Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Infrastrukturspesialist IT

Ekspert innen Active Directory og Azure AD søkes

Statens vegvesenFlere lokasjoner10. mars 2024
Søk her

Kontaktpersoner

Lars Christoph Behner

Seksjonssjef

lars.behner@vegvesen.no

Infrastrukturspesialist IT - Active Directory (AD)

Statens vegvesen er i gang med å gjøre en kraftig oppskalering av vår avdeling. Vi er derfor på jakt etter deg som vil jobbe med Active Directory Domain Services, Azure AD/Entra ID i Statens vegvesen. Du vil jobbe med løsninger On-Prem, hybrid og sky-løsninger. Her får du være med på å forme teamet og tjenesteporteføljen. Vi vektlegger samarbeid i team, avdeling og ikke minst med brukere og partnere høyt.

Infrastruktur og drift IT er Statens vegvesens sentrale kompetansemiljø på drift av IT-løsninger og -tjenester. Avdelingen består av over 100 høyt kvalifiserte medarbeidere. Vi har IT-infrastruktur og -systemer som driftes i topp moderne datasentre med 24/7 oppetid i egen regi, eller i offentlig sky innad i Norge. Forenkling, automatisering og raske leveranser er satsningsområder for avdelingen. IT står stadig mer sentralt som virkemiddel i etatens arbeid, og IT-strategien vår har som mål å gjøre oss til en foregangsetat innen offentlig sektor på levering av elektroniske tjenester.

Kontorsteder for stillingen er i utgangspunktet Bodø, Drammen, Kristiansand eller Skien, men andre kontorsteder kan vurderes for den rette kandidaten. Ta kontakt, så ser vi hva som kan passe for deg.

Kompetansekrav

Relevant høyere utdanning, min. 3 år. For kandidater med sterk og relevant arbeidserfaring for de aktuelle fagområdene, og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes.

Vi ser etter medarbeidere som har kompetanse – kurs, sertifiseringer eller tilsvarende erfaring på:

  • Active Directory: Forståelse av Active Directory, samt erfaring med oppsett og feilsøking av Active Directory miljøer og tjenester, både on-prem og Hybrid Azure AD.
  • Skyteknologi: Kjennskap til, eller erfaring med skytjenester som Microsoft Entra ID (Azure AD).
  • Active Directory Domain Services. Være faglig oppdatert på Microsoft-teknologi og ha erfaring innen områder som: autentiseringsmekanismer i Azure AD/Entra ID, bruk av hybrid AD, graph API.

Følgende kompetanse eller erfaring er også en fordel: tverrfaglig kompetanse på plattform og infrastruktur; interesse for å designe, sette opp og forvalte; erfaring med PowerShell, automasjon.

Arbeidsoppgavene krever god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk, eventuelt engelsk.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av papirene dine og godkjenning fra HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).

Vi ser etter deg som har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og som trives med arbeid i og koordinering mellom team. Vi er opptatt av å bygge fagmiljø, og ønsker at du er en god bidragsyter til teamene og fagmiljøet. Om du synes dette er en passende beskrivelse av deg, ønsker vi veldig gjerne at du tar kontakt!

Stort engasjement og faglig utvikling

Som medarbeider i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du får utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer. Hos oss vil du ha store muligheter til å kunne forme din egen arbeidshverdag og jobbe med alle de nyeste teknologiene innenfor området. Kontinuerlig videreutvikling av kompetansen vil også være en naturlig del av hverdagen.

Vi tilbyr

  • god opplæring, onboardingsprogram og buddyordning
  • spennende arbeidsoppgaver i et svært kompetent IT-miljø med gode utviklingsmuligheter i en kultur som oppfordrer til faglig påfyll – blant annet tilbyr og oppfordrer vi til relevante kurs og sertifiseringer
  • godt arbeidsmiljø i nye kontorbygg med universell utforming. Vi har gode muligheter for individuell tilrettelegging ved behov for hjelpemidler i arbeidshverdagen. Merk at vi har kontorsteder med sterke, gode IT-miljøer flere steder i landet.
  • fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • mulighet for trening i arbeidstiden, eller støtte til andre treningsaktiviteter
  • mulighet for fleksibelt arbeidssted (hjemmekontor) i henhold til Statens vegvesens retningslinjer
  • god pensjonsordning og muligheter for boliglån i Statens pensjonskasse

Lønnen din avtaler vi i samsvar med lønnspolitikken vår.

Søknaden din

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Flere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte seksjonssjef Frode Evenstad, tlf. +47 934 40 790, e-post frode.evenstad@vegvesen.no eller Lars Christoph Behner, tlf. +47 755 52 850, e-post lars.behner@vegvesen.no.

Du kan også få snakke med en som kan bli kollegaen din, om du har lyst til å ta en omvendt referansesjekk.

Ta kontakt for en hyggelig prat!

Stillingsinfo

Frist10. mars 2024
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktpersoner

Lars Christoph Behner

Seksjonssjef


Stillingstyper

Fast ansettelse,Offentlig

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.