgiver

Nøkkelord

3 stillinger

Tilsyn for å redusere risiko for helse- og miljøskader

Vi styrker vårt arbeid med kontroll av industri og varer. Du vil møte en stor bredde av norsk næringsliv, og vi ser etter deg som er god til å kommunisere i ulike settinger og som kan representere staten på en profesjonell måte. Du liker å sette deg inn i ulike regelverk, og kontrollere at næringslivet overholder disse. Vi ser etter deg med de rette egenskapene for å være en god kontrollør og med relevant erfaring og kompetanse, men det kan også være aktuelt å ansette deg som ikke har rukket å være lenge i arbeidslivet. Interesse og erfaring med ny teknologi er et pluss. Hos oss vil du jobbe tett med dyktige og motiverte kollegaer som arbeider for å påvirke norske virksomheters miljøpraksis og etterlevelse av miljøregelverket i Norge. Arbeidshverdagen er preget av utvikling, godt samarbeid og gjensidig støtte og tillit.

Miljødirektoratet har et viktig samfunnsoppdrag. Gjennom tilsyn med næringslivet bidrar vi til å redusere risikoen for helse- og miljøskader. Våre to tilsynsseksjoner, industritilsyn og varetilsyn, jobber tett sammen i dette arbeidet. Industritilsynsseksjonen har ansvar for tilsyn med landbasert industri, offshorevirksomheter, avfallsaktører og klimakvotevirksomheter. Fra 2025 starter vi også med tilsyn av skipsfartsoperatører i klimakvotesystemet. Varetilsynsseksjonen har ansvar for kontroll med import og handel med varer (kjemikalier, produkter, truede og fremmede arter, samt fluorholdige gasser). Vi samhandler tett med statsforvalterne og samarbeider med andre nasjonale myndigheter, EU og andre internasjonale myndigheter, og har dialog med bransjeorganisasjoner. Les mer om Miljødirektoratets tilsyn her.

Hva handler denne jobben om?

 • planlegge, gjennomføre og følge opp tilsyn, ved bruk av ulike kontrollmetoder som inspeksjoner, revisjoner og dokumentkontroll
 • lede og delta i tilsynsaksjoner og prosjektarbeid
 • bidra til å videreutvikle vårt tilsynsarbeid, blant annet med ny teknologi
 • samarbeide med andre myndigheter i Norge og internasjonalt

Du må regne med 20-40 reisedøgn i året, i hele Norge. Reisene planlegges og gjennomføres sammen med gode kollegaer. Vi har arbeidssted på Helsfyr i Oslo.

For å gjøre denne jobben

 • har du relevant utdanning på mastergradsnivå, gjerne innenfor naturvitenskaplige fag. Lang og relevant erfaring kan kompensere for formell kompetanse.
 • har du helst noen års relevant arbeidserfaring, men det kan også være aktuelt å ansette noen med mindre arbeidserfaring. Masterstudenter kan søke, men alle eksamener må være bestått før ansettelse.
 • har du helst kompetanse om industri, industriprosesser og gjerne om kjemikalieregelverket
 • har du gjerne kunnskap eller erfaring fra tilsyn, og kompetanse om miljøregelverk
 • formidler du meget godt på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig
 • har du gjerne erfaring fra å lede eller koordinere arbeid i prosjekter
 • har du digital kompetanse og interesse og forståelse for bruk ny teknologi i tilsynssammenheng

Du er en person som

 • er trygg og bevisst din rolle, og kan representere staten på en profesjonell måte
 • kommuniserer på en trygg og tydelig måte, og har en god balanse mellom å lytte og å stille spørsmål
 • kan se sammenhenger og vurdere helhet
 • er nøyaktig og effektiv i utførelsen av dine arbeidsoppgaver, og har stor arbeidskapasitet
 • er fleksibel, trives med variasjon i ansvar og oppgaver, og håndterer flere oppgaver parallelt
 • kan jobbe selvstendig, men også være en lagspiller som er god til å samarbeide om leveranser og vekker tillit i møte med andre
 • har gode analytiske evner

Hva tilbyr vi?

 • En meningsfull jobb i fast stilling med lønn som overingeniør, senioringeniør eller sjefingeniør fra kroner 548 600 (lønnstrinn 56) til kroner 870 900 (lønnstrinn 80) etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifiserte søkere kan vurderes høyere.
 • en variert arbeidshverdag med både selvstendig arbeid og tett samarbeid med dyktige kollegaer i et godt arbeidsmiljø
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • attraktive lokaler ved kollektivknutepunktet Helsfyr og kantine med høy kvalitet
 • et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter
 • fleksible arbeidstidsordninger med mulighet for hjemmekontor
 • pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse

Vil du vite mer?

Kontaktperson for stillingene er seksjonsleder Einar Knutsen (industritilsyn), mobil 92 29 33 45 e-post: einar.knutsen@miljodir.no. Spørsmål om søknadsprosessen kan også stilles til HR seniorrådgiver Yvonne R. Thoresen, telefon 98 63 57 20. Send gjerne SMS og oppgi referanse 41-2024 AIT, så ringer vi deg opp igjen.

Vi gleder oss til å høre fra deg 😊

Generelle opplysninger

Du søker på stillingen via Jobbnorge.no. Du skriver søknaden på norsk, og legger ved relevante attester og vitnemål for utdanning tatt i utlandet. Vitnemål for utdanning tatt i Norge må du laste opp fra Vitnemålsportalen.

Søkerlistene blir offentlige når søknadsfristen har gått ut. Ønsker du å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten, så må du begrunne hvorfor. Vi tar kontakt med deg dersom vi ikke tar ønsket ditt til følge, og du får mulighet til å trekke søknaden din.

Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Vi innkaller minst én kvalifisert søker fra hver av disse gruppene til intervju. Du kan lese mer om dette på Statens arbeidsgiverportal. Avkrysningen brukes også til anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i årsrapportene sine.

Mer informasjon om hvordan vi behandler opplysninger om deg som søker, kan du finne i personvernerklæringen vår.

Stillingsinfo

Frist28. april 2024

Kontaktpersoner

Einar Knutsen

Seksjonsleder (industritilsyn)

Yvonne R. Thoresen

HR seniorrådgiver


Stillingstyper

Fast ansettelse,Offentlig,Hybrid

Industrier


Se flere stillinger fra Miljødirektoratet

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning.

Det er stor variasjon i arbeidsoppgavene i Miljødirektoratet. Vi utvikler og følger opp regelverk, gir råd til Klima- og miljødepartementet, gjennomfører samfunnsøkonomiske analyser, overvåker og kartlegger arter, fører oppsyn og tilsyn, regulerer nasjonalparker og naturreservat. Noen oppgaver krever at ansatte med ulik fagkompetanse jobber sammen på tvers. På den måten sikrer vi størst mulig faglig tyngde i leveransene våre. Vi lærer av hverandre og utvikler oss internt. Andre arbeidsoppgaver krever selvstendig jobbing.

For å løse samfunnsoppdraget vårt på best mulig måte har vi behov for medarbeidere i alle aldere, med ulike fagkombinasjoner, kompetanse, livserfaringer og perspektiver. Er du kvalifisert til en ledig stilling, så oppfordrer vi deg til å søke!

Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet, og har om lag 730 faste ansatte ved kontorene våre i Trondheim og Oslo, og i Statens naturoppsyn (SNO) som er lokalisert 56 steder i landet.