Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Kompetanse innen kulde, energi og ventilasjon til fagskole

Har du kompetanse innen kulde- og varmepumpeteknikk?

Trøndelag fylkeskommuneTrondheim23. juni 2024
Søk her

Kontaktperson

Rune Wiggen

Utdanningsleder teknologi

runwi@trondelagfylke.no

Trøndelags største fagskole søker deg som kan tenke deg å dele din kompetanse fra bransjen med våre studenter. Jobben ved Trøndelag høyere yrkesfagskole (THYF) innebærer både undervisning og nært samarbeid med næringslivet om utvikling av studietilbudet. Utgangspunkt for all undervisning og utvikling er arbeidslivets behov. Det viktigste for oss er derfor at du er faglig oppdatert innen ditt område, og at du fortsatt ønsker å være det. Vi byr på opplæring i pedagogikk om du ikke har det fra før.

Vårt studietilbud innen kulde- og varmepumpeteknikk er i dag lokalisert til Trondheim (Byåsen). Du kan derfor gjerne ha din base der, men det er også mulig å ha base ved et av våre andre studiesteder. Uansett base for stillingen kan det bli aktuelt å undervise ved flere av THYFs studiesteder. Hos oss kan du imidlertid også jobbe hjemmefra så lenge det passer med planlagt undervisnings- og utviklingsarbeid samt øvrig aktivitet i kollegiet. Ta gjerne også kontakt med oss om du kan være interessert i deler av stillingen.

Om det virker interessant å være med på THYF-laget som sørger for riktig kompetanse til trønderske og nasjonale virksomheter - send oss gjerne en søknad!

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeide, planlegge og gjennomføre bransjerelevant undervisning i tråd med studieplan
 • Veilede studentene mellom forelesningene og i forbindelse med større prosjektarbeid/praksis samt evaluere arbeidet de gjør
 • Bidra i oppdatering av eksisterende studier og utvikling av nye
 • Opprettholde/etablere gode relasjoner til relevant arbeidsliv
 • Dele erfaringer og gjøre utviklingsarbeid sammen kolleger
 • Holde deg faglig oppdatert for å løse oppgavene som ligger til stillingen

Kvalifikasjoner

THYFs studietilbud innen kulde- og varmepumpeteknikk omfatter teoretiske og praktiske aspekter innen fagområdet. Det inkluderer blant annet systemdesign, energioptimalisering, ENØK-tiltak og bærekraftige løsninger, samt praktisk trening i vedlikehold og drift av anlegg. Studiet forbereder studentene til å håndtere komplekse tekniske utfordringer og bidrar til utvikling av ferdigheter nødvendig for ledelse og innovasjon i bransjen.

Du må ha kvalifikasjoner som gir grunnlag for å undervise, veilede og utvikle studieplanene på området - les gjerne mer på THYF.no. Samtidig er det slik at undervisning og utviklingsarbeid fordeles mellom lærerne med utgangspunkt i den enkeltes kompetanse. Nedenfor ser du ønskelista vår når det gjelder utdanning og arbeidserfaring. Fint om du kan mye av dette, men du må ikke tilfredsstille alle ønskene for å kunne søke jobben.

Utdanning

 • Relevant ingeniørutdanning (minimum 120 studiepoeng/60 vekttall) eller annen utdanning som gir grunnlag for å undervise og drive utviklingsarbeid på området.
 • Pedagogisk kompetanse egnet for læringsarbeid for voksne studenter i fagskole. Dette er ikke et krav for å kunne starte i stillingen. Søkere som ikke har slik kompetanse vil også bli vurdert, men vil ved eventuelt tilbud om ansettelse forplikte seg til å fullføre slik utdanning. Ansettelsen vil i tilfelle være midlertidig fram til utdanningen er bestått. THYF betaler utdanningen.

Arbeidserfaring

Vi ser gjerne at du har oppdatert erfaring fra bransjen, og særlig interessant er det med erfaring fra ett eller flere av disse områdene:

 • Prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold av kulde- og varmepumpeanlegg
 • Styring, regulering og overvåkning av kulde- og varmepumper
 • Termodynamikk, mekanikk og materiallære
 • Prosjekt- og kvalitetsstyring, HMS

Øvrige kvalifikasjoner

 • Gyldig F-gass-sertifikat
 • Generelt gode IKT-ferdigheter, helst fra digitale verktøy brukt i bransjen
 • God i norsk muntlig og skriftlig
 • Kunnskap om lov, forskrift og normer relevant for fagområdet
 • Nettverk i bransjen

