Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Ingeniør /senioringeniør

Ønsker du å jobbe med bygg og inventar i Stortinget?

StortingetOslo26. januar 2024
Søk her

Kontaktpersoner

Bjørn Erik Rustad

Gruppeleder

+47 957 43 389

Mona Fredriksen

Gruppeleder

Nøkkelord

Sikkerhetsklarering

Det er ledig stilling som ingeniør/senioringeniør innen bygg og inventar - fagområde bygg i gruppe for drift- og vedlikehold i seksjon for eiendomsdrift.

Seksjon for eiendomsdrift har ansvar for drift, utvikling og vedlikehold av Stortingets bygningsmasse. Bygningsmassen utgjør per i dag vel 70 000 m2. I tillegg kommer 143 pendlerboliger. Seksjonen har i dag 29 stillinger og er organisert i tre grupper: Drift og vedlikehold, eiendomsservice samt leveransestyring.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • planlegge, bestille og følge opp verdibevarende vedlikehold av bygg, flater og inventar herunder maling, antikvarisk maling og gulvlegging
 • være seksjonens ressurs innen fagområdet og bidra med kunnskap om lover, forskrifter og standarder
 • delta i plan-, prosess- og prosjektarbeid
 • delta i og være intern pådriver i utviklings- og forbedringsarbeid
 • saksbehandling, bl.a. tilstandsbasert drift- og vedlikeholdsplanlegging, budsjettering, anskaffelser og bestillinger
 • følge opp at regler og rutiner for innmelding av bestilling, feil og mangler overholdes, samt bidra til at rutiner følges internt og eksternt
 • løpende kontakt og dialog med brukere og leverandører
 • bidra i anskaffelsesprosesser knyttet til ansvarsområdet, herunder inngåelse av rammeavtaler, kontraktsforvaltning og oppfølging av innleid personell
 • bistå med råd, veiledning og prosjektering i prosjekter
 • bistå med intern kursing og kompetanseheving

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • for ansettelse som senioringeniør kreves det relevant masterutdanning eller ingeniørutdanning, minimum bachelornivå og relevant erfaring.
 • for ansettelse som ingeniør kreves det relevant fagbrev eller teknisk fagskole og relevant erfaring. Lang og relevant erfaring innen fagområdet kan i særskilte tilfeller kompensere for utdanningskravet.
 • relevant praksis innen forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger, erfaring med arbeid i store og små prosjekter, og erfaring fra rehabilitering/ombygginger
 • gode IKT-kunnskaper med bred erfaring i bruk av digitale enheter som arbeidsverktøy, herunder bruk av FDV-systemer
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • for stilling som senioringeniør kreves det erfaring med prosjekt og arbeidsledelse

Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig

Det er ønskelig med:

 • erfaring fra praktisk arbeid med standarder innenfor miljø- og bærekraftsområdet for drift og utvikling av bygg og inventar (gjenbruk, sirkulærøkonomi)
 • kjennskap/erfaring med tilstandsanalyser etter NS 3423 og NS 3424
 • kjennskap til/erfaring med vedlikeholdsplanlegging (portefølje)
 • erfaring med praktisk brannvern
 • erfaring som tjenesteyter i offentlig virksomhet
 • erfaring fra innkjøp og leverandøroppfølging
 • erfaring fra prøvedrift og overgang mellom prosjekt og drift
 • for stilling som ingeniør: erfaring med prosjekt- og arbeidsledelse
 • kjennskap til sikkerhetsloven, virksomsikkerhetsforskriften og personvernregelverket/GDPR

Personlige egenskaper

Vi søker deg som:

 • kan håndtere tidspress
 • er løsningsorientert, nøyaktig og strukturert
 • har god teknisk forståelse og kan arbeide både selvstendig og i team
 • har en positiv serviceinnstilling, gode kommunikasjonsevner og ønsker å bidra til at Stortingets verdier etterleves
 • er endrings- og lærevillig og liker utfordringer

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

Vi kan tilby en spennende stilling, et godt arbeidsmiljø og en unik arbeidsplass sentralt beliggende i Oslo sentrum.

Arbeidstiden er 37,5 per uke, fleksibel arbeidstid med kjernetid mellom kl. 09:00 og 14:30. I tillegg er stillingen knyttet til en vaktordning ut over normal arbeidstid ved møter i Stortinget.

Stillingen lønnes som ingeniør i lønnsspenn kr. 635 400-708 000 eller som senioringeniør i lønnsspenn 679 700-777 900 avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % til innskudd i Statens pensjonskasse.

For stillingen gjelder seks måneders prøvetid. Tiltredelse etter avtale.

Stortinget er opptatt av mangfold, og ønsker å være en arbeidsplass som speiler befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle til kvalifiserte til å søke jobb uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Stortinget legger arbeidsforholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Når du søker jobb hos oss, vil navnet ditt stå på en offentlig søkerliste. Det er mulig å be om å bli unntatt denne søkerlisten. Da må du i så fall begrunne hvorfor du ønsker det, og vi tar deretter stilling til om vi kan innvilge ønsket ditt. Kan vi ikke det, hører du fra oss og du gis mulighet til å trekke din søknad.

Søknad, CV og attester/vitnemål skal fortrinnsvis sendes elektronisk via denne siden "Søk på stillingen".

Spørsmål om stillingen kan rettes til Bjørn Erik Rustad telefon 957 43 389 eller Mona Fredriksen telefon 410 08 011

Her er lenke til vår personvernerklæring:
https://www.stortinget.no/personvern-rekruttering
Personvernerklæringen gir deg informasjon om hvordan Stortinget behandler dine personopplysninger når du søker jobb hos oss.

Stillingsinfo

Frist26. januar 2024

Kontaktpersoner

Bjørn Erik Rustad

Gruppeleder

Mona Fredriksen

Gruppeleder


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Stortinget

Stortingets administrasjon har som formål å organisere og utvikle det parlamentariske arbeidet, og legge til rette for at stortingsrepresentantene kan ivareta sine verv. Vi formidler kunnskap om folkestyret og Stortingets virksomhet, og vi tar vare på Stortingets bygninger, historiske verdier og kunst.

Stortingets administrasjon er organisert i 7 avdelinger og har rundt 500 medarbeidere.

Våre verdier er «hjelpsom, ansvarlig, pålitelig og åpen».