Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Ingeniør / Senioringeniør

- instrumentering og måleteknikk

NILULillestrøm22. august 2023
Søk her

Kontaktperson

Kjersti Tørnkvist

Avdelingsdirektør

+47 951 79 484

NILUs avdeling for måle- og instrumentteknologi (MIT) er med på å fremskaffe kvalitetssikrede data som gjør det mulig å fastslå status for lokal luftkvalitet, langtransportert foruresning og klimagass- og partikkelnivåer i atmosfæren. Nå trenger vi nye kollegaer som kan drifte og vedlikeholde instrumentene og feltstasjonene som inngår i de norske måleprogrammene for luftkvalitet og klimaparametere. Målinger av partikler og klimagasser er viktig for å evaluere og dokumentere fremdrift i de internasjonale klimaavtalene. Konsentrasjonene av klimagassene karbondioksid, metan og lystgass på Svalbard og Birkenes har steget til nye rekordnivåer . NILU er Nasjonalt referanselaboratorium for lokal luftkvalitet og bidrar til sporbare luftkvalitetsdata og at publikum, nasjonale og kommunale myndigheter kan følge med på den lokale luftkvaliteten i byer og tettsteder og sette inn tiltak når det trengs.

NILU har eget instrumentlaboratorium og disponerer topp moderne instrumenter for måling og kalibrering. Du må regne med noe reising til målestasjoner i både inn- og utland. I sammenheng med reising i Norge er det fint om du disponerer egen bil (da vil du motta godtgjørelse etter gjeldende regler). I tillegg har NILU tre elbiler som kan benyttes.

Forståelse av måleprinsippene er viktig, og vi søker derfor primært etter ingeniører med måleteknisk bakgrunn innen fysikk eller kjemi. Har du i tillegg kunnskap innen anvendt elektronikk, er det en fordel.

Arbeidsoppgaver

I samarbeid med våre engasjerte forskere og NILUs oppdragsgivere skal du bidra til å hente inn luftkvalitetsdata som benyttes til NILUs forskningsprosjekter knyttet til klima, miljø og bærekraftige løsninger. I praksis vil du:

 • Klargjøre, installere og drifte måleinstrumenter
 • Gjennomføre service, feilsøking, reparasjon og kalibrering av måleinstrumenter - både i felt og på laboratorium
 • Drifte og vedlikeholde målestasjoner i Norge og utlandet
 • Kvalitetskontrollere måledata
 • Faglig rådgiving mot kommuner innen måling av luftkvalitet
 • Drift av verktøy for datainnhenting og dataflyt
 • Bidra til kvalitetsarbeidet i avdelingen
 • Bidra til vårt arbeid som Nasjonalt referanselaboratorium
 • Bidra i prosjektarbeid

Personlige egenskaper og kvalifikasjonskrav

Vi ønsker oss engasjerte, positive, nysgjerrige og initiativrike kollegaer som ønsker å bidra både faglig og sosialt i vår avdeling og på NILU. Vi er altså på jakt etter kombinasjonen av gode samarbeidsevner og evnen til å arbeide selvstendig. Hvis du i tillegg generelt sett er praktisk anlagt og god til å holde flere baller i luften på en gang - da har du alle de egenskapene vi er på jakt etter.

I tillegg er det en fordel om du har:

 • Master innen måleteknikk, fysikk eller kjemi, gjerne med kunnskap innen elektronikk. Relevant erfaring kan kompensere for manglende mastergrad
 • Erfaring fra drift av måleinstrumenter og feltstasjoner, gjerne for luftkvalitet
 • Erfaring fra kontroll av måledata og kvalitetssystemer
 • Datakunnskaper innen Office 365 og systemer for innsamling og bearbeiding av måledata
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne både på norsk og engelsk

Vi tilbyr

På NILU jobber vi for vår felles framtid. Vår forskning skal bidra til godt klima, sunt miljø og bærekraftige samfunnsløsninger. Det betyr at jobb ikke bare er jobb: Det vi gjør i løpet av en dag gjør en forskjell.

Samtidig tror vi på en sunn balanse mellom arbeid og fritid. Vi tilbyr fleksitid, hjemmekontoravtaler, sponset trening og svært gode pensjons- og forsikringsordninger. Lønn etter avtale.

I din arbeidshverdag på NILU møter du:

 • Et internasjonalt og tverrfaglig miljø med hyggelige kollegaer fra hele verden
 • Stor kreativitet og raus kunnskapsdeling
 • Bred erfaring og gode faglige utviklingsmuligheter
 • Et globalt nettverk av samarbeidspartnere

De fleste av våre ca. 180 ansatte jobber ved hovedkontoret på Kjeller, en kort togtur fra Oslo. Vi har også et kontor i Tromsø og et kontor i Trondheim.

Spørsmål om stillingen

Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingsdirektør Kjersti Tørnkvist, tlf: 95 17 94 84.

Stillingsinfo

Frist22. august 2023

Kontaktperson

Kjersti Tørnkvist

Avdelingsdirektør


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra NILU

NILUs største styrke ligger i våre fremragende ansatte. De bidrar til at NILU har en ledende posisjon både nasjonalt og internasjonalt – og et trivelig arbeidsmiljø.

Vi forsker fra pol til pol – fra Zeppelin på Svalbard til Trollhaugen i Antarktis. Forskningen vår bidrar til økt kunnskap om klimaendringer, atmosfærens sammensetning, luftkvalitet, miljøgifter og det grønne skiftet – samt om hvordan alt dette påvirker helse og miljø. Hvert år utfører NILU hundrevis av små og store forskningsoppdrag for både offentlige og private kunder, i Norge og internasjonalt.

NILU er en uavhengig forskningsstiftelse uten eiere som skal ta ut utbytte.

I stedet går alt overskudd tilbake til drift og utvikling av samfunnsnyttige forskningstjenester. Vi legger dessuten stor vekt på åpen forskning, åpen publisering og åpen kildekode – fordi kunnskap er til for å deles.

På NILU er alle medarbeidere likeverdige, uavhengig av kjønn, alder, funksjonsnivå, trosbekjennelse/livssyn, språk, kulturelle forskjeller og seksuell legning. Vi respekterer og verdsetter individuelle egenskaper, og aksepterer ikke noen form for diskriminering.