Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Klimarådgiver bygg og anlegg

Bidra til en sirkulær og utslippsfri bygge- og anleggsnæring!

Trondheim kommuneTrondheim31. mai 2023
Søk her

Kontaktperson

Anne Marie Abelgaard

Avdelingsleder

+47 474 52 292

Nøkkelord

Fleksibel arbeidstidSykkelparkering

Har du lyst til å jobbe med grønn omstilling i bygge- og anleggssektoren? Da er Trondheim kommune rett sted!

Bygg og anlegg står for stor verdiskapning og mange arbeidsplasser, men bransjen står også for omfattende klimagassutslipp; omtrent 40 prosent globalt og 16 prosent i Trondheim. I tillegg står sektoren for en stor andel av energi- og materialbruken. Behovet for klimaomstilling er stort!

Trondheim kommune har ambisiøse mål for klimakutt innenfor bygg og anlegg, både i kommunal regi og i bysamfunnet generelt. Vi må satse på ny teknologi som utslippsfrie maskiner og kjøretøy, materialer må ombrukes i større grad og vi må innføre gode styringsverktøy for klimagasshåndtering i alle aktiviteter. Her ønsker vi - med deg på laget - å styrke vår kunnskap, kompetanse og innsats.

Ved Klima- og miljøenheten er det ledig en fast 100 prosent stilling som klimarådgiver innen fagområdet bygg og anlegg. Klima- og miljøenheten har om lag 55 ansatte med et bredt ansvars- og kompetanseområde innen klima, forurensning, miljørettet helsevern, naturforvaltning og landbruk. Klima- og miljøenheten er organisert under kommunens område for næring, samferdsel, klima og miljø.

Stillingen er organisert i avdeling for Klimavennlig markedsomstilling. Avdelingen jobber tett med avdelingene Klima og samfunn og Klimavennlig transport. I fellesskap skal disse tre avdelingene nå ambisjonene som ligger i kommunedelplan for energi og klima.

Arbeidsoppgaver

Viktige arbeidsoppgaver vil være:

 • Strategisk og operativt arbeid for å redusere klimagassutslipp fra bygge- og anleggssektoren internt i kommunen og i bysamfunnet gjennom innføring av, og tilrettelegging for, nullutslippsløsninger og infrastruktur for fornybart drivstoff
 • Bidra til innføring av modeller for gjenbruk og ombruk
 • Innføring og videreutvikling av styringsverktøy som klimagassbudsjett og klimagassregnskap, i kommunen og i bransjen
 • Etablere tett dialog og samarbeid med næringsliv og andre offentlige byggherrer for å fremme klimavennlig omstilling

Kvalifikasjoner

Kvalifikasjonskrav:

 • Relevant utdanning på mastergradsnivå eller høyere - gjerne innen samfunnsvitenskap eller naturvitenskap og teknologi
 • Kompetanse om klimaendringer og klimatiltak
 • Erfaring fra prosjektarbeid og prosjektledelse, gjerne fra bygg og anlegg
 • God kommunikasjons- og fremstillingsevne muntlig og skriftlig, på norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Kunnskap/erfaring om et eller flere av temaene som nevnes som arbeidsoppgaver
 • Kunnskap om og/eller erfaring fra bygge- og anleggsbransjen
 • Kunnskap om og/eller erfaring fra arbeid med gjenvinning/ombruk og sirkulærøkonomi
 • Kunnskap om/erfaring med bruk av klimaverktøy som klimagassregnskap, LCA eller lignende
 • Erfaring med dialog og medvirkningsprosesser
 • Kjennskap til/erfaring med offentlig virksomhet

Personlige egenskaper

 • Du evner å ta initiativ og skape entusiasme for nødvendige endringer
 • Du er resultat- og løsningsorientert
 • Du har gode samarbeidsevner og er flink til å planlegge arbeidsprosesser
 • Du er en person som liker å knytte kontakter og få ting til å skje!

Personlige egenskaper vil bli vektlagt høyt

Vi tilbyr

 • Muligheten til å gjøre en klimainnsats for Trondheim her og nå!
 • Meningsfylte, spennende og varierte oppgaver
 • Tverrfaglig miljø med engasjerte og kompetente medarbeidere
 • Fleksibel arbeidstid
 • Kommunens pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtale
 • Sykkelparkering

Trondheim kommune legger til rette for mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion, etnisitet, eller hull i CV-en. Trondheim kommune tilrettelegger arbeidsforholdene så langt det er mulig.

Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT, og godkjenningen må dokumenteres.

Vi gjør oppmerksom på at søkere føres opp på offentlig søkerliste. Det kan søkes om anonymitet, men det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Gyldig politiattest må fremlegges der det er påkrevd.

Vi gjør oppmerksom på at det ved behov vil gjennomføres bakgrunnssjekk.

Stillingsinfo

Frist31. mai 2023

Kontaktperson

Anne Marie Abelgaard

Avdelingsleder


Stillingstyper

Fast ansettelse,Hybrid

Industrier


Se flere stillinger fra Trondheim kommune

Åpen – kompetent – modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og Norges største arbeidsplass nord for Dovre med om lag 15 000 medarbeidere. Sammen jobber vi for å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, oppvekst- og utdanningsmuligheter, kultur- og fritidstilbud og et godt bymiljø. Vi er stadig på utkikk etter nye, engasjerte og motiverte medarbeidere.

Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø. Hos oss finnes det spennende karrieremuligheter innen en svært bredt spekter av fagfelt. Mange av våre medarbeidere har hatt et langt og variert karriereløp internt i organisasjonen.

Les mer om Trondheim kommune på vår hjemmeside.