Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Kjøretøykontrollør Alta

Statens vegvesenAlta5. mai 2023
Søk her

I Statens vegvesen, Trafikant og kjøretøydivisjonen, Kjøretøy nord, er det ledig fast stilling som kjøretøykontrollør hallkontroll. Hovedarbeidssted vil for tiden være ved trafikkstasjonen i Alta og kontrollstasjonen på Kvenvikmoen, men den som tilsettes må påregne noe arbeid ved andre trafikkstasjoner/kontrollstasjoner innenfor Kjøretøy nord sitt ansvarsområde Nordland og Troms og Finnmark.

Hovedfunksjonen for trafikkstasjonene er å ha ansvar for kjøretøytekniske operative oppgaver, kundebetjening og førstelinjebehandling av saker innenfor kjøretøyområdet generelt.

Kjøretøykontrollørstillingene er primært basert på hallkontroll av tunge og lette kjøretøy og saksbehandling knyttet til disse oppgavene. Sekundært vil det bli tillagt utekontroller og eventuelt andre oppgaver i perioder med mindre behov for hallkontroll.

Våre kontrollører jobber med viktige samfunnsoppgaver, og dette er en jobb for deg som fortrinnsvis har fagbrev innen bilfaget, er bilinteressert og som liker balansen mellom teknisk kontroll og myndighetsrollen. I stillingen vil du forvalte lov og forskrift i direkte dialog med kunden og du må derfor se det som en positiv utfordring å jobbe innenfor et felt der myndighetsrollen skal kombineres med tjenesteyting.

Aktuelle arbeidsoppgaver:

 • Teknisk kontroll av kjøretøyer i hall
 • Saksbehandling innfor kjøretøyområdet
 • Verifisering av dokumentasjoner for godkjenning
 • Kontroll av lette kjøretøy langs vei

Kompetansekrav

 • Utdanning som fagarbeider (bilmekaniker med fagbrev) eller annen relevant utdanning.
 • Erfaring med bruk av IKT verktøy
 • Førerkort klasse B og oppfylle kravene for å oppnå de øvrige førerkortklasser
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Det er en fordel om du har god og allsidig praksis fra en eller flere oppgaver tillagt stillingen, herunder kjøretøyteknisk erfaring. Det er også ønskelig at du har førerrett i klassene A/BE/CE/DE.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Vi ser etter deg som har:

 • evne til god kommunikasjon og kundebehandling
 • evne til samarbeid, initiativ og innsatsvilje
 • evne til å arbeide selvstendig, systematisk og nøyaktig
 • evne til å bidra til et godt og hyggelig arbeidsmiljø
 • god etikk og moral

Det forutsettes plettfri vandel. Personlig egnethet vektlegges.

I Statens vegvesen ønsker vi å være profesjonelle, fremtidsrettede og inkluderende.

Som medarbeider er det viktig at du har «stå på» vilje og godt humør. Vi vil vektlegge evnen til å arbeide under «høyt trykk» samtidig som man kan arbeide systematisk og nøyaktig etter gjeldende regelverk. Miljøet kjennetegnes av bred kompetanse og genuin interesse for kjøretøy og trafikksikkerhet. Du må jobbe målrettet for at Statens vegvesen skal være imøtekommende, har omtanke for omgivelsene og er tilgjengelig.

Les dette før du søker!

Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig!

På grunn av kravene til utvidet søkerlistene må feltene for utdanning og erfaring fylles ut. Det er ikke tilstrekkelig å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi blir bedre på å løse oppgavene våre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CV-en, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du trenger det. Avkrysningene brukes kun til å sørge for at vi velger ut de rette kandidatene, i tillegg til anonymisert statistikk. Les dette før du krysser av

Søkerlista er offentlig

Åpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen er viktig, derfor vil alle som søker hos oss bli satt opp på den offentlige søkerlista om de ikke oppgir en god grunn. Om du har bedt om å ikke bli satt opp på lista, tar vi kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt seksjonsleder Mailén Fridtjofsen Grunnvåg, tlf. +47 952 42 381.

Vi tilbyr

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Stillingsinfo

Frist5. mai 2023
ArbeidsspråkNorsk

Stillingstyper

Fast ansettelse

Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.