Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Kompetanseutvikler

Sikre kompetansevekst i Sporveiens trikkeverksted!

SporveienOslo31. oktober 2023
Søk her

Kontaktpersoner

Stig Ove Forodden

Leder for Trikkeverkstedets Kompetansesenter

+47 997 84 845

Bjørn Schulstock

Senior rekrutteringsrådgiver

Nøkkelord

TreningsromKompetansehevingStort fagmiljø

Kollektivtrafikken i Oslo er en viktig del av folks hverdag og trikken er svært synlig i bybildet. For å møte fremtidens behov og teknologisk utvikling, har Sporveien bestilt 87 nye trikker, hvor de første ble levert i 2021. Dette medfører store endringer for trikkeverkstedet, samt endringer i rutiner og arbeidsoppgaver. Vi søker derfor nå etter en opplæringskonsulent.

Stillingen går ut på å sikre opplæring for våre medarbeidere, med nye trikker på et moderne verksted. Vi ser etter deg som er høyere teknisk utdannet, og som gjerne har erfaring innen skinnegående kjøretøy. I tillegg er du flink til å lære bort. Det er med stolthet og oppriktighet at vi sier; dette er en unik mulighet! Du har nå muligheten til å påvirke hvordan både du og andre skal jobbe i tiden fremover.

Stillingen er en del av teamet i trikkeverkstedets kompetansesenter, som er verkstedets interne opplæringsavdeling. Vi er 6 medarbeidere som sammen leverer et bredt spekter av kurs innenfor vognteknisk og verkstedvirksomhet. Du vil være en nøkkelperson i trikkeverkstedets kompetansesenter på kursutvikling og vil være ansvarlig for oppfølging og utvikling av nye kurs, samt videreutvikling av eksisterende kurs. Du jobber selvstendig med egne utviklingsprosjekter, samt har ansvar for å følge opp og støtte utviklingsprosjekter i avdelingen. Arbeidssted vil være vår base på Grefsen.

Du har sjansen til å være med på denne spennende reisen!

Arbeidsoppgaver:

 • Etterleve, formidle og følge opp Sporveiens verdier, kvalitets-, miljø- og sikkerhetspolitikk
 • Utvikle kurs, kursbeskrivelser, læreplaner, undervisningsmateriell og opplæringsmetoder
 • Opplæring, godkjenning og oppfølging av tekniske instruktører, samt ansvar for oppfølging av verkstedets lærlinger og læringsprogram
 • Oppfølging av eksterne kursleverandører og registrering av eksterne kurs
 • Bidra til implementering av nye pedagogiske metoder i opplæringen
 • Delta i anskaffelser av materiell og utstyr, samt serviceprosjekter
 • Ansvar for verkstedets opplæringsdokumentasjon og dokumenter i elektronisk kvalitetshåndbok
 • Utvikle instrukser og prosedyrer for vedlikehold og verksted
 • Bistå med tekniske avklaringer knyttet til vedlikehold og opplæring
 • Sette krav til Godkjenning og evaluering av kompetanse
 • Melde og følge opp tekniske avvik.

Hvilken bakgrunn ønsker vi at du har?

 • Høyere utdanning innen tekniske fag, mekanikk/elektronikk/pedagogikk. Relevant lang erfaring innenfor mekanikk/elektronikk/pedagogikk kan veie opp for manglende formell utdannelse
 • 5 års erfaring som ingeniør fra lignende arbeid
 • Erfaring fra anskaffelsesprosjekter og arbeid med teknisk dokumentasjon
 • Erfaring med ERP-systemer, styringssystemer eller dokumentbehandling
 • Kjennskap til lover og regelverk knyttet til vedlikehold av skinnegående kjøretøy
 • Pedagogisk formelle kurs vil være fordelaktig
 • Gode kunnskaper i skandinavisk språk

Egenskaper:

Du har gode formidlings- og kommunikasjonsevner, og trives med å snakke foran forsamlinger. Det du skal lære bort dreier seg i høyeste grad om sikkerhet og HMS, så det er viktig at du er nøyaktig og har et øye for detaljer.

Vi ønsker en positiv og utadvendt instruktør, som følger prosedyrene og gjerne stiller spørsmål til dem - og unngår snarveiene.

Du er strukturert og etterrettelig, og evner å sette deg raskt inn i nye fagområder, lokalisere problemstillinger og finne kreative løsninger.

Det er viktig at du kan identifisere deg med våre verdier; Pålitelig, Engasjert og Samhandlende og kan være en tydelig kulturbærer av dette.

Hvorfor Sporveien:

Sporveien er en samfunnsviktig arbeidsgiver med stor betydning for miljøet, bylivet og kollektivtrafikken. Vi ønsker å tilrettelegge for et grønnere samfunn, og jobber for å levere mest mulig kollektivtrafikk for pengene slik at flest mulig lar bilen stå, og heller reiser kollektivt

 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer og fagmiljøer, som legger vekt på trivsel, mangfold og humor
 • Gode muligheter for videreutvikling og kompetanseheving, og et stort internt jobbmarked
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • Trimrom, treningsstøtte og bedriftsidrettslag
 • I Sporveien har fast ansatte og familie, mulighet for å få fribillett inntil sone 2 på Ruter sitt rutenett i Oslo og Akershus. Fribillettene fordelsbeskattes iht regelverk for dette

Vi er stolte av vårt mangfold blant våre ansatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder. Vi er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25).

Sporveien AS samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Dersom du har spørsmål om stillingen ber vi deg kontakte Leder for Trikkeverkstedets Kompetansesenter Stig Ove Forodden på telefon 997 84 845

Kandidater vil bli fortløpende vurdert.

Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.
Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.
Hovedkontoret ligger på Tøyen i Oslo.

Sporveiens verksteder har ansvar for vedlikeholdet av konsernets skinnegående materiell for trikk og T-bane og leverer tjenester knyttet til drift, vedlikehold og renhold av vognrelatert utstyr.

Verkstedene har i dag 350 ansatte, og er driftsmessig organisert som en del av produktorganisasjonene til henholdsvis T-bane og trikk.
Hovedfokus er å styrke tilgjengeligheten av T-banevogner og trikker, slik at man kan øke leveransen til markedet ytterligere. Sporveien har verksteder lokalisert på Grefsen, Holtet og Ryen i Oslo og Avløs i Bærum.

Stillingsinfo

Frist31. oktober 2023

Kontaktpersoner

Stig Ove Forodden

Leder for Trikkeverkstedets Kompetansesenter

Bjørn Schulstock

Senior rekrutteringsrådgiver


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Sporveien

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur.