Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

IT-arkitekt

Vi søker IT-arkitekter til Norges største endringsprosjekt innen helse!

HelseplattformenFlere lokasjoner7. januar 2024
Søk her

Kontaktpersoner

Rune Sivertsen

Seksjonsleder tilgangsstyring

95 11 90 11

Nøkkelord

ArkitektEngineerSystemarkitekturIT-arkitekturSystemdesign


Helseplattformen er en samfunnskritisk løsning innen helse, og seksjon Teknisk sørger for at tjenesten til enhver tid er tilgjengelig for Midt-Norges 740.000 innbyggere og 44.000 ansatte i helsetjenesten. Vår seksjon har ansvar for teknisk drift av database- og klientkomponentene som utgjør Helseplattformen, og vi sørger for at løsningen er robust, stabil og oppdatert. Vi har også ansvar for drift og vedlikehold av de ulike testmiljøene som er knyttet til Helseplattformen-løsningen. Bruken av Helseplattformen er i kraftig vekst, og krever at vi leverer høy kvalitet i arbeidet vårt.

I rollen som IT-arkitekt i Helseplattformen vil du ha et overordnet ansvar for at IT-arkitekturen i Helseplattformen-løsningen er tydelig definert og grundig dokumentert. Dette arbeidet vil blant annet innebære å samarbeide tett med våre øvrige arkitekter innen fagområdene informasjonssikkerhet, tilgangsstyring/IAM og virksomhetsarkitektur. Du vil også jobbe tett sammen med Helseplattformen sine underleverandører (Epic, IBM, Hemit) for å avklare og dokumentere tekniske spørsmål knyttet til løsningen. Du har gjerne utdanning eller bakgrunn som systemutvikler eller -administrator, og er god til å se sammenhengen mellom de ulike behovene og tekniske løsningene Helseplattformen består av. Du utfordrer gjerne etablerte løsninger, og kommer med idéer til hvordan ulike utfordringer kan løses.

Vi ser etter deg som er faglig sterk, strukturert og opptatt av å finne gode løsninger i tett samarbeid med kollegaer og samarbeidspartnere. Hos oss er inkludering og mangfold en styrke, og vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, ulike fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi tilrettelegger for medarbeidere som har behov for det. Nyutdannede oppfordres til å søke!

Hva er Helseplattformen?

Helseplattformen er en helt ny samhandlingsløsning for hele helsetjenesten i Midt-Norge. Vi bygger og innfører ny felles pasientjournal for sykehus, kommuner, fastleger og avtalespesialister. Helseplattformen er også et verktøy for å nå de strategiske målene for framtidas helsetjeneste: bedre pasientsikkerhet, mindre dobbeltarbeid og bedre informasjonsflyt i tjenesten. I tillegg til de ansatte i Helseplattformen AS har nesten 500 fageksperter fra sykehus og kommuner deltatt i arbeidet for å få et best mulig verktøy for helsepersonellets behov. Et brukerpanel har vært sentralt i arbeidet både for å ha med pasientenes stemme i arbeidet med journalverktøyet og i utviklingen av HelsaMi. Med Helseplattformen er Midt-Norge utprøvingsregion for det nasjonale målet om "Én innbygger - én journal". Alle data blir samlet på ett sted, og innbyggerne får også bedre tilgang og oversikt gjennom den nye pasientportalen HelsaMi.
Vi søker flere kollegaer til Norges største endringsprosjekt innen helse, og hvis du deler vår visjon om sammenhengende helsetjenester og ønsker å jobbe tett på både teknologi, informasjonsflyt og helse ønsker vi gjerne ha deg med på laget vårt!

