Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Infrastruktur­spesialister

Vil du bryne deg på cutting edge IT-teknologi og et stort samfunnsoppdrag?

Statens vegvesenDrammen8. januar 2024
Søk her

Kontaktpersoner

Siw Karinen

Seksjonssjef

siw.karinen@vegvesen.no

Abdelghafour Sahraoui

Seksjonssjef

Nøkkelord

VMware,LagringIAMDatabase/DB/DBA Automatisering og nettverk

Er du den vi ser etter?

Statens vegvesen sitter på enorme mengder data fra veitransportsystemet. Vi satser for fullt på å bruke disse dataene på en smartere måte, til nytte for samfunnet og for alle som ferdes i trafikken. Vi er i tidlig fase av utviklingen av neste generasjons dataplattform, Saga 2.0. Dataplattformen blir vår motorvei for lagring, behandling og deling av data. Vi bygger plattformen basert på lakehouseprinsipper i arkitektur- og teknologivalg. Les mer her: Bli med på å forme neste generasjons dataplattform – en viktig brikke for framtidens digitale vei | Statens vegvesen

Dataplattformen bygges som et produkt, slik at vi skiller på utviklingen av plattformen og utviklingen av dataprodukter og tjenester, med hjelp av plattformproduktet. Det betyr at de fleste som jobber med å integrere mot datakilder, transformere, tilrettelegge eller analysere data, vil jobbe mot vårt interne plattformprodukt. Infrastruktur og drift IT har ansvaret for å utvikle og bygge opp infrastrukturen som plattformen skal basere seg på og blir hjemmehavn for denne satsningen.

Vi har nå ledige stillinger for infrastrukturspesialister innen følgende infrastrukturområder: VMware vSphere/Tanzu og lagring; Nettverk; Database; og IAM. Kontorsted for stillingene er Drammen eller Skien. Andre kontorsteder kan ev vurderes.

Arbeidsoppgaver

 • Infrastrukturspesialist innen VMware vSphere/Tanzu og lagring: Bistå Dataplattform med VMware vSphere og VMware Tanzu-relaterte oppgaver og avklaringer, og tilsvarende for lagring.
 • Infrastrukturspesialist innen Nettverk: Delta i utarbeidelsen av design og grunnlag for automatisering av nettverk basert på Juniper, Cisco, Palo Alto og F5 BigIP produkter.
 • Infrastrukturspesialist innen Database: Tilrettelegge databasetjenester for Dataplattforms behov i samråd med forvaltnings- og fagområder for disse. Bistå med avklaringer og hjelpe til ved behov inn mot Dataplattformteamet.
 • Infrastrukturspesialist innen IAM: Bidra i design av tilgangsstyring og tilrettelegge for dette mellom dataplattformkomponenter og objektbasert lagring, samt roller og identiteter, autentisering og policy.

Kvalifikasjoner

Relevant høyere utdanning, min. 3 år. For kandidater med sterk og relevant arbeidserfaring for de aktuelle fagområdene, og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av papirene dine og godkjenning fra HKDIR (https://hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).

For VMware og lagring er det ønskelig med erfaring fra

 • design og implementasjon av VMware infrastruktur
 • Kubernetes/Tanzu
 • drift og vedlikehold av VMware infrastruktur inkludert Tanzu.
 • lokale lagringsløsninger basert på Dell PowerScale, vSAN/vxRail
 • drift og vedlikehold av lagringsløsninger
 • feilsøking på VMware og lagringsløsninger

For Nettverk er det ønskelig med erfaring fra

design og implementasjon av nettverk basert på Juniper, Palo Alto og Cisco

 • automatisering og IaC (infrastruktur som kode)
 • datasenter nettverksdesign
 • Routing protokoller
 • F5 BigIP

For Database er det ønskelig med erfaring fra

 • drift og vedlikehold av PostgreSQL og OracleDB
 • PostgreSQL utvidelsen PostGIS
 • automatisering, skriptspråk/verktøy og Kubernetes
 • automatisering av databasetjenester

For IAM er det ønskelig med erfaring fra

 • og dybdekunnskap om sikkerhetsstandarder og protokoller knyttet til IAM.
 • implementering og administrasjon av IAM-løsninger.
 • hybride miljøer (dvs. både on-prem og public cloud)
 • IAM-design

Arbeidsoppgavene krever god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som har analytiske ferdigheter for å løse komplekse utfordringer, og som evner å tilpasse deg endringer i teknologi og sikkerhetslandskapet. Du må være selvgående, men også være glad i og god på å jobbe i team.

Det er selvfølgelig viktig for oss at du har sterke samarbeidsegenskaper. Du må også ha effektive kommunikasjonsevner, for eksempel for å klare å kommunisere komplekse utfordringer på en forståelig måte.

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt imot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Aktuelle kontorsteder for stillingen vil være: Drammen eller Skien

Om søknadsprosessen

Positiv særbehandling

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi løser oppgavene våre bedre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CV’en. Hvis dette gjelder deg, oppfordrer vi deg til å krysse av i jobbsøkerportalen. Vi vil naturligvis tilrettelegge for deg om du får jobben. Vi bruker avkrysningen(e) til å velge ut de rette kandidatene, samt anonymisert statistikk.

Offentlig søkerliste

Åpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen er viktig. Alle som søker hos oss står på offentlig søkerliste, om de ikke oppgir en god grunn for unntak. Ber du om unntak, tar vi kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Kontaktperson

Synes du dette høres interessant ut? Kontakt Siw Karinen, tlf. +47 950 58 795, e-post siw.karinen@vegvesen.no og Abdelghafour Sahraoui, tlf. +47 982 55 105, e-post abdelghafour.sahraoui@vegvesen.no, for mer informasjon.

Stillingsinfo

Frist8. januar 2024
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktpersoner


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.