Personlige egenskaper

Vi legger stor vekt på personlig egnethet og motivasjon for undervisning og utvikling innen høyere yrkesfaglig utdanning, og du er mer aktuell jo flere av disse punktene du kjenner deg igjen i:

 • Har evne til å få god dialog med unge voksne og voksne
 • Liker å holde deg faglig oppdatert
 • Har interesses for bruk av digitale verktøy
 • Er fleksibel og evner å bruke arbeidsmetoder tilpasset ulike situasjoner
 • Er godt til å samarbeide med kolleger og eksterne parter
 • Arbeider strukturert, selvstendig og tar ansvar i arbeidshverdagen

Vi tilbyr

 • En samfunnsnyttig og interessant jobb ved en fagskole i rivende utvikling
 • En jobb hvor du kan dele på den kompetansen du allerede har samt bidra til oppdatering og utvikling av studietilbud
 • Lønn og arbeidsvilkår i samsvar med lov og avtaler
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse (les mer på SPK.no)
 • Fleksibel arbeidstid innen avtalte rammer for læringsarbeidet og samhandling med kolleger
 • Pedagogisk utdanning og øvrige muligheter for kompetansepåfyll
 • Godt arbeids- og fagmiljø med engasjerte kolleger

THYF har fra høsten 2024 seks faste studiesteder fra sør til nord i Trøndelag, og etter hvert forventer vi å få "pop-up-studiesteder" over hele Trøndelag. Vi har i overkant av 1200 studenter og 100 dedikerte medarbeidere som driver læringsarbeid og utvikling av studier ut fra visjonen "Framtidsretta kompetanse i samspill med arbeidslivet". Antall medarbeidere ved det enkelte studiestedet varierer mellom 5-25 medarbeidere som underviser og driver utviklingsarbeid innen ulike studietilbud. Fagmiljøet omfatter imidlertid alle kolleger i hele THYF, uansett geografisk tilhørighet.

Som utdanningsinstitusjon innen høyere yrkesfaglig utdanning (HYU) tilbyr vi hel- og deltidsstudier på en rekke ulike fagområder. Studentene er voksne og har gjerne fagbrev og/eller realkompetanse fra blant annet elektro, maskin, bygg, anlegg, helse, reiseliv og sjøfart. Vi erfarer at studentene ofte går til en mellomlederstilling etter endt utdanning ved THYF. Heltidsstudentene møter daglig ved studiestedet, mens deltidstudiene er samlingsbasert med digital veiledning mellom studiene. Undervisningen fordeles mellom lærerne med utgangspunkt i den enkeltes kompetanse, og felles for alle er at de selv har bransjeerfaring. Les gjerne mer om vårt studietilbud, studieinnhold og hvor vi tilbyr ulike studier på THYF.no.

Høyere yrkesfaglig utdanning er et satsingsområde for myndighetene og THYF er et viktig redskap i verdiskaping og kompetansebygging i Trøndelag og nasjonalt. Vi eies av Trøndelag fylkeskommune, og det er essensielt for oss at vi har medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring og bakgrunn. Det gjøre oss enda bedre i stand til å løse oppgavene våre. Vi oppfordrer alle til å søke på ledige stillinger hos oss. Har du nedsett funksjonsevne, hull i CV-en, eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg til å krysse av i for dette i søknaden. Vi kaller inn minst en søker i hver gruppe til intervju, dersom vi får kvalifiserte søkere. Ved ansettelse sørger vi for tilrettelegging etter ditt behov. Foruten at disse data hjelper oss i den første utvelgelsen av søkere, bruker vi de i anonymisert statistikk. Du kan be om å bli unntatt fra offentlig søkerliste. Dette må du begrunne. Du blir kontaktet dersom søknaden ikke innvilges. Selv om du får unntak har vi ingen garanti for at navnet ditt kan bli offentliggjort i forbindelse med et innsynskrav.

Stillingsinfo

Frist23. juni 2024

Kontaktperson

Rune Wiggen

Utdanningsleder teknologi


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Trøndelag fylkeskommune

Vår visjon er «Vi skaper historie». Vi lever etter verdiene: Åpen og nysgjerrig i holdning, Modig og ansvarlig i handling.

Trøndelag fylkeskommune er en kunnskapsorganisasjon med stor tverrfaglighet og rundt 4500 medarbeidere. Vi leverer tjenester som er viktig for folks hverdag. De største ansvarsområdene er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse, plan- og næringsutvikling.

Trøndelag fylkeskommune er landets tredje største vegeier med ca 6000 km fylkesvei. Den nye vegavdelingen har fem seksjoner med til sammen ca 180 ansatte. Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste politiske organ.

Vi har to administrasjonssteder: Steinkjer og Trondheim