Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Kontrollingeniør

Kontrollingeniør til Rogfastprosjektet

Statens vegvesenRandaberg10. august 2023
Søk her

Kontaktpersoner

Oddvar Kaarmo

Prosjektsjef

+47 950 48 525

Anne-Merete Gilje

Prosjektleder

Om prosjektet og stillingen

E 39 Rogfastprosjektet er det første store prosjektet i satsingen på ferjefri E 39 på Vestlandet. Det skal bygges en 27-km lang to-løps tunnel under Boknafjorden som skal erstatte dagens ferjesamband. I tillegg skal det bygges en tunnelarm opp til Kvitsøy og veg og bruer i tilknytting til tunnelene. Prosjektet er startet opp og skal bygges i perioden fram til 2032.

Utbyggingen av Rogfast vil på litt sikt avløse ferjesambandet som i dag er eneste mulighet for å ta seg til Kvitsøy uten selv å ha egen båt.

Tunnelarbeidene er nå i gang både fra Kvitsøy, Mekjarvik og Arsvågen.

Prosjektet søker nå etter kontrollingeniør for oppfølging av tunnelarbeider fra Mekjarvik/Randaberg.

Arbeidsoppgaver

Din viktigste arbeidsoppgave som ingeniørgeolog/kontrollingeniør vil være å kontrollere utførelsen av entreprenørens arbeider i tunnel med fokus på geologiske forhold og teknisk kvalitet.

  • Geologisk kartlegging på stuff
  • Bestemmelse av permanent fjellsikring
  • Oppfølging av injeksjonsarbeider
  • Kartlegging for og oppfølging av vann og frostsikring
  • Oppfølging av drift og andre arbeider i tunnelen
  • Bistå byggeleder i øvrig kontraktsoppfølging

Kontrollingeniør rapporterer til byggeleder evt teknisk byggeleder. Stillingen innebærer skiftarbeid i 12/16-rotasjon.

Kvalifikasjon og ønsket bakgrunn

Det er nødvendig med høyere utdanning innenfor geologi, bygg- og anleggsfag, samt relevant erfaring med ingeniørgeologisk kartlegging på stuff samt operativt anleggsarbeid, fortrinnsvis i tunnel.Hvis du har sterk og allsidig praksis eller etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan vi se bort fra utdanningskravet.

Det vil være nødvendig med førerkort klasse B.

Du bør ha relevant erfaring fra tunnelarbeid, samt god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

God kjennskap til relevante lover, forskrifter og standarder vil bli vektlagt, samt evne til å følge opp innenfor de punktene der det ofte oppstår feil.

Du bør ha evne til å ta initiativ og finne løsninger i nye situasjoner samt være selvstendig og ryddig.

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

  • fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
  • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
  • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Ta kontakt med prosjektsjef Oddvar Kaarmo på mobil +47 950 48 525 eller prosjektleder Anne-Merete Gilje på mail anne-merete.gilje@vegvesen.no

Stillingsinfo

Frist10. august 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktpersoner

Oddvar Kaarmo

Prosjektsjef

Anne-Merete Gilje

Prosjektleder


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.