Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Ingeniør

Vi søker kompetanse innen ventilasjon og branndynamikk

Statens vegvesenOslo7. januar 2024
Søk her

Kontaktpersoner

Morten Wright Hansen

Seksjonssjef

+47 911 70 257

Rune Aarnes

Fagkoordinator

Om oss og stillingen

Vi har ledig en fast stilling for deg som ønsker å videreutvikle egen kompetanse innen ventilasjon og branndynamikk, samt bidra til økt tunnelsikkerhet på riks- og fylkesvegnettet.

Seksjon for Inspeksjon og sikkerhet er organisatorisk plassert på avdeling for Konstruksjoner som er en del av Myndighet og regelverk i Vegdirektoratet. Avdelingen består av tre seksjoner: Inspeksjon og sikkerhet, Kontroll og godkjenning og Konstruksjonsteknikk. Avdelingen har til sammen over 50 personer som jobber med både bruer og tunneler.

Myndighet og regelverk er geografisk plassert i Oslo, men har også kontorplasser i Trondheim, Bergen og Molde. Fortrinnsvis ønskes nye medarbeidere til våre etablerte lokasjoner.

Inspeksjon og sikkerhet i Vegdirektoratet har myndighet til å godkjenne tunneler på riks og fylkesvegnettet i Norge. Dette innebærer saksbehandling og godkjenning av tekniske anlegg iht. krav før tunneler bygges og før de åpnes for trafikk. Du vil også få mulighet til å være med å utvikle seksjonens prosesser, arbeidsmetoder, regelverk og faglig miljø. Videre vil det bli anledning til å være med på tunnelinspeksjoner i Norge.

Som medarbeider på Inspeksjon og sikkerhet får du en unik mulighet til å utvikle deg videre. Du vil utvikle dybdekompetanse om regelverket gjennom vurdering av komplekse tunneler, og ha dialog med alle tunnelforvaltere. De fleste tunneler er i dag sammensatt av mange systemer og fag som er avhengige av å samspille både lokalt i tunnelene og ved styring, regulering og overvåking fra vegtrafikksentraler. Du vil bli en del av et godt fagmiljø med mange dyktige kollegaer.

Arbeidsoppgaver

Stillingen har følgende tunnelrelaterte arbeidsoppgaver:

 • Godkjenning av tunneler før byggestart og før åpning
 • Regelverksutvikling og regelverkstolkning
 • Veiledning i krav ovenfor tunnelforvalter/byggherreorganisasjoner
 • Oppfølging av avvik iht. tunnelsikkerhetsforskriftene mot Statens vegvesens divisjoner, Nye Veier AS og fylkeskommunene

Kompetansekrav

Du har ingeniørutdanning fra universitet eller høgskole innen relevant fagområde og minimum 5 års relevant erfaring. Dersom du mangler formell utdanning, kan lang og relevant erfaring med ventilasjon og branndynamikk kompensere for manglende formell utdanning. Arbeidserfaring med prosjektering av komplekse ventilasjonsanlegg, tilsynsvirksomhet eller forskning og utredning på denne type anlegg er en fordel, men ikke krav. Vi krever at du har god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk.Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, krever vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).

Vi ønsker oss en medarbeider som

 • tar initiativ, jobber selvstendig og liker å løse utfordrende oppgaver
 • har gode samarbeidsevner og liker å arbeide i team
 • er opptatt av resultater og gjennomføring, og ønsker å styrke seksjonens kompetanse
 • evner å se helheten mellom tekniske løsninger og regelverkskrav
 • ønsker å forvalte dagens regelverk og ser nye utviklingsmuligheter

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Hos oss får du

 • spennende arbeidsoppgaver i en etat i stadig utvikling
 • mulighet for utvikling av kompetanse både nasjonalt og internasjonalt
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Er dette av interesse, eller ønsker du å vite mer? Ta kontakt med seksjonssjef Morten Wright Hansen på telefon +47 911 70 257 eller fagkoordinator Rune Aarnes på telefon +47 469 15 594.

Se også informasjon på våre hjemmesider, https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/tunneler

Søk stillingen på www.vegvesen.no/jobb innen 07.01.2024.

Stillingsinfo

Frist7. januar 2024
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktpersoner

Morten Wright Hansen

Seksjonssjef

Rune Aarnes

Fagkoordinator


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.