Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Ingeniør kran og løft

Norsk Heiskontroll (NHK) sin visjon er å være «navet i bransjen»

VinderTec ASOslo30. juni 2023
Søk her

Kontaktpersoner

Janne Siri Horne

janne.horne@headvisor.no

Med dette ønsker vi å være den første aktøren interessentene tenker på når våre fag er på agendaen. Vi skal ha den beste kompetansen i våre fagområder og være en sentral samfunnsaktør når det gjelder sikkerhet. Vi skal være en samlende, men uavhengig, tredjepart som skaper merverdi for våre interessenter.

Heiskontrollen AS og Vindertec AS er godkjente som teknisk kontrollorgan i henhold til heisdirektivet og maskindirektivet. Basert på dette leverer vi sertifiseringstjenester opp mot dette regelverket. Typiske produkter er; person- og vareheiser, løftebord, kraner og løfteredskap m.m.

Vindertec AS er i tillegg godkjent som sakkyndig virksomhet (SV-316) og leverer kontroll og rådgivningstjenester til kunder som forholder seg til Arbeidstilsynets, Petroleumstilsynets og sjøfartsdirektoratets regelverk.

Som «Ingeniør Kran og løft» vil hovedansvaret være å utføre tjenester til etablerte og nye kunder i denne virksomheten. Dette innebærer ingeniørarbeid og sakkyndig kontrolloppgaver. I tillegg vil stillingen også innebære å utføre jobber for søsterselskapet Heiskontrollen AS med ingeniørarbeid og kontroll. Du vil arbeide tett sammen med Teknisk sjef i Vindertec AS og Teknisk sjef i Heiskontrollen AS og bli en del av et konsern med faglig dyktige og motiverte kollegaer.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Utføre kontrollberegninger av struktur og drivsystem på heiser og kraner
 • Verifikasjoner av maskiner opp mot gjeldende forskrifter og standarder
 • Videreutvikle prosedyrer, rutiner og sjekklister
 • Sakkyndig kontroll av kraner og løfteinnretninger
 • Kontroll av løfteredskap og fallsikringsutstyr, samt løfteinnretninger og løfteutstyr i vindturbiner
 • Bistå Heiskontrollen AS med kontroll av heis, løfteplattformer og rulletrapper
 • Gjennomføring av kurs hos eksterne og interne kunder
 • Delta på kundemøter

Arbeidsoppgavene utføres i hele landet og kan også i enkelte tilfeller medføre oppgaver i utlandet, skip og offshore. Dette kan etter avtale medføre en del reisevirksomhet.

Kvalifikasjoner:

 • Min. Bachelor innen maskin- eller tilsvarende fagområde
 • Nyutdannet eller 1-2 års arbeidserfaring
 • Praktisk erfaring med mekaniske fag
 • Erfaring fra kontrolltjenester sakkyndig virksomhet er en fordel
 • Erfaring fra skip eller offshore er en fordel

Personlige egenskaper:

 • Trives med å jobbe sammen i team, men også selvstendig
 • Høy gjennomføringsevne
 • Systematisk og analytisk
 • Lojal, pliktoppfyllende og til å stole på
 • Forretningsorientert. Se muligheter
 • Sosial og kontaktskapende
 • Nysgjerrig og resultatorientert

Du må kjenne deg igjen i våre verdier: Pålitelig – Presis – Uavhengig

Vi kan blant annet tilby:

 • Å bli del av et selskap som gjør en meget samfunnsnyttig jobb vedr. sikkerhet
 • Mulighet til å bidra til utvikling av regelverk og er med på å forme bransjen
 • Et godt arbeidsmiljø med svært kompetente medarbeidere
 • Spennende potensiale og stort vekstpotensial
 • Store muligheter for personlig og faglig utvikling

Blir du trigget av dette?

Ta gjerne kontakt med en av våre rekrutteringsrådgivere i Headvisor; Janne Siri Horne (90721164) elle Bjørn Horne (91161390).

Kortfattet søknad med CV sendes snarest, søknader vurderes fortløpende. Alle spørsmål til våre rådgivere behandles fortrolig inntil annet er avtalt.

Stillingsinfo

Frist30. juni 2023

Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra VinderTec AS

Norsk Heiskontroll (NHK) ble etablert som en stiftelse i 1987 for å levere periodisk sikkerhetskontroll for heis nasjonalt. Selskapet har siden 1997, da det nye heisdirektivet kom, levert tjenester som Teknisk kontroll organ, samt Sikkerhetskontrollorgan til det norske markedet.

Norsk Heiskontroll er spesielt opptatt av sikkerhet og trygghet for eiere av løfteinnretninger og arbeidsutstyr. Gjennom datterselskapene Heiskontrollen og Vindertec skal vi alltid opptre med profesjonalitet, spisskompetanse og integritet i møte med våre kunder. Virksomheten omsatte i 2022 for 130MNOK og har 70 dyktige medarbeidere. Les mer om oss her: www.nhk.no