Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Kontorsjef

Er du vår nye leder for drift og utvikling av kommunikasjon-, nettverk- og kjernesystemer?

EtterretningstjenestenOslo9. februar 2024
Søk her

Kontaktperson

Fagperson

+47 230 94 531

Etterretningstjenestens oppdrag er å samle inn informasjon og varsle om forhold i utlandet som kan true Norge og norske interesser. Vi søker nå etter en ny leder for drift, forvaltning og utvikling av Etterretningstjenestens kommunikasjon-, nettverk- og kjernesystemer. Som medarbeider i Etterretningstjenesten vil du bidra i vårt viktige samfunnsoppdrag, samt være en del av et miljø kjennetegnet av høy kompetanse og sterkt engasjement for fagfeltet.

Vi søker deg som har relevant utdanning, erfaring og brenner for nettverksfaget. Du har god vurderingsevne og en kreativ tilnærming til hvordan vår virksomhet på best mulig måte skal forvalte, drifte, vedlikeholde og utvikle sin IKT-infrastruktur. Hovedoppgaven vil være å lede, planlegge og ivareta helhetlig utvikling av kontoret.

IKT-området er i kontinuerlig utvikling, så endringer i oppgaver og ansvarsområder kan bli endret.
Vi er en faglig sterk kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen mange ulike fagfelt. Det vil satses på både din person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom SPK. Det er muligheter for etter- og videreutdanning.

Vi er avhengige av mangfold i perspektiver og erfaringer for å løse våre oppdrag. Derfor ønsker vi å rekruttere medarbeidere fra ulike bakgrunner, med ulike livserfaringer til å jobbe hos oss.

Kvinner oppfordres til å søke stillingen.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil blant annet innebære å lede, planlegge og koordinere virksomheten samt ivareta helhetlig utvikling av kontoret. Videre må du påregne å lede og delta i prosjekter/arbeidsgrupper/råd i øvrige deler av tjenesten innen ditt ansvarsområde. Samt lede kompetanseutviklingen i kontoret.

Kvalifikasjoner

Stillingen har følgende krav som må innfris for å bli vurdert som aktuell søker:

 • Bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå (cand.-grader, tidl. ingeniørutdanninger o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Relevant høyere utdanning og flerårig erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet
 • Kryptokvalifisering grad 1
 • Relevant teknisk tjeneste

I tillegg er det ønskelig om du har:

 • Relevant mastergrad, fortrinnsvis innen informasjons- eller teknologifag
 • Relevant utdanning innen ledelse og/eller prosjektledelse
 • Ledererfaring
 • Relevant teknisk tjeneste i Forsvaret
 • Relevant teknisk tjeneste i Etterretningstjenesten

Særskilte krav:

 • Søkere må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet.
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Dette skjer normalt på grunnlag av villighet. Beordringsplikt medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet og grunnleggende engelskkunnskaper. Dersom du ikke oppfyller kravene har du mulighet til å søke dispensasjon.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt.

 • Holdninger og pålitelighet: Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere.
 • Lærelyst og planmessighet: Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere.
 • Samspill og samarbeid: I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning.
 • Stressmestring: Det er en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning.

For den konkrete stillingen som kontorsjef kreves i tillegg følgende egenskaper:

 • Gjennomføringsevne.
 • Evne til helhetsoversikt.

Vi tilbyr

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell.
Etterretningstjenesten er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse.
Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 777 900 – 919 200 [Lønnstrinn: 76-82] i stillingen som kontorsjef (kode: 1054) iht. gjeldende Hovedtariffavtale. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering og stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.

Vi er avhengige av mangfold i perspektiver og erfaringer for å løse våre oppdrag. Derfor ønsker vi å rekruttere medarbeidere fra ulike bakgrunner, med ulike livserfaringer til å jobbe hos oss. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne.

Stillingsinfo

Frist9. februar 2024

Kontaktperson


Stillingstyper

Fast ansettelse,Offentlig

Industrier


Se flere stillinger fra Etterretningstjenesten

Hva er det egentlig som skjer i verden?

Etterretningstjenesten henter inn, bearbeider og analyserer informasjon på vegne av Norge. Dette gjør vi for å gi norske myndigheter et best mulig grunnlag for å ta gode beslutninger. Vi er en del av Forsvaret, men løser også oppdrag for resten av myndighetsapparatet. Tjenesten arbeider etter overordnede politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om oss finner du på etj.no. Her finner du også Fokus - Etterretningstjenestens åpne vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer.