Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Ingeniør - digital forretningsutvikler

Attraktiv stilling i hjertet av Statkrafts kjernevirksomhet - Europas største leverandør av fornybar energi.

StatkraftSauda eller Dalen29. mai 2024
Søk her

Kontaktperson

Hallgeir Aarbakk

VP Production Region South Norway

+47 916 38 345

Region Sør-Norge er en del av forretningsområdet Norden og har ansvaret for produksjon, drift og vedlikehold av Statkrafts vannkraftanlegg. Vi er 26 ansatte som jobber med varierte oppgaver knyttet til forvaltningen av våre vannressurser. Totalt kontrollerer vi ca. 20 % av landets vannkraftproduksjon.

Sammen med de øvrige regionene og sentralt i forretningsområdet Norden skal vi nå styrke produksjonsenhetene innen digitalisering og utviklingsarbeid. I region Sør søker vi nå etter en kandidat som skal bidra til å utvikle avdelingen – og også regionen – videre med økt effektivisering innen digitalisering og annet forbedringsarbeid.

Lokasjon og oppmøtested er Sauda eller Dalen.

Din rolle:

 • Du er en del av et team som har ansvar for kontinuerlig overvåking, styring og kontroll over Statkrafts vannkraftproduksjon, hvor denne rollens hovedfokus vil være på å utvikle produksjonsmiljøet (og regionens) kompetanse på IKT, digitalisering og prosessforbedring/automatisering. Operative oppgaver kan tillegges avhengig av din kompetanse.
 • Strategisk planlegging av utviklingsprosjekter for å støtte opp om ambisjonene til Statkraft og regionen. Etablere og følge opp system for etteranalyser knyttet til prosjekt- og vedlikeholdsaktiviteter.
 • Du har en meget sentral rolle, og forventes å være en sterk bidragsyter, i utviklings- og forbedringsarbeidet i det operative miljøet i regionen, på tvers av regioner, mot digitaliseringsmiljøet og markedsmiljøet i Statkraft.
 • Du skal være en pådriver for samhandling mellom regionene og sentrale miljøer innen IKT, digitalisering og marked. Delta i større og mindre prosjekter initiert på tvers av organisasjonen, og bidra i implementering av disse.
 • Du er en del av en operativ avdeling med godt arbeidsmiljø og spennende og variert arbeidshverdag.

Kvalifikasjoner

Din profil:

 • Høyere utdanning, gjerne innen IKT/digitalisering/optimalisering.
 • Erfaring og kunnskap innen IT, optimalisering, programmering/scripting.
 • Engasjement innen utvikling og endring.
 • Erfaring fra kraftbransjen, produksjonsplanlegging og optimalisering er en fordel.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Du jobber selvstendig og strukturert, og har gode analytiske ferdigheter.
 • Trives med å jobbe i et operativt miljø der beslutninger må tas under usikkerhet
 • Norsk/nordisk språk er en forutsetning ettersom operativ dialog med regioner og Statnett foregår på norsk.
 • Vi vektlegger personlige egenskaper som samsvarer med våre verdier; vi er ansvarlige, vi utvikler oss sammen, vi gjør en forskjell.
 • Personlig egnethet vektlegges og kan kompensere for erfaring.

Ytterligere informasjon

Statkraft tilbyr:

En karriere i Statkraft er meningsfylt – hver eneste medarbeider bidrar til en reell forskjell for samfunnet og vår felles framtid. Sammen med faglig sterke kolleger i et godt arbeidsmiljø vil du være tett på produksjonen av den fornybare energien som skal være med å løse klimautfordringen vi står overfor. Samtidig som du kan være stolt av at ditt arbeid, kan vi også tilby mange andre fordeler:

 • Ubegrensede læringsmuligheter på ulike nivåer i organisasjonen.
 • Konkurransedyktige betingelser og velferdsordninger.
 • Vi er en betrodd arbeidsgiver som setter sikkerheten til våre ansatte først. Vi mener at et trygt og sunt arbeidsmiljø er et spørsmål om valg, ikke tilfeldigheter

Statkraft forvalter kritisk infrastruktur og tjenester i flere land. Søkeren må være kvalifisert for sikkerhetsklarering og autorisasjon.

Søknadsfrist: 29.05.2024

Lokasjon: Sauda eller Dalen

For mer informasjon om stillingen vennligst kontakt Hallgeir Aarbakk, VP Production Region South Norway, telefon +47 916 38 345

Stillingsinfo

Frist29. mai 2024

Kontaktperson

Hallgeir Aarbakk

VP Production Region South Norway


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statkraft

Statkraft skal styrke de norske produksjonsenhetene innen produksjonsplanlegging, analyse, digitalisering og utviklingsarbeid, og om en del av denne satsingen søker vi nå etter fire dyktige, kompetente og initiativrike personer som vil samarbeide om å løfte Statkrafts produksjon til nye høyder, med et mangfold av spennende arbeidsoppgaver som du kan se av stillingsbeskrivelsene nedenfor.

Samfunnet og kraftbransjen gjennomgår en enorm forandring mot et fornybart samfunn, og for å møte fremtidens behov må vi fortsette å utvikle oss.