Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Ingeniør /senioringeniør

Ønsker du å arbeide med automasjon og energioppfølging?

StortingetOslo27. november 2023
Søk her

Kontaktpersoner

Bjørn Erik Rustad

Gruppeleder

+47 957 43 389

Mona Fredriksen

Gruppeleder

Vi søker en ingeniør/senioringeniør innen automasjon og energioppfølging, fagområde VVS.

Seksjon for eiendomsdrift har ansvar for drift, utvikling og vedlikehold av Stortingets bygningsmasse. Bygningsmassen utgjør per i dag vel 70 000 m2. I tillegg kommer 143 pendlerboliger. For tiden har seksjonen 27 stillinger og er organisert i tre grupper: leveransestyring, eiendomsservice samt drift og vedlikehold. Stillingen er organisert i gruppen for drift og vedlikehold.

Arbeidsoppgaver

 • energi- og driftsoptimalisering gjennom sentral styring av tekniske anlegg (SD)
 • identifisere og gjennomføre ENØK-tiltak
 • utarbeide energiplaner og bidra med å rapportere miljømål og energiforbruk for Stortingets bygningsmasse
 • være seksjonens ressurs innen fagområdet og bidra med kunnskap om lover, forskrifter og standarder
 • delta i plan-, prosess- og prosjektarbeid
 • delta i og være intern pådriver i utviklings- og forbedringsarbeid
 • saksbehandling, bl.a. tilstandsbasert drift- og vedlikeholdsplanlegging, budsjettering, anskaffelser og bestillinger
 • daglig drift og vedlikehold samt planlegging og utførelse av periodiske kontroller, inkludert teknisk feilretting og support på tekniske anlegg
 • følge opp at regler og rutiner for innmelding av bestilling, feil og mangler overholdes, samt bidra til at rutiner følges internt og eksternt
 • løpende kontakt og dialog med brukere og leverandører og oppfølging av servicerapporter
 • bidra i anskaffelsesprosesser knyttet til ansvarsområdet, herunder inngåelse av rammeavtaler, kontraktforvaltning og oppfølging av innleid personell

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves:

 • utdanning fra høyskole eller universitet på fortrinnsvis masternivå, minimum bachelornivå innen relevant fagområde. For ansettelse som ingeniør kan lang og relevant erfaring innen fagområdet kompensere for utdanningskravet
 • kjennskap til standarder innenfor energi-, miljø- og bærekraftsområdet for drift og utvikling av bygg
 • relevant praksis innenfor drift og vedlikehold av bygninger og styring av tekniske installasjoner, herunder (SD/byggautomasjon)
 • kompetanse på minst ett av følgende fagområder; ventilasjon og/eller varme-/kjøleanlegg
 • erfaring med arbeid i prosjekter, herunder prøvedrift og overgang mellom prosjekt- og drift
 • erfaring fra nyinstallasjon/ombygging av tekniske rom og kontorarealer
 • gode IKT-kunnskaper med bred erfaring i bruk av digitale enheter som arbeidsverktøy, herunder bruk av FDV-systemer
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • gode kunnskaper i engelsk for å forstå engelske manualer tilknyttet faget
  for ansettelse som senioringeniør kreves det erfaring med prosjekt- og arbeidsledelse

Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig

Det er ønskelig med:

 • kjennskap/erfaring med KNX
 • erfaring som tjenesteyter i offentlig virksomhet
 • erfaring fra innkjøp og leverandøroppfølging
 • erfaring med prosjekt- og arbeidsledelse (til stilling som ingeniør)
 • kjennskap til sikkerhetsloven, virksomsikkerhetsforskriften og personvernregelverket/GDPR

Personlige egenskaper

Vi søker deg som:

 • kan håndtere tidspress
 • er løsningsorientert, nøyaktig og strukturert
 • har god teknisk forståelse og kan arbeide både selvstendig og i team
 • har en positiv serviceinnstilling, gode kommunikasjonsevner og ønsker å bidra til at Stortingets verdier etterleves
 • er endrings- og lærevillig og liker utfordringer

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

Vi kan tilby en spennende stilling, i et godt arbeidsmiljø i en unik arbeidsplass sentralt i Oslo.

Arbeidstiden er for tiden 37,5 per uke, fleksibel arbeidstid med kjernetid mellom kl. 09.00 og 14.30. I tillegg er stillingen knyttet til en vaktordning ut over normal arbeidstid ved møter i Stortinget.

Stillingen lønnes som ingeniør/senioringeniør i lønnsspenn kr. 635 400–777 900 / 708 000–942 700 avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % til innskudd i Statens pensjonskasse.

For stillingen gjelder seks måneders prøvetid. Tiltredelse etter avtale.

Stortinget er opptatt av mangfold, og ønsker å være en arbeidsplass som speiler befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle til kvalifiserte til å søke jobb uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Stortinget legger arbeidsforholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentleglova kan opplysninger om en søker bli offentliggjort, selv om søkeren har reservert seg for dette. Vedkommende vil i så fall bli varslet og gitt anledning til å trekke søknaden.

Søknad, CV og attester/vitnemål sendes elektronisk via denne siden "Søk på stillingen" innen 27. november 2023.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Bjørn Erik Rustad telefon 95743389 eller Mona Fredriksen telefon 410 08 011

Her er lenke til vår personvernerklæring:
https://www.stortinget.no/personvern-rekruttering
Personvernerklæringen gir deg informasjon om hvordan Stortinget behandler dine personopplysninger når du søker jobb hos oss.

Stillingsinfo

Frist27. november 2023

Kontaktpersoner

Bjørn Erik Rustad

Gruppeleder

Mona Fredriksen

Gruppeleder


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Stortinget

Stortingets administrasjon har som formål å organisere og utvikle det parlamentariske arbeidet, og legge til rette for at stortingsrepresentantene kan ivareta sine verv. Vi formidler kunnskap om folkestyret og Stortingets virksomhet, og vi tar vare på Stortingets bygninger, historiske verdier og kunst.

Stortingets administrasjon er organisert i 7 avdelinger og har rundt 500 medarbeidere.

Våre verdier er «hjelpsom, ansvarlig, pålitelig og åpen».