Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

IT-partner

Brenner du for digitalisering, kunde i fokus og relasjonsbygging som skaper resultater?

Statens vegvesenTrondheim8. januar 2024
Søk her

Kontaktperson

Linn Solbakken,

Avdelingsdirektør

+47 988 79 579

Nøkkelord

StrategiPartnerUtviklingSmidig virksomhetLdelse

Er du den vi ser etter?

Statens vegvesen står overfor store endringer innen mobilitet og transport, og har en tydelig ambisjon om å bli en innsiktsdrevet virksomhet med kunden i fokus. Sentralt står innovasjon og digitalisering gjennom bruk av ny teknologi, og tilgjengeliggjøring av data og IT-tjenester. Vi jobber hver dag for å bli mer datadrevet og smidig gjennom å etablere tverrfaglig produktorientering i virksomheten.

Våre IT-partnere har en sentral rolle i å gjøre Statens vegvesen enda bedre i stand til å levere på satsingsområdene fremkommelighet, bærekraft og trafikksikkerhet. Vi søker nå etter en ny IT-partner som skal jobbe dedikert sammen med fagdivisjonene Utbygging og Drift og vedlikehold.

Divisjon Utbygging har hovedkontor i Bergen og ansvar for å gjennomføre større utbyggingsprosjekter tildelt Statens vegvesen. Det innebærer å planlegge, prosjektere og bygge store vegprosjekter, i tillegg til å håndtere de enkelte prosjektene i byvekstavtalene.

Divisjon Drift og vedlikehold, med hovedkontor i Tromsø og stort teknisk miljø i Trondheim, ivaretar vegeierskapet på vegne av staten og har ansvar for vegens livsløp med planlegging, bygging, drift, vedlikehold og utbedring, inkludert forvaltning av veggrunn.

Som IT-partner inn mot disse to divisjonene får du en strategisk rolle i å sikre en helhetlig og styrt utviklingsportefølje gjennom å jobbe tett på ITs leveranser. Kontorsted for stillingen er Trondheim. Noe reising må påregnes.

Rollen

For å lykkes i rollen, bør du ha erfaring fra en større organisasjon - kanskje fra en ledende stilling, gjerne med kundeansvar (KAM). Du har forståelse for smidig virksomhet, med nye måter å jobbe og lede på. Du har erfaring med innovasjons- og konseptarbeid, og trives med å jobbe i en kompleks organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag. Du har en solid forståelse for helheten, samtidig som du har evne til å sette deg inn i detaljer. Fremfor alt er du en sterk relasjonsbygger med stor gjennomføringskraft.

Som IT-partner vil du, sammen med virksomhetsarkitekter og andre sentrale IT-ressurser, være med på å forme fremtiden i Statens vegvesen gjennom en omfattende digitalisering av spennende fagfelter. IT-partnerne inngår i ledergruppen til avdelingsdirektøren på Utvikling IT.

Arbeidsoppgavene inkluderer:

 • Strategisk rådgiver for etatens digitalisering.
 • Sikre en helhetlig og strategisk styrt utviklingsportefølje for divisjonene Utbygging og Drift og vedlikehold.
 • Endringsagent for innføring av smidig arbeidsmetodikk og produktorganisering.
 • Ledelsesforankring og godt samarbeid på tvers av IT og fagdivisjonene.
 • Bidra til at IT-divisjonen er en attraktiv partner og pådriver for innovasjon.
 • Være tett på fagdivisjonens planer og tiltak, bidra i innovasjons- og konseptarbeid og følge opp nye behov i tidligfase.

Kvalifikasjoner

Relevant høyere utdanning, min. 3 år. For kandidater med sterk og relevant arbeidserfaring for de aktuelle fagområdene, og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).

Du må kunne demonstrere både sterk IT-forståelse, god organisasjonsforståelse og særlige gode samarbeidsegenskaper. Arbeidsoppgavene krever god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

Det er en fordel om du har erfaring fra smidige IT-utviklingsprosjekter.

Arbeidsoppgavene krever at du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som, i likhet med oss, er opptatt av å sette kunden i sentrum. For å lykkes i rollen som IT-partner må du være en dyktig kommunikator som liker å lytte.

Det er viktig at du er tillitsskapende og glad i å samarbeide, motivere og skape gode relasjoner. Du er selvstendig og fleksibel. Vi tror du også beskrives som initiativrik og som en med sterk gjennomføringsevne - du må like å skape resultater!

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt imot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode muligheter for faglig påfyll
 • Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Aktuelle kontorsteder for stillingen vil være: Trondheim

Om søknadsprosessen

Positiv særbehandling

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi løser oppgavene våre bedre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CV’en. Hvis dette gjelder deg, oppfordrer vi deg til å krysse av i jobbsøkerportalen. Vi vil naturligvis tilrettelegge for deg om du får jobben. Vi bruker avkrysningen(e) til å velge ut de rette kandidatene, samt anonymisert statistikk.

Offentlig søkerliste

Åpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen er viktig. Alle som søker hos oss står på offentlig søkerliste, om de ikke oppgir en god grunn for unntak. Ber du om unntak, tar vi kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Kontaktperson

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved henvendelse til avdelingsdirektør Linn Solbakken, tlf. +47 988 79 579. Ta kontakt for en hyggelig prat!

Stillingsinfo

Frist8. januar 2024
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Linn Solbakken,

Avdelingsdirektør


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.