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet ansvar for at IT-arkitekturen i Helseplattformen-løsningen er tydelig definert og grundig dokumentert
 • Ansvar for å avklare og dokumentere tekniske spørsmål med underleverandørene (Epic, IBM, Hemit)
 • Bidra i løsningsdesign og implementering av tjenester i infrastrukturplattformen
 • Bidra i utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalyser

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen IT/informasjonsteknologi, lang og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring med å utarbeide tekniske kravspesifikasjoner og systemdokumentasjon
 • Jobbet med utvikling eller drift av tekniske løsninger med høye krav til robusthet, stabilitet og tilgjengelighet
 • Meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk

Vi ønsker at du har erfaring og/eller kompetanse innen et eller flere av følgende områder:

 • Tilgangsstyring/IAM
 • IT-sikkerhetskrav i helsesektoren

Personlige egenskaper

Vi ønsker at du er analytisk, og ser sammenhenger og løsninger på tvers av ulike systemer og funksjoner. Videre bør du være pragmatisk og løsningsorientert, god til å utarbeide system- og driftsdokumentasjon, og ønske å oppnå solide resultater sammen med andre. Det er viktig for oss at du har god gjennomføringsevne, liker å samarbeide med andre, og at du har fokus på kvalitet i arbeidet ditt. I Helseplattformen er vi opptatt av et godt arbeidsmiljø preget av positivitet og godt humør, og det håper vi du også er!

Vi tilbyr

Du blir en del av Norges største endringsprosjekt innen helse! Du bidrar til å utgjøre en viktig forskjell for både helsepersonell og innbyggere i Midt-Norge, og du får muligheter til å påvirke innholdet i din egen arbeidshverdag. I Helseplattformen er vi opptatt av målrettet kompetanseutvikling, og vi ønsker å utvikle våre medarbeidere i tråd med deres ønsker og med organisasjonens behov. I vår seksjon har vi høy fagkompetanse, og vi har stort fokus på samarbeid og trivsel.

Vi tilbyr også:

 • en spennende jobb med et viktig samfunnsoppdrag
 • tilhørighet til et godt fag- og utviklingsmiljø med god kompetanse i både Trondheim, Ålesund, Molde, Levanger og Namsos
 • utfordrende, spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • gode arbeidstidsordninger med fleksitid
 • ubegrenset data på mobil med bedriftsabonnement
 • mulighet for hjemmekontor
 • bedriftsidrettslag
 • universelt utformet lokaler, og vi legger forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne
 • medlemskap i KLP
 • lønn avhengig av kompetanse og erfaring

Ved vurdering av den best kvalifiserte, vektlegges utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt din motivasjon for stillingen.

Hva skjer nå?

Synes du dette ser ut som en spennende og givende mulighet, som du er kvalifisert for, håper vi du sender din søknad. Vi vurderer kun søknader sendt elektronisk via Webcruiter, bruk lenke på denne siden for å komme direkte til søknadsportalen. Søknadene vurderes etter utløpt søknadsfrist, og aktuelle kandidater kontaktes snarlig etter dette. Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT, og godkjenningen må dokumenteres.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette. Helseplattformen AS er omfattet av sikkerhetsloven, og for ansatte i selskapet kan det bli aktuelt med sikkerhetsklarering.

Sted: Trondheim, Molde, Ålesund, Levanger, Namsos

Stillingsinfo

Frist7. januar 2024

Kontaktpersoner

Rune Sivertsen

Seksjonsleder tilgangsstyring


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Helseplattformen

Helseplattformen skal innføre og forvalte den nye pasientjournalen for helsetjenesten i hele Midt-Norge. Vi har et unikt arbeidsmiljø med medarbeidere fra helsetjeneste, IT, informasjonsforvaltning og prosjektstyring. Selskapet eies av Helse Midt-Norge RHF, Trondheim kommune og flere andre kommuner.

Med Helseplattformen skal innbyggerne møte en mer sammenhengende helsetjeneste, og helsepersonell får et bedre arbeidsverktøy. Løsningen er i bruk i Trondheim kommune, Fosen kommunene, Fjellregionen, St. Olavs hospital, og i laboratoriene ved sykehusene i Midt-Norge.