Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Ingeniør og operatør for marine autonome system

Bli med oss å skape bedre løsninger for forskning på anvendt undervannsrobotikk!

NTNUTrondheim26. mai 2024
Søk her

Kontaktpersoner

Martin Ludvigsen

Spørsmål om stillingen

martin.ludvigsen@ntnu.no

Marit Gjersvold

Spørsmål om ansettelsesprosessen

Ved Institutt for marin teknikk er det ledig stilling som Ingeniør og operatør for marine autonome system.

Gjennom ny infrastruktur i prosjekt som OceanLab og det planlagte Norsk havteknologisenter, vil vi skape bedre løsninger for fremtidige undervannsoperasjoner. Løsningene skal støtte både havforskning og industriprosjekt. Applied Underwater Robotics Laboratory (AUR-Lab) har et produktivt og inspirerende forskningsmiljø i verdensklasse. I tillegg til ingeniørvitenskap deltar vi ofte i tverrfaglige prosjekt blant annet med forskere og tema fra arkeologi, geologi og biologi. Dette innebærer å operere og vedlikeholde mange undervannsroboter, både kabelfrie og kablede sammen med instrument for navigasjon, kartlegging og måling av tilstanden i havet. Operasjonene strekker seg fra tekniske tester i Trondheimsfjorden til arktiske naturvitenskaplige tokt. Institutt for marin teknikk er vertsinstitusjon for AUR-Lab hvor du inngår i et arbeidsfellesskap med driftspersonell fra andre laboratorier tilknyttet instituttet, samt mannskap om bord på forskningsskipet Gunnerus.

Ved Institutt for marin teknikk utlyses stilling som overingeniør ved "Applied Underwater Robotics Laboratory" (AUR-Lab). For særlig kvalifiserte kandidater, kan innplassering i stillingskode 1181 senioringeniør vurderes.

Arbeidssted vil være Trondhjem biologiske stasjon. Mye arbeid vil foregå ombord på Gunnerus og på hoved-campusen til Institutt for marin teknikk, som grunnet byggingen av Norsk havteknologisenter er i Jonsvannsveien 82, og som i løpet av 2025 er planlagt å flyttes til nytt bygg i Norsk havteknologisenter på Tyholt. Du må regne med en del reising og toktaktivitet, men omfanget av dette vil variere fra år til år.

Du rapporterer til laboratorieleder.

Arbeidsoppgaver

 • operasjon og vedlikehold av utstyr som:
  • AUV og ROV
  • kameraer, oseanografiske instrumenter, sonarer og navigasjonsinstrumenter
  • optiske sensorer og måleutstyr for marin biologi og arkeologi
 • prosjektoppfølging og gjennomføring
 • veiledning og opplæring av norske og internasjonale studenter i bruk av utstyret i AUR-lab
 • prosjektutvikling
 • deltagelse i teknisk utviklingsarbeid

I arbeidsoppgavene inngår ansvar for våre autonome undervannsfarkoster (AUV) gjennom operasjoner og vedlikehold. Kandidaten må være komfortabel med å være på sjøen, gjennomføre mindre reparasjoner på systemene. Opplæring vil bli gitt slik at kandidaten blir istand til å ta ansvar for å vedlikeholde og oppgradere hardware og software systemer i tillegg til å gjennomføre AUV operasjoner.

Kvalifikasjonskrav

 • utdanning på minimum bachelornivå innen relevante områder (marin, maskin, automasjon, kybernetikk, robotikk, elektronisk, informatikk eller tilsvarende). Kombinert med særlig relevant erfaring kan fagbrev innenfor disse områdene erstatte kravet om utdanning på høyskolenivå.
 • bakgrunn fra land som ikke er ekskludert under ITAR avtalen
 • meget gode norsk- og/eller engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig
 • erfaring fra elektronikk og/eller instrumentering

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring med marine operasjoner med ROV og/eller AUV til forskningsformål erfaring og kompetanse fra marint feltarbeid
 • utviklingserfaring fra mekaniske, elektronikk, robotikk eller software prosjekt erfaring med utvikling og vedlikehold av software systemer (linux, python, ROS)
 • erfaring med kommunikasjonsnettverk fra marine systemer erfaring fra forskningsprosjekt

Personlige egenskaper

 • selvstendig og resultatorientert
 • en god lagspiller med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • ansvarsbevisst, initiativrik og systematisk
 • serviceinnstilt og fleksibel

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

I stilling som overingeniør kode 1087 vil du normalt lønnes fra brutto kr 550.000 - 650.000 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. For særlig kvalifiserte kandidater, kan innplassering i stillingskode 1181 senioringeniør vurderes. I stilling som senioringeniør kode 1181 vil du normalt lønnes frå brutto 650.000 - 750.000.

Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

 • CV
 • attester
 • vitnemål

Dersom du blir innkalt til intervju, vil du bli bedt om å oppgi navn og telefonnummer til minst to referanser.

Generell informasjon

Inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker at våre ansatte skal speile befolkningen, og søker til enhver tid de beste hodene. Dette gir NTNU økt produktivitet, innovasjon, bedre beslutningsprosesser, økt medarbeidertilfredshet og det konkurransefortrinnet vi trenger for å gjennomføre vårt samfunnsoppdrag innen forskning og utdanning.
NTNU legger vekt på tilrettelegging og oppfordrer deg som kvalifisert kandidat til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

Offentlig søkerliste med navn, alder, stillingstittel og bostedskommune utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Vurdering vil bli gjort i henhold til gjeldende lovverk. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med Martin Ludvigsen, tlf. +47 918 97 272, e-post martin.ludvigsen@ntnu.no.

Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med Marit Gjersvold, e-post: marit.gjersvold@ntnu.no.

Synes du dette ser interessant ut, og i samsvar med dine kvalifikasjoner, sender du oss din søknad elektronisk via jobbnorge.no med CV, vitnemål og attester vedlagt. Ved forespørsel må du kunne fremskaffe bekreftede kopier av din dokumentasjon

Søknadsfrist: 26.05.2024

Sted: Jonsvannsveien 82, 7050 Trondheim

Institutt for marin teknikk

Vi utvikler metoder og teknologi knyttet til de blå havnæringene: olje- og gassutvinning til havs, skipsteknikk og utstyrsindustri, fiskerier og havbruk. Vi er også tungt inne i utvikling av bærekraftige løsninger for offshore fornybar energi, kystinfrastruktur og marin robotikk. Marin teknologi bidrar til å løse store globale utfordringer knyttet til miljø, klima, energi, mat og effektiv transport. Institutt for marin teknikk er ett av åtte institutter ved Fakultet for ingeniørvitenskap.


Stillingsinfo

Frist26. mai 2024

Kontaktpersoner

Martin Ludvigsen

Spørsmål om stillingen

Marit Gjersvold

Spørsmål om ansettelsesprosessen


Stillingstyper

Fast ansettelse,Offentlig

Industrier


Se flere stillinger fra NTNU

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.

Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søkeprosessen her.

NTNU is a broad-based university with a technical-scientific profile and a focus on professional education. The university is located in three cities with headquarters in Trondheim.

At NTNU, 9,000 employees and 42,000 students work to create knowledge for a better world.