Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Infrastrukturspesialist IT

Ønsker du å jobbe med komplekse tekniske problemstillinger innenfor IAM?

Statens vegvesenSkien10. mars 2024
Søk her

Kontaktperson

Siw Karinen

Seksjonssjef

siw.karinen@vegvesen.no

Infrastrukturspesialist IT - Identity and Access Management (IAM)

Til fagfeltet IAM (Identity and Access Management) søker vi deg som ønsker å jobbe hovedsakelig med Access Management. Du vil hjelpe oss med å videreutvikle våre IAM- tjenester i et hybrid miljø hvor kvalitet, effektivisering og automatisering står i høysetet. Stillingen er fast og inngår i team IAM, som er et fagmiljø bestående av 16 svært dedikerte og kompetente medarbeidere, hvor noen jobber bredt og andre spesialisert.

Infrastruktur og drift IT er Statens vegvesens sentrale kompetansemiljø på drift av IT-løsninger og -tjenester. Avdelingen består av over 100 høyt kvalifiserte medarbeidere. Vi har IT-infrastruktur og -systemer som driftes i topp moderne datasentre med 24/7 oppetid i egen regi, eller i offentlig sky innad i Norge. Forenkling, automatisering og raske leveranser er satsningsområder for avdelingen. IT står stadig mer sentralt som virkemiddel i etatens arbeid, og IT-strategien vår har som mål å gjøre oss til en foregangsetat innen offentlig sektor på levering av elektroniske tjenester.

Kontorsteder for stillingen er Skien, Drammen eller Bodø. For kandidater med relevant erfaring og kompetanse kan vi også vurdere andre kontorsteder. Ta kontakt, så ser vi hva som kan passe for deg.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Konfigurere og vedlikeholde plattformen i samsvar med design levert sammen med fagområdets spesialister
 • Utføre nødvendig proaktivt arbeid for å sikre at teknikken til enhver tid fungerer som forutsatt
 • Bidra til å løse uønskede hendelser når de oppstår

Kompetansekrav

 • Relevant høyere utdanning, min. 3 år. For kandidater med sterk og allsidig praksis fra det aktuelle fagområdet og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes.
 • Det er ønskelig med to års erfaring innen fagfeltet IAM, men ikke et krav. Nyutdannede med særlig interesse og forståelse for tilgangsstyring oppfordres til å søke. Beskriv din motivasjon og erfaring med fagfeltet i søknaden.

Arbeidsoppgavene krever god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av papirene dine og godkjenning fra HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).

Følgende tekniske områder og produkter vurderes vi som særlig relevante for stillingen:

 • OAuth2 og OpenID Connect-rammeverkene
 • SAML2-rammeverket
 • LDAP-protokollen
 • Linux OS
 • Teknisk forståelse for konsepter rundt bruken av sikkerhetstoken
 • Autentiserings- og autorisasjonstjenester
 • Analyse av http-trafikk
 • Bruk av X.509-sertifikater og allmenn forståelse av krypteringsalgoritmer
 • Grunnleggende programmeringsforståelse, f.eks. Java, Javascript, Groovy, C# eller lignende
 • Forgerock IAM-tjenester
 • Open Policy Agent (OPA)

Vi ønsker oss en medarbeider som

 • har evnen til å holde fast ved målsetninger og viser "stayer"-mentalitet når teknikk skal bygges.
 • er dyktig på å finne tekniske løsninger etter å ha lest dokumentasjon.
 • har genuin interesse i å fordype deg i tekniske problemstillinger og etterstreber å forstå kjernen av komplekse systemer.
 • samarbeider og kommuniserer godt med personer fra ulike fagmiljø
 • evner å ta initiativ og ansvar, samt jobbe selvstendig

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som medarbeider i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer. Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr

 • mulighet til å ta større ansvar på området IT datalagring
 • god opplæring, onboardingsprogram og buddyordning
 • gode muligheter for kompetanseheving
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • mulighet for fleksibelt arbeidssted (hjemmekontor) i henhold til Statens vegvesens retningslinjer
 • mulighet for trening i arbeidstiden, eller støtte til andre treningsaktiviteter
 • god pensjonsordning og muligheter for boliglån i Statens pensjonskasse
 • godt arbeidsmiljø i nye kontorbygg med god tilgang på offentlig kommunikasjon og med universell utforming. Vi har gode muligheter for individuell tilrettelegging ved behov for hjelpemidler i arbeidshverdagen.

Lønn avtales i samsvar med lønnspolitikken vår.

Søknaden din

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Ønsker du å vite mer om denne stillingen? Ta kontakt med seksjonssjef Siw Karinen, tlf. +47 950 58 795 eller epost siw.karinen@vegvesen.no

Stillingsinfo

Frist10. mars 2024
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson


Stillingstyper

Fast ansettelse,Offentlig

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.