Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Ingeniør/overingeniør

Vil du jobbe på seksjon måleteknikk og lab ved DSA?

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhetØsterås5. august 2024
Søk her

Kontaktperson

Torbjørn Gafvert

Seksjonssjef

+47 482 54 397

Er du en praktisk anlagt person som liker måleteknikk og laboratoriearbeid og er interessert i radioaktivitet og stråling? Vi søker deg som liker praktisk arbeid innen målemetodikk for radioaktivitet og å kombinere dette med prosjektarbeid.

DSA er fag- og forvaltningsmyndighet innen områdene strålevern, atomsikkerhet, radioaktiv forurensing og radioaktivt avfall. Vårt samfunnsoppdrag dekker bl.a. områder innen overvåkning og atomberedskap der måling av radioaktivitet og stråling i miljøet er en viktig del av arbeidet.

Vi har en ledig fast ingeniør/overingeniørstilling ved vårt radonlaboratorium. Radonlaboratoriet vårt er tilknyttet vårt miljølaboratorium hvor vi måler radioaktivitet i natur og miljø. Miljølaboratoriet vårt er underlagt seksjon Måleteknikk og lab.

På seksjon måleteknikk og lab utfører vi målinger innen radioaktivitet, optisk stråling og radon. Vi måler og analyserer radioaktivitet i næringsmidler og miljø. Vi overvåker UV-stråling fra sola rundt i landet og har et optisk laboratorium. Vårt dosimetrilaboratorium er et nasjonalt referanselaboratorium som yter kalibreringstjenester og skal dekke vårt nasjonale dosimetribehov innen stråleterapi, røntgendiagnostikk og strålevern. Seksjonen er underlagt avdeling for atomberedskap som består av tre fagseksjoner og til sammen utgjør ca. 30 personer. Avdelingen er ansvarlig for norsk atomberedskap og for DSA sine måletjenester.

Arbeidsoppgaver

Stillingen vil være knyttet fortrinnsvis til vårt miljølaboratorium og måling av radon og prosjekter knyttet til det.

Relevante arbeidsoppgaver vil være:

 • Ansvar for daglig drift og utvikling av vårt radonlaboratorium
 • Delta i kartleggings- og forskningsprosjekter innen radonmåling
 • Bidra til daglig drift og utvikling ved vårt miljølaboratorium som består av radiokjemi-, radon- og gammalaboratorium
 • Delta på relevante nasjonale og internasjonale møter og samarbeidsarenaer
 • Bidra i forsknings- og overvåkingsprosjekter innen radioaktivitet og stråling i miljø
 • Delta i vår atomberedskapsorganisasjon

Du må også kunne bistå innenfor andre områder av laboratoriets virksomhet ved behov samt bidra i seksjonens øvrige oppgaver.

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • Master innen realfag, fortrinnsvis kjernekjemi eller fysikk. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskrav
 • God kommunikasjonsevne muntlig og skriftlig på skandinavisk og engelsk

Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, og godkjenningen må dokumenteres.

Det er en fordel hvis du har:

 • Kunnskap om radioaktivitet og stråling
 • Kjennskap til målemetoder for radioaktivitet.
 • Erfaring med instrumentering og måleteknikk
 • Erfaring med programmering

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

 • Du er selvstendig, strukturert og ansvarsfull
 • Du er tålmodig, nøyaktig og kan følge prosedyrer
 • Du er initiativrik og har god gjennomføringsevne
 • Du er en lagspiller med gode samarbeidsevner
 • Du er motivert for og trives med praktisk laboratoriearbeid

Vi tilbyr

 • En spennende arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø og dyktige kolleger og medarbeidere som brenner for DSA sitt samfunnsoppdrag
 • God pensjons- og forsikringsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • Trening i arbeidstiden
 • Mulighet for lading av el-bil og gratis parkering
 • 6 måneders gjensidig prøvetid
 • Lønn som Ingeniør (1083)/Overingeniør (1087) kr 590.000 - 700.000 pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes to prosent til Statens pensjonskasse

Praktiske opplysninger:

Vi søker en person som trives med å stå på laboratoriet og kombinere dette med prosjektarbeid. Nødvendig opplæring vil gis. Nyutdannede oppfordres til å søke.

Tiltredelse etter avtale.

CV skal fylles ut og legges ved søknaden. Den vil bli brukt til utvidet søkerliste. Vi ber om referanser.

Mangfold i DSA
I DSA tror vi at mangfold gir oss bredere perspektiver. Medarbeidere med ulik livserfaring, fagkombinasjoner og perspektiver vil gjøre oss i stand til å finne enda flere gode løsninger på våre oppdrag. Vi oppfordrer derfor alle til å søke jobb hos oss uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Du er også velkommen til å søke selv om du ikke kan vise til en sammenhengende yrkeskarriere. Våre lokaler er universelt utformet, og vi legger forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. I Webcruiter, hvor du søker på denne stillingen, oppfordrer vi deg til å krysse av for det dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på i sine årsrapporter. Vi vil også kalle inn minst én kvalifisert søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. (https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling)

Stillingsinfo

Frist5. august 2024

Kontaktperson

Torbjørn Gafvert

Seksjonssjef


Stillingstyper

Fast ansettelse,Offentlig

Industrier


Se flere stillinger fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, DSA, er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Utenriksdepartementet.

Vi er fag- og forvaltningsmyndighet og arbeider for å redusere negative følger av stråling i samfunnet. Vi jobber for riktig og forsvarlig håndtering av strålekilder, medisinsk strålebruk og radioaktivt avfall og utslipp. Det er også vår oppgave å redusere folks eksponering for radon innendørs og for UV-stråling fra sol og solarium.

Vi arbeider for økt atomsikkerhet nasjonalt og internasjonalt og for ikke-spredning av radioaktivt materiale. Vi er ansvarlig for den nasjonale atomberedskapen og for god krisehåndteringsevne.

Vi er 130 ansatte, med hovedkontor på Østerås i Bærum og en seksjon i Tromsø og Pasvikdalen i Finnmark.

For mer informasjon se www.dsa.no