Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Klimarådgiver tilskudd

Vil du spille en nøkkelrolle i klimaarbeidet i en av verdens mest ambisiøse klimabyer?

Oslo kommune, Klimaetaten Oslo2. april 2024
Søk her

Kontaktpersoner

Bettina Bækkevold

Rekrutterer Cruit

bettina.baekkevold@cruit.no

Bjørn Håverstad

Administrasjonssjef

Oslo har inntatt en lederposisjon i klimaarbeidet og innen grønn byutvikling. Vi er blant de byene i verden som har kommet lengst i tilrettelegging og tiltak for lavere utslipp. Bystyret har vedtatt ambisiøse klimamål, noe som gir oss en historisk mulighet til å oppgradere byen. Klimatilskudd motiverer byens befolkning og næringsliv til å investere i klimatiltak som bidrar til å redusere klimagassutslippene. Har du lyst til å bidra til at Oslo når målet om utslippsfritt Oslo i 2030?

Klimaetatens klimatilskudd er samlet i vårt Klima- og energifond. Fondets midler skal bidra til å redusere klimagassutslippene i Oslo og effektivisere energibruken. Klima- og energifondet er en pådriver for at både næringsliv og privatpersoner tar i bruk ny og mer klimavennlig teknologi. I 2024 kan Klima- og energifondet dele ut 120 mill. kroner i støtte. Klimatilskuddene våre er samlet på klimatilskudd.no.

Arbeidsoppgaver

Vi søker nå etter en rådgiver som vil være med på å videreutvikle våre klimatilskudd. Porteføljen av tilskudd er stadig under endring. Du vil i samarbeid med etatens sterke fagmiljøer utvikle og evaluere klimatilskudd, og delta i planleggingen av markedsføringen av klimatilskuddene. Stillingen gir store muligheter til å påvirke utformingen av tilskudd og gir deg muligheter til å gå nye veier. Stillingen krever evne til å utvikle gode samarbeidsrelasjoner.

Stillingen vil også inneholde noe kontakt med næringslivet. Enten i form av å markedsføre relevante klimatilskudd i ulike bransjenettverk og konferanser, eller kartlegge ulike behov og hindringer i samarbeid med næringslivet i utviklingen av nye klimatilskudd. Du vil også være en fagressurs på klimatilskudd i etaten, og kan i enkelte tilfeller være faglig støtte til byråden på ulike oppdrag og opp mot byrådsavdelingen.

Stillingen skal også bidra til rapportering i styringsdialogen med byrådsavdelingen.

Klimaetaten er en relativt liten etat hvor vi er opptatt av å bidra på tvers til felles mål. Vi ser derfor etter deg som liker å ta i et tak også utover egne definerte oppgaver og ansvar.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning, for eksempel økonom, sivilingeniør, statsviter eller jurist. Erfaring med gode dokumenterte resultater kan erstatte utdanningskravet.
 • Relevant arbeidserfaring, innenfor økonomiske støtteordninger og/eller virkemidler som har som mål å påvirke adferd, stimulere aktivitet eller oppnå spesifikke mål. Spisskompetanse kan erstatte arbeidserfaring.
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

I tillegg er det en fordel om du har

 • Erfaring fra offentlig forvaltning

Personlige egenskaper

 • Evne å utvikle gode samarbeidsrelasjoner.
 • Skape entusiasme for nødvendige endringer.
 • Selvstendig, effektiv og målrettet.
 • Strukturert og løsningsorientert med høy gjennomføringsevne God evne til helhetlig og strategisk tenkning.

I tillegg er vi opptatt av at du har et ønske om å bidra til et godt arbeidsmiljø og at du liker å sette deg inn i nye problemstillinger og fagfelt.

Vi tilbyr

 • Fast stilling med stillingsbrøk 100 prosent.
 • Attraktive og moderne arbeidslokaler midt i Oslo sentrum med mulighet for bruk av rådhusets kantine.
 • Gode pensjons-, låne og forsikringsordninger etter gjeldende regler i Oslo
 • Pensjonsforsikring (opf.no).
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Et trivelig og engasjerende arbeidsmiljø.
 • Gode muligheter for faglig utvikling med spennende oppgaver og utfordringer. Det vil bli lagt til rette for kurs/opplæring etter behov.

Stillingen innplasseres og avlønnes i henhold til etatens lønnspolitikk.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom det er behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste i henhold til offentlighetslovens §25 selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Stillingsinfo

Frist2. april 2024

Kontaktpersoner

Bettina Bækkevold

Rekrutterer Cruit

Bjørn Håverstad

Administrasjonssjef


Stillingstyper

Fast ansettelse,Offentlig

Industrier


Se flere stillinger fra Oslo kommune, Klimaetaten

Etaten skal være en pådriver for å nå kommunens ambisiøse mål om å redusere klimagassutslippene i Oslo med 95 prosent innen 2030, og bidra til en klimarobust by.

Etaten har ansvar for oppfølging av Oslos klimastrategi, og skal bidra til en kraftfull klimaledelse og –styring av kommunen. Etaten skal mobilisere til atferdsendring for å nå Oslos klimamål, og bygge nettverk for gjennomføring av klimatiltak. Klimaetaten rapporterer til Byrådsavdeling for miljø- og samferdsel.

Klimaetaten ble opprettet i 2016 og er en etat i Oslo kommune med om lag 55 ansatte. Etaten har siden 2016 utviklet seg til å bli et sterkt fagmiljø i Norge innen lokalt klimaarbeid, og vi har et stort satsningsområde med ambisiøse mål. Vi har jobbet målrettet med å bygge gode jobbrelasjoner, lage effektive rutiner og en kultur for teamarbeid og samarbeidsformer for å løse vårt viktige samfunnsoppdrag. Klimaetaten er organisert i tre avdelinger: administrasjonsavdeling, kommunikasjonsavdeling, og klimafaglig avdeling.