Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Kontorsjef

Statens vegvesenOslo22. oktober 2023
Søk her

Kontaktperson

Elma Sulic

Seksjonssjef

+47 411 91 690

Kjøretøy øst 1 søker vi kontorsjef i Oslo.

Trafikant- og kjøretøyavdelingen bidrar til aktivt å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken gjennom blant annet målrettet kontrollaktivitet rettet mot trafikanter, kjøretøy og firmaer, for å ivareta trafikksikkerheten og å sikre konkurransevilkår i transportbransjen.

Arbeidsoppgaver

Stillingen innebærer personal- og økonomi, mål- og resultatansvar.

Du skal fordele ressurser, lede og koordinere det faglige arbeidet og sørge for faglig utvikling hos dine medarbeidere.

Du skal sørge for at myndighetsoppgaven utføres i tråd med gjeldene regelverk for vårt fagområde, forvaltningsloven og interne retningslinjer.

Som kontorsjef inngår du i seksjonens ledergruppe og rapporterer til seksjonssjef.

Kompetansekrav

 • Min. 3 års relevant utdanning fra universitet eller høgskole
 • Ledererfaring, og kan vise til god gjennomføringsevne
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Omfattende og relevant ledererfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Vi søker deg som er:

 • en samlende leder, med evne til å utvikle og motivere medarbeidere
 • en leder som tenker strategisk, langsiktig og oppnår resultater sammen med dine medarbeidere
 • selvstendig, strukturert og beslutningsdyktig
 • er samfunnorienter, iniativrik og løsningsorientert

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved å kontakte seksjonssjef Elma Sulic tlf. 41191690.

Har du spørsmål ifm. utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post: kundeservice@jobbnorge.no eller ringe på tlf. 75 54 22 20.

Stillingsinfo

Frist22. oktober 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Elma Sulic

Seksjonssjef


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.