Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Juridisk rådgiver innen personvern

Er du den vi ser etter?

Statens vegvesenFlere lokasjoner15. juni 2023
Søk her

Kontaktpersoner

Torill Eidsheim

Rekruttering i Jefferson Wells

+47 993 25 710

Heidi Øwre

Seksjonsleder i Statens vegvesen

Statens vegvesen er en stor dataeier, og vi deler dataene våre med andre. Nå satser vi på data som en strategisk ressurs, og derfor trenger vi deg som er god på personvern. Du skal hjelpe oss å sørge for vi sikrer dataene i tråd med lover og regler, samtidig som vi deler dataene med andre.

Hos oss får du jobbe som jurist og bruke personvernkompetansen din på Kjøretøyområdet. Vi er en stor dataeier, og har et sterkt fagmiljø med 38 engasjerte medarbeidere. Vi har hovedsakelig ansvar for å forvalte og håndheve den nasjonale godkjennings- og registreringsordningen for kjøretøy, i tillegg til å forvalte informasjon om alle kjøretøyene i Norge. Vi eier kjøretøysystemene og utvikler selvbetjeningsløsninger og gode IKT-systemer. Hos oss får du utstrakt kontakt og samarbeid med hele Statens vegvesen, andre etater, interesseorganisasjoner, kjøretøybransjen og andre eksterne aktører. Dette betyr også at du skal følge opp avtaler og forpliktelser mot kunder.

Kontorsted for stillingen er Drammen, der også hovedkontoret for IT-divisjonen er plassert. Du vil kunne få mulighet til å jobbe hjemmefra, men ikke med fast hjemmekontor. Alternativt kontorsted kan etter avtale være Bergen, Arendal, Lillehammer og Bodø. Det må da påregnes noe reisevirksomhet.

Kompetansekrav

Ansvar og arbeidsoppgaver 

Som personvernjurist skal du hjelpe oss å ivareta informasjonen og dataene i tråd med regelverket og rutiner. Dette innebærer at vi følger opp og behandler våre data korrekt. Siden vi er en stor dataeier skal du også sikre at vi deler dataene våre etter regelverket. Du må også være med å gjøre verdivurderinger, protokollføre databehandlingene våre og gjennomføre ROS-analyse for systemene. Dette krever at du følger opp mange parallelle aktiviteter for å sikre helhet, fremdrift og kvalitet på det vi utvikler i samarbeid med våre systemeiere og andre.Det er også mulig å jobbe med anonymisering, skytjenester, sammenstilling av data, bruk av kunstig intelligens og stordata. Andre juridiske oppgaver innenfor seksjonens ansvarsområder kan bli aktuelt.

For å jobbe som personvernjurist hos oss må du bli sikkerhetsklarert.

Kvalifikasjoner

 • Cand jur eller master i rettsvitenskap.
 • Erfaring fra arbeid med personvern.
 • Omfattende og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse.
 • God forståelse av IT-som fagområde, gjerne fra forretningssiden.
 • Evne til å samle og strukturere store mengder informasjon, analysere og dokumentere komplekse sammenhenger.
 • Helst relevante erfaring og opparbeidet kunnskap om problemstillinger om stordata, kunstig intelligens, skytjenester og nye sammenstillinger av data.
 • Erfaring fra forvaltning og myndighetsutøvelse, spesielt knyttet til datahåndtering er en fordel.
 • Behersker norsk og engelsk både skriftlig og muntlig meget godt.

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som kjenner deg igjen i verdiene våre profesjonell, fremtidsrettet og inkluderende. Vi ønsker at du er nysgjerrig på ny teknologi, ser muligheter, men samtidig har respekt for de juridiske rammene. Vi trenger deg som kan veilede i krevende prosesser, gi tydelige råd og sette foten ned når det trengs.

Send oss gjerne en søknad hvis du har disse egenskapene:

 • Tar ansvar og er løsningsorientert
 • Skaper fremdrift og resultater
 • Er flink til å prioritere
 • Liker å jobbe sammen med andre og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Er prosessorientert og har god forståelse for verdikjeder

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt hos oss blir du en del av et engasjert, solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du får være med å påvirke samfunnsutviklingen og bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Du får ansvarsfulle oppgaver og får utvikle deg både faglig og personlig. Vi er opptatt av god balanse mellom operativt og strategisk arbeid, mellom fag og forvaltning og mellom arbeid og fritid. Hos oss får du spennende arbeidsoppgaver i en offentlig etat i stor utvikling. Vi har et godt introduksjonsprogram og fadderordning. Hos oss får du fleksitid og gode ordninger for avspasering og trening i arbeidstiden. Vi har en solid pensjonsordning med mulighet for lån i Statens pensjonskasse.

Lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig! 

På grunn av kravene til utvidet søkerlistene må du fylle ut feltene for utdanning og erfaring. Det er ikke tilstrekkelig å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attester. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av papirene dine og godkjenning fraNOKUT (www.nokut.no)

Positiv særbehandling 

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi blir bedre på å løse oppgavene våre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CVen, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du trenger det. Avkrysningene brukes kun til å sørge for at vi velger ut de rette kandidatene, i tillegg til anonymisert statistikk.

Søkerliste 

Alle henvendelser behandles konfidensielt. Åpenhet og innsyn i forvaltningen er viktig, derfor vil alle som søker hos oss bli satt opp på den offentlige søkerlista om de ikke oppgir en god grunn for å unntas. Vi tar kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt gjerne vår samarbeidspartner på rekruttering i Jefferson Wells Torill Eidsheim, tlf. 993 25 710 eller seksjonsleder i Statens vegvesen Heidi Øwre på tlf. 482 14 165 Søk stillingen på www.vegvesen.no/jobb innen 15.06.2023

Stillingsinfo

Frist15. juni 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktpersoner

Torill Eidsheim

Rekruttering i Jefferson Wells

Heidi Øwre

Seksjonsleder i Statens vegvesen


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.