Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Juridisk rådgiver

Ønsker du å bidra med din entreprisekompetanse i vår spennende og varierende kontraktsportefølje?

Statens vegvesenFlere lokasjoner19. november 2023
Søk her

Kontaktpersoner

Bente Johnsen Aase

Avdelingsdirektør

+47 950 99 596

Mie Marianne Sunde

Teamleder

Er du den vi ser etter?

Vi har et mål om å være profesjonell i oppfølging av kontrakter. Vi trenger derfor å styrke oss med en juridisk rådgiver for entrepriser med tiltredelse snarest mulig. Stillingen er tilknyttet Kontrakt og marked i Divisjon drift og vedlikehold.

Som juridisk rådgiver vil ditt ansvar være å bistå i kontraktsfasen. Du skal i samarbeid med kontraktsforvaltere bidra til at divisjonen etterlever gjeldende regelverk, opptrer enhetlig og bidrar til erfaringsoverføring og læring.

Arbeidsoppgaver

Du vil få en spennende og variert arbeidshverdag hvor arbeidsoppgavene blant annet er:

 • juridisk rådgiving i pågående entreprisekontrakter, herunder OPS-kontrakter som er i driftsfasen
 • utvikling av eksisterende kontrakter og kontraktsstrategier
 • utprøving av ulike kontraktsformer
 • bistå ved utarbeidelse av tildelingskriterier og i gjennomføring av forhandlinger og dialog
 • tvisteløsning, herunder forhandlinger av sluttoppgjør
 • være en aktiv deltaker i arbeid med analyser, strategier og planer
 • delta i det kontinuerlige utviklingsarbeidet innenfor entrepriseområdet når det gjelder prosess, rutiner og verktøy
 • andre relevante oppgaver lagt til Kontrakt og marked

Hvem er vi?

Kontrakt og marked bistår blant annet divisjonens operative enheter med rådgivning innenfor divisjonens fagområder, med et særlig fokus på marked, anskaffelser og kontrakter. En viktig oppgave er også å ivareta kontakt med eksterne aktører innenfor avdelingens fagområder.

Vi har medarbeidere på følgende lokasjoner: Gjøvik, Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø, Harstad, Tromsø, Alta og Hammerfest. Annet kontorsted kan også vurderes og vi ber deg oppgi ønsket kontorsted.

Kompetansekrav

Vi ser etter deg som har juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap.

Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene for stillingen kan kompensere for manglende formell utdanning.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).

Det er ønskelig at du:

 • Har erfaring med utformining og oppfølging av kontrakter
 • Har kunnskap om praktisk arbeid innenfor våre kontraktstyper
 • Relevant bransjekunnskap
 • Har analytiske evner
 • Gode ferdigheter innen digitale verktøyer
 • Har ønske og motivasjon til å bidra til en digital utvikling av relevante oppgaver
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Stillingen fordrer både stor grad av selvstendighet, men også oppgaveløsning i team.

Personlige egenskaper som vi ser etter:

 • God relasjonskompetanse
 • Høy arbeidskapasitet
 • Strukturert og systematisk
 • Initiativrik og evne til å se løsninger
 • Har en trygg og tydelig kommunikasjon

Vi vil vektlegge nøyaktighet, ryddighet og fleksibilitet. Arbeidsoppgavene vil kunne medføre noe reisevirksomhet.

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt avdelingsdirektør Bente Johnsen Aase tlf. +47 950 995 96, eller teamleder Mie Marianne Sunde tlf. +47 915 30 840.

Stillingsinfo

Frist19. november 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktpersoner

Bente Johnsen Aase

Avdelingsdirektør

Mie Marianne Sunde

Teamleder


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.