Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Konserndirektør

Konserndirektør Teknologi & Transformasjon

StatnettOslo26. september 2023
Søk her

Kontaktperson

Alexander Huun

Partner, BackerSkeie

ah@backerskeie.com

Statnett har en sentral rolle i det grønne skiftet der innovasjon, FoU, teknologiutvikling og innføring av ny teknologi er grunnleggende for vår utvikling og våre leveranser. Statnett har økt aktivitetsnivå både til lands og til havs og vår gjennomføringskapasitet skal styrkes for å møte Norges fremtidige energibehov og sikre effektiv og pålitelig strømforsyning. Dette krever økt fokus på transformasjon gjennom målrettet innovasjon og FoU, utvikling og innføring av ny teknologi og digitale løsninger, samt strategiske partnerskap, effektive leverandørmodeller og anskaffelser.

I denne lederrollen vil du få en unik mulighet til å være med å påvirke morgendagens løsninger innen energisektoren sammen med et team på 130-150 spesialister innen ulike teknologiområder, transformasjon og leverandørarbeid. Du vil bidra til at Statnett er en effektiv, fremtidsrettet, sikker og bærekraftig virksomhet. Den nye enheten vil ha en sentral rolle i Statnetts videre utvikling og jobbe tett med andre deler av organisasjonen for å realisere selskapets strategi.

Forretningsområdet er nyopprettet, og lederstillingen inngår i konsernledelsen.

Stillingen er lokalisert ved vårt hovedkontor i Nydalen, Oslo, og reisevirksomhet vil måtte påregnes

Arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle en ny enhet som består av høyt motiverte og kompetente spesialister innen innovasjon og FoU, transformasjon, teknologi, digitalisering og anskaffelser
 • Etablere målbilder og veikart for innovasjon, teknologiutvikling og digitalisering i samarbeid med andre forretnings- og stabsområder
 • Utvikle og forvalte strategiske partnerskap innen FoU-, teknologi- og leverandørområdet
 • Teknologiutvikling og standardisering på relevante teknologiområder fo Statnetts virksomhet
 • Strategisk arbeide med og videreutvikling av leverandørmarkedet
 • Gjennomføre effektive anskaffelser som støtter Statnetts behov fremover
 • Være pådriver og støtte de øvrige forretnings- og stabsområdene i implementeringen av transformasjonstiltak gjennom innføring av ny teknologi, prosesser og arbeidsmåter

Kvalifikasjoner

 • Solid ledererfaring innen industriell og teknologisk utvikling
 • Utdanning på masternivå fra et ledende universitet/høyskole
 • Sterk strategisk og analytisk kompetanse med evne til å identifisere trender, sette retning og skape resultater
 • Erfaring med ledelse av teknologiske transformasjonsmiljøer, strategiske partnerskap og leverandørmarkedsutvikling
 • God framstillingsevne på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Sterke lederegenskaper med evne til å inspirere og motivere et tverrfaglig team
 • Innovativ tankegang med evne til å identifisere nye løsninger i kombinasjon med sterk gjennomføringsevne
 • Gode kommunikasjonsevner med evne til å fremme samarbeid og skape resultater på tvers av organisasjonen
 • Sterk forretningsmessig resultatorientering med fokus på måloppnåelse

Vi tilbyr

 • Muligheten til å jobbe med et av de viktigste samfunnsoppdragene i Norge, til glede for kommende generasjoner
 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et av Norges sterkeste fagmiljøer innen teknologi
 • Et godt arbeidsmiljø med mange utviklingsmuligheter
 • Konkurransedyktige betingelser og fleksibilitet i arbeidshverdagen

Hva sier våre ansatte om oss?

Ansatte har ulike motivasjonsfaktorer, men våre ansatte har noen fellestrekk på hvorfor de jobber i Statnett uavhengig av hvilken rolle de jobber i:

 • Vi har et stort samfunnsansvar som forvalter av landets viktigste infrastruktur
 • Vi har faglig spennende oppgaver og tilrettelegger for kompetanseutvikling
 • Vi har et godt arbeidsmiljø

Vi ønsker en arbeidsplass preget av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne.

Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen ved behov, f.eks. tilbud om språkopplæring.

Arbeidssted: Nydalen allé 33, 0484 Oslo

Stillingsinfo

Frist26. september 2023

Kontaktperson

Alexander Huun

Partner, BackerSkeie


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statnett

Vårt oppdrag er å sikre strømforsyningen i Norge døgnet rundt hele året. Det gjør vi ved å utvikle og drifte strømnettet slik at det møter alle krav fra samfunnet rundt oss. Vi leverer et robust og effektivt strømnett som er avgjørende for at vi når Norges klimamål, og bærekraftig verdiskapning for våre kunder og samfunnet.

Visjonen vår:

Statnett er sentral i den grønne omstillingen i dag og for kommende generasjoner. Sikker og robust strømforsyning skaper grobunn for gode liv og bærekraftig verdiskaping

Våre verdier skal være rettesnor for våre handlinger, hvordan vi samarbeider og våre valg

 • Vi leverer effektivt på prioriterte oppgaver, med riktig tempo og kvalitet, og hele veien ut
 • Vi har mot til å prioritere og forenkle, til å gi tillit og til å tenke nytt
 • Vi gjør det sammen for effektiv samhandling, for å bygge relasjoner og deler

Hvorfor skal du velge å jobbe i Statnett?

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets viktigste infrastruktur
 • Vi er opptatt av å skape interne karriereveier og utvikle våre medarbeidere
 • Vi legger til rette for god balanse mellom jobb og fritid

Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne.