Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Innhentingsoperatør

Beskytt Norge med dine ferdigheter!

EtterretningstjenestenVadsø21. mars 2024
Søk her

Kontaktperson

Faglige spørsmål

+47 789 57 084

Etterretningstjenestens oppdrag er å samle inn informasjon og varsle om forhold i utlandet som kan true Norge og norske interesser.
Etterretningstjenesten er en flerfaglig tjeneste med behov for variert kompetanse. Vi søker nå etter innhentingsoperatør til Forsvarets Stasjon i Varanger med arbeidssted i Vadsø i Finnmark.

Vi søker etter deg som blir motivert av Etterretningstjenestens viktige samfunnsoppdrag. Er du pliktoppfyllende, lærevillig og har gode samarbeidsevner? Da er det kanskje nettopp deg vi ser etter som vår nye kollega.

Arbeidet som innhentingsoperatør krever at du har stor grad av nøyaktighet samt evne til teknisk innsikt. Hvis du er den rette kandidaten til denne stillingen, kan vi tilby deg en spennende fremtid hos oss i et godt arbeidsmiljø som kjennetegnes av høy kompetanse og sterkt engasjement for faget.

Stillingen innebærer arbeidstid på dagtid og kveldstid.

Arbeidsoppgaver

Stillingens hovedoppgaver vil være utføre og bearbeide innsamling og rapportering ved kontoret samt overvåke systemytelse og systemutnyttelse innen gitt ansvarsområde. Utarbeidelse og oppdatering av hjelpemidler, samt oppdatering og presentasjon av orienteringer vil også kunne inngå i arbeidsoppgavene.

Kvalifikasjoner

Stillingen har følgende krav som må innfris for å bli vurdert som aktuell søker:

 • Bachelor eller tilsvarende med relevant fagbakgrunn. Dette kan eksempelvis være utdanning innen IKT. Annen utdanning eller relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning.
 • Gode språkkunnskaper i engelsk.

I tillegg er det ønskelig med:

 • Teknisk utdanning innen radioteknikk, informatikk eller beslektede fag.
 • Kjennskap til Etterretningstjenesten virksomhet og Forsvaret for øvrig.

Særskilte krav:

 • Søkere må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering.
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet.
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gis dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt.

Personlige egenskaper

 • Samarbeid og samspill: I E-tjenesten ønsker vi et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning
 • Holdninger og lojalitet: E-tjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere
 • Lærevilje og planmessighet: E-tjenesten søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere.
 • Stressmestring: Det er en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stress og periodevis stor arbeidsbelastning.
 • Gode evner til samarbeid og kommunikasjon samt initiativ og verdsetting av kompetanseutvikling over tid vektlegges ved tilsetting.

Vi tilbyr

 • Hos oss vil det legges til rette for både faglig- og personlig vekst, og det er gode muligheter for videre karriereutvikling.
 • Stilling: Førstekonsulent (kode 1408)
 • Lønn: Kr 480 900 – 540 500 (lønnstrinn 47 – 55) i henhold til gjeldende
 • Hovedtariffavtale
 • Variable tillegg i forbindelse med turnus kommer i tillegg.
 • Det trekkes 2% som pliktig innskudd i Statens pensjonskasse.

Stillingen avlønnes på lønnsstige. Lønnsstigen gir utgangspunkt for lønnsplassering iht HTA 5 – Godskrivningsregler. Ved ansettelse godskrives tidligere tjeneste/arbeid/praksis i startlønn. Tjeneste/arbeid/praksis godskrives slik at dersom man samlet når ett år, godskrives ett lønnstrinn ved ansettelse. Videre godskrives ett lønnstrinn for hvert andre år. Man kan ikke få godskrevet mer enn fem lønnstrinn.

Vi er avhengige av mangfold i perspektiver og erfaringer for å løse våre oppdrag. Derfor ønsker vi å rekruttere medarbeidere fra ulike bakgrunner, med ulike livserfaringer til å jobbe hos oss. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne.

Stillingsinfo

Frist21. mars 2024

Kontaktperson

Faglige spørsmål


Stillingstyper

Fast ansettelse,Offentlig

Industrier


Se flere stillinger fra Etterretningstjenesten

Hva er det egentlig som skjer i verden?

Etterretningstjenesten henter inn, bearbeider og analyserer informasjon på vegne av Norge. Dette gjør vi for å gi norske myndigheter et best mulig grunnlag for å ta gode beslutninger. Vi er en del av Forsvaret, men løser også oppdrag for resten av myndighetsapparatet. Tjenesten arbeider etter overordnede politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om oss finner du på etj.no. Her finner du også Fokus - Etterretningstjenestens åpne vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer.