Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Kontrollingeniør

Statens vegvesenFlere steder23. april 2023
Søk her

Utbyggingsdivisjonen har ansvar for planlegging og bygging av de største vegprosjektene til Statens vegvesen. Operativt er divisjonen delt inn i fire utbyggingsområder.

Hålogalandsvegen er Nord-Norges største samferdselsprosjekt. Gjennom en storstilt utbygging av riksvegnettet mellom Sortland, Harstad og Evenes skal regionen knyttes tettere sammen. Prosjektet skal sikre regional utvikling og gi bedre forutsetninger for næringslivet.

Prosjektet jobber nå med å bygge opp en robust prosjektorganisasjon og et team som skal være med på oppfølging av OPS-kontrakten under prosjektering, byggefase og etter hvert driftsfase for noen. Vi søker derfor etter 3 motiverte kontrollingeniører som ønsker å være med å bidra i et omfattende og spennende prosjekt!

Kontorsted vil være ett av anleggskontorene på Rødskjær, i Årbogen, Fiskefjord eller Gullesfjordbotn.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for oppfølging av kartlegging, sikring og injeksjon i tunnelene blir hovedoppgaven de første årene
 • Ansvar for oppfølging av veganleggene, VA-anlegg og tunellinnredning
 • Bistå med oppfølging av konstruksjoner, ytre miljø og oppdragsgivers SHA-ansvar iht. byggherreforskriften
 • Bistand etter behov i prosjektet f.eks. med planlegging, organisering, rapportering, referater mv.

Kompetansekrav

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra fagskole eller universitet/høgskole, min. 3 år innenfor tunnelfag og anleggsteknikk eller annet relevant fag
 • Erfaring med tunnel, veganlegg og konstruksjoner fra entreprenør og byggherresiden
 • Erfaring med oppfølging av byggherrens SHA-ansvar iht. byggherreforskriften
 • Erfaring fra prosjektarbeid og administrativt arbeid
 • Erfaring med kontraktsoppfølging
 • Erfaring med bruk av prosjekthotell og arkivsystem
 • Gode IT-kunnskaper

Søkere må kunne kommunisere godt på norsk, både muntlig og skriftlig, samt ha førerkort klasse B.

Manglende formell utdannelse kan kompenseres ved inngående relevant erfaring og gode personlige forutsetninger for stillingen.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Les dette før du søker!

Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig!

På grunn av kravene til utvidet søkerlistene må feltene for utdanning og erfaring fylles ut. Det er ikke tilstrekkelig å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi blir bedre på å løse oppgavene våre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CVen, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du trenger det. Avkrysningene brukes kun til å sørge for at vi velger ut de rette kandidatene, i tillegg til anonymisert statistikk. Les dette før du krysser av

Søkerlista er offentlig

Åpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen er viktig, derfor vil alle som søker hos oss bli satt opp på den offentlige søkerlista om de ikke oppgir en god grunn. Om du har bedt om å ikke bli satt opp på lista, tar vi kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.

Har du spørsmål om stillingen?

Ta kontakt med prosjektleder Reidar Johansen, tlf: 90675055 eller delprosjektleder Alf Harald Barosen, tlf: 41664742.

Vi tilbyr

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Stillingsinfo

Frist23. april 2023
ArbeidsspråkNorsk

Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.