Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Kontorsjef for utviklere og skybyggere

Ønsker du å lede et høykompetent utviklingsmiljø og bygge viktig skykapabilitet?

EtterretningstjenestenOslo14. januar 2024
Søk her

Kontaktperson

Kontakperson fag

230 94 110

Etterretningstjenesten - Viten om verden for vern av Norge

Etterretningstjenestens oppdrag er å samle inn informasjon og varsle om forhold i utlandet som kan true Norge og norske interesser. Vi søker nå etter en person til å lede et av våre viktigste miljøer for digitalisering, programvareutvikling og skybygging.

Som medarbeider hos oss vil du bidra i vårt viktige samfunnsoppdrag, samt være en del av et miljø kjennetegnet av høy kompetanse og sterkt engasjement for fagfeltet. Du vil trives i denne stillingen dersom du har tidligere erfaring fra store komplekse organisasjoner og erfaring med å lede høykompetente mennesker. Du ser mulighetsrommet i fremtidens teknologier som AI, og har kompetanse på infrastruktur for å tilrettelegge for dette. Videre har du som leder erfaring med smidig arbeidsmetodikk.

Du vil få lede ansatte som arbeider med å bygge sky og annen viktig infrastruktur, interaksjonsdesignere og utviklere som arbeider i digitaliseringsteam. Som kontorsjef vil du i tillegg ta del i en bredere ledelse av digitaliserings- og kapabilitetsbygging i Etterretningstjenesten.

Arbeidsoppgaver

 • Organisere og lede kontoret
 • Aktivt videreutvikle medarbeidere i kontekst av smidig utvikling, samt sørge for riktig tilnærming og sammensetning av personell inn i vårt digitaliseringsteam
 • Lede arbeidet med å bygge viktig skykapabilitet, herunder også arbeid med å sørge for riktig infrastruktur for fremtidens teknologier
 • Ta del i seksjonens ledergruppe, samt lede og ivareta bred faglig kontakt med andre miljøer og samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner

Stillingen har følgende krav som må innfris for å bli vurdert som aktuell søker:

 • Bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå (cand.-grader, tidl. Ingeniørutdanninger o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Flerårig relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet
 • Relevant tjenesteerfaring innen IKT-relatert virksomhet
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i engelsk
 • Relevant ledelseserfaring innenfor fagområdet

I tillegg er det ønskelig om du har:

 • Mastergrad eller utdanning på tilsv nivå (hovedfag, profesjonsstudier o.l.) eller omfang innen relevant fagområde
 • Erfaring fra internasjonale operasjoner
 • Ledelse av IKT-relatert virksomhet, herunder områder innen teknisk etterretning
 • Ledelseserfaring (prosjekt eller annet) fra IKT infrastruktur og plattfomprosjekter
 • Erfaring med bruk av smidige utviklingsmetoder og DEVOPS-prinsipper
 • Kjennskap til anskaffelsesprosesser

Særskilte krav:

 • Søkere må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Dette skjer normalt på grunnlag av villighet. Beordringsplikt medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet og grunnleggende engelskkunnskaper. Dersom du ikke oppfyller kravene har du mulighet til å søke dispensasjon

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt.

 • Holdninger og pålitelighet: Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere.
 • Lærelyst og planmessighet: Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere.
 • Samspill og samarbeid: I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning.
 • Stressmestring: Det er en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning.

Vi tilbyr

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell.

Etterretningstjenesten er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse.

Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 777 900 – 919 200 [Lønnstrinn: 76-82] i stillingen som Kontorsjef (kode: 1054) iht. gjeldende Hovedtariffavtale. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering og stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.

Stillingsinfo

Frist14. januar 2024

Kontaktperson

Kontakperson fag


Stillingstyper

Fast ansettelse,Ledelse

Industrier


Se flere stillinger fra Etterretningstjenesten

Hva er det egentlig som skjer i verden?

Etterretningstjenesten henter inn, bearbeider og analyserer informasjon på vegne av Norge. Dette gjør vi for å gi norske myndigheter et best mulig grunnlag for å ta gode beslutninger. Vi er en del av Forsvaret, men løser også oppdrag for resten av myndighetsapparatet. Tjenesten arbeider etter overordnede politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om oss finner du på etj.no. Her finner du også Fokus - Etterretningstjenestens åpne vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer.